Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Kommunale tilbud

Aalborg Kommune
Træningsforløb og undervisning

Forløb: 10 x træning og 1 x 2 timer undervisning

Indhold:

 • træningsforløb ved fysioterapeut og ergoterapeut
 • kostvejledning
 • medicinhåndtering

Henvisning: Fra egen læge eller sygehus eller har du et skaningssvar kan du selv henvende dig!

Henvendelse: Sundhedscenter Aalborg, Nordkraft, Teglgårds Plads 1, niveau 9, 9000 Aalborg

Der samles hold ved 8-12 deltagere. Holdet er primært henvendt til personer uden eller med et lavenergibrud, har du flere brud kan du deltage hvis helbredet tillader det.

Egen kørsel og gratis undervisning

Læs mere her.

Brønderslev Kommune
Osteoporoserehalibiteteringsforløb

Målgruppe: Borgere med eller uden brud

Forløb og indhold:
Kombineret undervisnings- og træningstilbud over 10 uger fordelt på 2 forskellige holdforløb opdelt efter fysisk funktionsniveau.

Daghold med fremmøde 2 gange om ugen, er rettet mod borgere med et lavere fysisk funktionsniveau.

Indhold:
Forløbet kan indeholde:

 • Fysisk træning 2 gange om ugen
 • Undervisning i osteoporose, medicinhåndtering, smertehåndtering, lær at leve med osteoporose, fysisk aktivitet og ergonomi
 • Undervisning i knoglevenlig kost og individuel kostberegning
 • Støtte til udslusning til varige motionsvaner
 • Hjælp til rygestop

Eftermiddagshold med fremmøde én gang om ugen, er rettet mod borgere med et højere fysisk funktionsniveau samt erhvervsaktive. Mødegangene vil bestå af skiftevis træning og undervisning, samt selvstændig hjemmetræning efter gennemgang og udlevering af relevante øvelser.

Indhold:
Forløbet kan indeholde:

 • Individuel afklarende samtale
 • Træning hver 2. uge på holdet med inspiration til knoglestyrkende træning + træning på egen hånd
 • Undervisning hver 2. uge i osteoporose, fysisk aktivitet og ergonomi samt medicinhåndtering
 • Undervisning i knoglevenlig kost
 • Støtte og inspiration til varige motionsvaner
 • Hjælp til rygestop

Visitation:
Borgerens funktionsniveau afgør, om der tilbydes et forløb med 2 mødegange om ugen i dagtimerne eller et mere selvstændigt forløb, med én mødegang om ugen i de sene eftermiddagstimer. Dette afklares ved en telefonisk screeningssamtale med en sundhedsmedarbejder, inden den afklarende samtale.

Henvisning:
Borgeren kan selv henvende sig til Brønderslev Sundhedscenter, tlf.: 99 45 44 42 eller kan henvises af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling.

Henvendelse:
Du er velkommen til at kontakte fysioterapeut Christina Sørensen på telefon: 99454731 eller sygeplejerske Mie Borup på telefon: 99455566

Sted:
Sundhedscenter Vest, Tolstrupvej 91, 9700 Brønderslev
eller Sundhedscenter Øst, Multebærvej 5, 9330 Dronninglund

Egen kørsel

Læs mere her.

Frederikshavn Kommune
Osteoporoseforløb:

Afklarende samtale.

Holdtræning x 2 ugentligt i 10 uger.

Holdundervisning med 4 mødegange i forbindelse med træning.

Indhold:
Undervisningsforløbet kan indeholde følgende emner:

 • Hvad er knogleskørhed?
 • Knoglevenlig kost.
 • Kalk, D-vitamin og andre tilskud.
 • Behandling og forebyggelse
 • Dagligdagsaktiviteter

Der undervises af sygeplejerske og diætist.

Ved behov kan tilbydes samtale med nikotinafvænnings- eller alkoholvejleder.

Henvisning:
Egen læge eller sygehus

Kørsel:
Egen kørsel kræves

Kontakt:
Sundhedscenter Sæby, Stygge Krumpens Vej 4, 9300 Sæby.
Sygeplejerske Mette Emborg Svendsen, tlf.: 9845 5220, mail: mesv@frederikshavn.dk

Sundhedscenter Frederikshavn, Barfredsvej 83,5. sal, 9900 Frederikshavn,
Sygeplejerske Dorthe Lindgren Jensen, tlf.: 9845 9317, mail: dhjn@frederikshavn.dk

Sundhedscenter Skagen, Hans Baghs Vej 23 G, 9990 Skagen,
Sygeplejerske Dorthe Lindgren Jensen, tlf.: 9845 9317, mail: dhjn@frederikshavn.dk

Læs mere her.

Hjørring Kommune
Osteoporose - gruppeforløb

Forløb: Afklarende samtale, 4 uger undervisning og 4 uger træning - 8 uger i alt, opfølgning efter 3, 6 og 12 mdr. max 14 deltagere per hold.

Indhold:

 • Lær at leve med kronisk sygdom
 • Fysisk aktivitet, når man har osteoporose
 • Smertehåndtering
 • Kost
 • Medicingennemgang og forståelse.
 • Motion, ergonomi og træning

Henvisning: Egen læge eller sygehus

Sted og kontakt:
Sundhedscenter Hjørring, Bistrupvej 3, 9800 Hjørring

Stina Maria Andersen, tlf:  72 33 56 00, mail: stina.maria.andersen@hjoerring.dk

Egen kørsel

Læs mere her.

Jammerbugt Kommune
Rehaliliteringsforløb

Forløb:  6 ugers forløb – Undervisning 1 gang om ugen, træning 2 gange om ugen

Indhold:

 • Hvad er osteoporose?
 • Osteoporose og fysisk aktivitet herunder ergomoni
 • Kost
 • Medicin

Henvisning: Egen læge eller sygehus.

Sted og kontakt: Sundhedshuset i Brovst, Fysioterapeut Tina Schrøder tlf: 72579053

Træningscenter Pandrup, Fysioterapeut Lisbeth Aasholm Staun tlf: 41911710

Egen kørsel

Læs mere her.

Mariagerfjord Kommune
Rehaliliteringsforløb

Forløb: 12 uger á 2 x 1½ time

Indhold:

 • Lær at leve med kronisk sygdom
 • Fysisk aktivitet, når man har osteoporose
 • Smertehåndtering
 • Kost
 • Medicingennemgang og forståelse.
 • Motion, ergonomi og træning

Henvisning: Egen læge eller sygehus

Sted og kontakt:

Sundhed og træning, Sundhedscenter, Hadsund, Vestergade 4, 9500 Hadsund

Sundhedscenter, Hobro, Fayesgade 14C, 9500 Hobro

Kasper Morten Henningsen, tlf. 6120 5148, mail. khenn@mariagerfjord.dk

Egen kørsel

Læs mere her.

Morsø Kommune
Kursus i knogleskørhed

Forløb: 8 gange á 2 timer. Det tilsigtes at afholde 4 forløb årligt

Indhold:

 • Info om KRAM faktorer og sygdomsforståelse
  • Hvad er knogleskørhed og hvilke faktorer har indflydelse på udviklingen af sygdommen
 • Teori om bevægelse og motion
 • Ergonomi
 • Madteori
 • Smertehåndtering
 • Mestring
 • Træning

Henvisning: Egen læge eller sygehus

Sted og kontakt:

Sundhedscenter Limfjorden, Strandparken 48, 3. sal, 7900 Nykøbing M

Kontakt tlf. 9970 6900 mellem 07.30 - 12.00, mail. sundmors@morsoe.dk

Egen kørsel

Læs mere her.

Rebild Kommune
Kursus i knogleskørhed

Forløb: 10 uger á 1 x 3 timer + 1 x 1½ time

Indhold:

 • Fysisk aktivitet, herunder balancetræning
 • Knoglevenlig kost
 • Lær at forstå din sygdom
 • Livet og dagligdagen med knogleskørhed

Henvisning:
Du kan kontakte os på Sundhedscentret eller du kan henvende dig til din egen læge.

Sted og kontakt:
Sundhedscentret i Støvring, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring.
Karina Kjærsgaard, Tlf.: 9988 9123, e-mail: kkje@rebild.dk

Egen kørsel

Læs mere her.

Thisted Kommune
Kursus i knogleskørhed

Forløb: 6 gange á 5 kvarter, 2 hold om året

Indhold:

 • Individuel opstartssamtale v. fysioterapeut og ergoterapeut
 • Motion/ relevant træning
 • Undervisning
 • Ergonomi, råd og vejledning

Henvisning: Egen læge

Sted og kontakt:

Thyhallen, Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Kontakt fysioterapeut Bente B. Petersen, tlf. 99 17 19 82 

Egen kørsel

Vesthimmerlands Kommune
Kursus i knogleskørhed

Forløb:12 uger á 1 times træning med fysioterapeut og/eller foredragsrække på 2x2 timer

Indhold:

 • Basal viden
 • Medicinforståelse
 • Hjælpemidler
 • Kost og motion
 • Faldforebyggelse

Henvisning: Egen læge eller sygehus

Sted og kontakt:

Sundhedscenter Vesthimmerland, Fredensvej 4, 9640 Farsø

Tlf. 99668200, mail. sundhedscenter@vesthimmerland.dk

Egen kørsel

Læs mere her.

Opdateret d. 6. juni 2024