Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Regionale tilbud

Aarhus Universitetssygehus
Osteoporoseskole for personer MED brud på rygsøjlen

Forløb: 3 x 4 timer

Indhold:

 • Hvad er osteoporose
 • Forebyggelse og behandling
 • Rygskåneprincipper, arbejdsstillinger, lændestabilisering, løfte- og bæreteknik
 • Daglige færdigheder og hjælpemidler
 • Hvad er knoglesund kost
 • Forstå dit scanningssvar
 • Smertehåndtering
 • Tager du din medicin korrekt

Henvisning: Egen læge, hvorefter der vil ske en indkaldelse

Sted: Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme/Indgang G, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
Undervisningen foregår i Undervisningslokale 1, Indgang G/ G208.

Kommunale tilbud

Aarhus Kommune
Informationsmøde

Er du ny med osteoporose (knogleskørhed), eller trænger du til at få genopfrisket, hvordan du kan leve et aktivt og godt liv med knogleskørhed.

Forløb: Informationsmøde på 3 timer

Indhold:

 • Velkomst
 • Oplæg om knoglevenlig livsstil v. Dorte With. fysioterapeut, MSU
 • Oplæg om behandling v. fagperson fra Aarhus Universitetshospital
 • Mød Osteoporoseforeningen
 • Afslutning

Henvisning: Ingen

Kontakt og information:
Infomødet er gratis, men kræver tilmelding.
Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Få mere information om næste møde samt tilmelding her

Hedensted Kommune
Osteoporoseskole


Formålet med tilbuddet er:

 • At give dig om viden, hvordan du fortsat kan træne og bruge din krop i dagligdags aktiviteter
 • At vejlede dig i knoglevenlig kost
 • At give dig større viden om og forståelse for sygdommen
 • At oplyse om hvilke behandlingsmuligheder der er


Tilmelding

Borgeren kan selv henvende sig.


Indhold

Der er undervisning og træning to gange om ugen. Undervisningen og træningen varetages af sygeplejerske, sundhedskonsulent, ergo- og fysioterapeuter.

Der undervises i:

 • Sygdomsforståelse
 • Behandling
 • Kost
 • Medicin
 • Hverdagsaktiviteter
 • Fysisk aktivitet

og du får den nyeste viden om ryggen og smerter.

Derudover får du inspiration til øvelser, træning og fysisk aktivitet samt råd og vejledning til, hvad du selv kan gøre i det daglige.

Det er en god idé med påklædning du kan bevæge dig frit i.


Kontakt

Diana Grønbæk Hvid
Ny Skolegade 4
8723 Løsning
Telefon 1: 2031 0039

Sted

Træningen foregår i:

Sundhedshuset
Ny Skolegade 4
8723 Løsning
Tlf. 79 91 82 50

Forløb

Der oprettes to hold årligt.

Du kan kontakte Sundhedshuset for mere information.

 

Tilbuddet er gratis.

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Læs mere her.

Herning Kommune
Osteoporoseskole

Besøg Herning Kommunes hjemmeside på herning.dk og brug søgeordet knogleskørhed

Vælg ”se vores tilbud til personer med osteoporose”

Her er den aktuelle oversigt over tilbud i Herning kommune. De opdateres når der er nye tilbud.

Holstebro Kommune
Sundhedstilbud 1 for osteoporoseramte

Forløb: 8-ugers forløb med 2 ugentlige mødegange hvor træning og undervisning kombineres.

Indhold:

 • Afklarende samtale
 • Undervisning
 • Træning
 • Afsluttende samtale,

Henvisning: Ingen henvisning, men man skal have T-score fra DXA-scanning

Kontakt: Center for Sundhed, Stationsvej 33A, 2. sal, 7500 Holstebro. Tlf. 96114850, mail: sundhedscenter@holstebro.dk

Egen kørsel

 

Sundhedstilbud 2 for borgere i risiko for osteoporose

Forløb: Et informationsmøde a 1½ time

Indhold:

 • Osteopeni
 • Osteoporose
 • Guide til træning

Henvisning: Ingen henvisning, borger kan selv tage kontakt.

Kontakt: Center for Sundhed, Stationsvej 33A, 2. sal, 7500 Holstebro. Tlf. 96114850, mail: sundhedscenter@holstebro.dk

Egen kørsel

Ringkøbing-Skjern kommune
Individuel samtale og temadag

Tilbud for borgere med knogleskørhed (osteoporose) eller forstadier til knogleskørhed (osteopeni)

Samtale:
Rådgivning ved fysioterapeut ift. hvordan du bedst mestrer livet med osteoporose eller osteopeni

Indhold:

 • Information om osteoporose/osteopeni generelt
 • Vejledning i knoglevenlig livsstil og træning
 • Instruktion til relevante træningsøvelser
 • Information om træningssteder
 • Introduktion til relevante hjemmesider og app’s

Der er mulighed for opfølgning ved fysioterapeuten

Temadag:
I løbet af året vil vi afholde en temadag, hvor vi bl.a. kommer ind på emnerne kost, medicin, træning og hverdagsliv.

Dato for næste temadag annonceres på Sundhedscenter Vest’s hjemmeside  samt i ugeaviserne.

Henvisning: Infomødet er gratis og kræver ingen henvisning

Kontakt og information:
Sundhedscenter Vest,
Kirkegade 3,
6880 Tarm
Tlf: 9974 1912

Skive Kommune
Osteoporoseforløb

Forløb: 8 uger: Træning 2 gange ugentligt, undervisning á 5 gange

Indhold:

Hverdagslivet med kronisk sygdom:

 • Sygdomsforståelse og forebyggelse
 • Motion
 • Kost
 • Rygskånende principper
 • Medicin
 • Vaner og mestring
 • Introduktion til Osteoporoseforeningen

Henvisning: Egen læge eller sygehus, gerne med DEXA-tal fra scanning

Sted og kontakt:
Sundhedscenter, Skive Resenvej 25 - plan 3., 7800 Skive

Tlf. 99 15 73 00, mail: sundhedscenter@skivekommune.dk

Egen kørsel

Læs mere her.

Viborg Kommune
Rehabiliteringsforløb

Forløb: Rehabiliteringsforløb for borgere med osteoporose. Bestående af både undervisnings- og træningstilbud. Varetages af tværfagligt rehabiliteringsteam. Det indledes med en individuel afklarende samtale, så forløbet målrettes  borgerens ønsker og behov. Henvisning fra egen læge eller hospital nødvendig.

Indhold:

 • Sygdomsforståelse
 • Medicinhåndtering
 • Rygskånende principper
 • Forandring af vaner
 • Knoglesund mad
 • Betydning af motion
 • Håndtering af dagligdagsaktiviteter
 • Introduktion til osteoporoseforeningen
 • Guide til fremtidig motion/tilbud efter forløb

Henvisning: Egen læge eller sygehus

Sted og kontakt:

Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, st., 8800 Viborg
Tlf: 8787 6040 (receptionen)
mail: rehabteam119@viborg.dk
Hjemmeside: www.sundhedcenter.viborg.dk

Egen kørsel

Læs mere her.

Private tilbud

Ikast LOF Midtvest
Osteoporose temadage

Forløb: Cirka 1 gang om året arrangeres temadage for mennesker med Osteoporose eller med risiko for at udvikle det. Antal mødegange er typisk 3 x ½ times varighed, men kan variere

 

Indhold:

Oplæg om kost, medicin, ergonomi og træning, en osteoporose app, samt information om sygdommen Osteoporose.
På temadagene gives en grundlæggende viden om sygdommen, gode vaner og motivation i forhold til trænings - og hverdagslivet.

Målet er at give viden, man som osteoporosepatient kan tage med i hverdagen og leve med så få begrænsninger som muligt.

Henvisning: Der kræves ingen henvisning og forløbet er egenbetaling.

Sted: Fantasien, Finlandsgade 39, 7430 Ikast

Kontakt: Charlotte Larsen 61709716

Opdateret d. 1. maj 2024