Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Osteoporoseforeningen yder støtte til dansk forskning i knogleskørhed og hjælper med at synliggøre national og international forskning, som kan være med til at skabe bedre forhold for mennesker med knogleskørhed.

Forskningsstøtte

Ansøgning

Osteoporoseforeningen har mulighed for at give økonomisk støtte til forskningsprojekter, sædvanligvis med  200.000 kr. årligt. Ansøgningsfristen offentliggøres hvert år i maj og ligger oftest først på efteråret.

Hent ansøgningsskema

Udvælgelse af projekter

Støtte gives til videnskabelige projekter med høj forskningsmæssig kvalitet - og især hvor forskningsresultaterne inden for en relativt kort tidshorisont kommer osteoporosepatienter til gode.

Osteoporoseforeningens sundhedsfaglige udvalg støtter landsbestyrelsen i udvælgelsen af de projekter, som ydes støtte.

Tidligere støttede projekter

2023

Emilie Rosenfeldt Christensen, forskningsassistent, Forskningsenheden OPEN, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, 74.256 kr.
Projekttitel: Prevention of osteoporotic fractures through early detection of individuals at high risk - using a fully
automated data-driven decision support tool in general practice

Anne Sophie Sølling, Læge, ph.d., post doc, Hormon- og Knoglesygdomme Aarhus Universitetshospital, 77.144 kr.
Projekttitel: Denosumab til behandling af knogleskørhed (DENOPOS)

Shakespeare Jeromdesella, Læge og ph.D studerende, Endokrinologisk forskningsenhed (KMEB), Endokrinologisk afd., Odense Universitetshospital, 48.600 kr.
Projekttitel: Senolytica som behandling af osteoporose: Et randomiseret kontrolleret studie

 

2022
Michael Schønemann Rand, læge og ph.d.-studerende, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Glostrup,
250.000 kr.
Projekttitel: Effekten af at monitorere bisfosfonat behandling med knoglemarkører i almen praksis

Benedicte Torp Ladefoged, ph.d.-studerende, Dansk Center for Sundhedsøkonomi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet,
596.000 kr.
Projekttitel: Osteoporose i Danmark: Omkostninger og konsekvenser

 

2021
Lars Næsby Hvid, lektor, ph.d., Idrætsbiologisk Forskningsenhed, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet,
75.000 kr.
Projekttitel: Power træning og knoglesundhed hos ældre personer med multipel sklerose

Andia Cheneymann, forskningsårsstuderende, stud.med., Hjerteklinikken, Regionshospital Gødstrup,
50.000 kr.
Projekttitel: Screening for osteoporose: Udviklingen af en frakturrisikomodel baseret på risikofaktorer, knoglemineraltæthed målt på CT-scanninger samt knoglemarkører i blodet.

Mette Rubæk, ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed, SDU & Videnscenter for Knoglesundhed, SUH,
75.000 kr.
Projekttitel: Kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud til personer med osteoporose: En evaluering af eksisterende indsatser og anbefalinger til fremtidig praksis

 

2020
Simon Winther, klinisk lektor, ph.d. og læge, Hjerteklinikken, Regionshospitalet Gødstrup,
70.000 kr.
Projekttitel: Screening af knogleskørhed ved CT-scanninger udført af anden årsag

Torben Harsløf, ph.d. og overlæge, Aarhus Universitetshospital, 60.000 kr.
Projekttitel: Oprettelse af database over danske DXA-scanninger med henblik på sygdomsspecifik frakturprædiktion

Xenia Goldberg Borggaard, ph.d.-studerende på Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital, 70.000 kr.
Projekttitel: Hvorfor ser vi en forsinket aktivering af knogledannelse hos ældre?

 

2019
Lene Ring Madsen, Læge og ph.d., Steno Diabetes Center, Aarhus Universitetshospital, 100.000 kr.
Projekttitel: Risikoen for lavenergibrud efter en fedmekirurgisk Gastric sleeve-operation

Andreas Lodberg, Læge og postdoc, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, 50.000 kr.
Projekttitel: Videreudvikling og udforskning af behandlingspotentialer i et molekyle, som øger muskel- og knogletilvækst i dyremodeller

Liv Riisager Wahlsten, læge og ph.d.-studerende, Ortopædkirurgisk afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, 50.000 kr.
Projekttitel: Hvordan 142.000 danske hofte frakturpatienters kroniske lidelser, medicinforbrug og socioøkonomiske status påvirker risikoen for alvorlige komplikationer, dødelighed og tab af funktionsniveau

 

2018
Sofie Emilie Pedersen, forskningsassistent, DEFACTUM, 65.000 kr.
Projekttitel: Betydningen af socioøkonomisk status i forhold til forekomsten af osteoporotiske knoglebrud

Eva Forsom, læge og ph.d.-studerende, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitetshospital, 65.000 kr.
Projekttitel: Sammenhængen mellem forbrug af antipsykotiske lægemidler og forekomsten af knogleskørhed hos psykisk syge, primært skizofrene, patienter

Mette Søeby, 1. reservelæge, Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital, 65.000 kr.
Projekttitel: Sammenhængen mellem anoreksi og udvikling af knogleskørhed

 

2017
Sarah Seberg Diemar, læge og ph.d.-studerende, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet, Glostrup, 50.000 kr.
Projekttitel: Undersøgelse af betydning af hyponatriæmi og behandling heraf hos patienter med epilepsi

Nicola Hepp, læge og ph.d.-studerende, Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital, 50.000 kr.
Projekttitel: En retrospektiv undersøgelse af lavt niveau af alkalisk fosfatase for effekt af behandling med bisfosfonater

Inger Mechlenburg, professor, ph.d. og dr.med., Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Viborg, 50.000 kr.
Projekttitel: Skandinavisk samarbejde omkring identifikation af den bedste behandling af håndledsbrud. Randomiseret studie

 

2016
Pernille Ravn Jakobsen, fysioterapeut og ph.d.-studerende, Odense Universitetshospital, 50.000 kr.
Projekttitel: Rekruttering af praktiserende læger i en pilotfase, hvor en mobil sundhedsteknologi til nydiagnosticerede kvinder med osteoporose skal testes

Rasmus Espersen, forskningsårsstuderende, Aarhus Universitetshospital, 50.000 kr.
Projekttitel: Klinisk undersøgelse af, om bypass-opererede type 2 diabetikere har et dårligere knoglehelbred end ikke-bypassopererede type 2 diabetikere

Anne-Luise Thorsteinsson, læge og ph.d.-studerende, Nordsjællands Hospital, 50.000 kr.
Projekttitel: Afdækning af omfanget af PTH-behandling hos danske osteoporosepatienter siden 2003 og klarlæggelse af patienternes komplians til PTH-behandlingen

 

2015
Anne Sophie Sølling, 1. reservelæge, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, 100.000 kr.
Projekttitel: Klinisk forsøg, der har til formål at undersøge, om patienter, der behandles med lægemidlet Prolia, kan sætte behandlingen på pause uden at tabe knoglemineralindhold, hvis de behandles én gang med et alternativt lægemiddel, Aclasta

Azra Karahasanovic, læge og ph.d.-studerende, Endokrinologisk forskningsenhed på Nordsjællands Hospital i Hillerød, 100.000 kr.
Projekttitel: Klinisk undersøgelse, der skal afdække effekten af forskellige diabetesbehandlinger på henholdsvis knoglemasse, knoglestruktur og knogleomsætning

 

2014
Jesper Ryg, 1.reservelæge, ph.d., Geriatrisk og Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, 75.000 kr.
Projekttitel: PTH og vibrationsbehandling af osteoporose

Per Bendix Jeppesen, lektor, ph.d., Afdeling for Endokrinologi og Intern Medicin, Aarhus Sygehus, 37.500 kr.
Projekttitel: Effekten af rødkløver (fortsættelse)

Geke Aline Boer , videnskabelig assistent, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet, 37.500 kr.
Projekttitel: The impact of acute lack of glucosedependent insulinotropic polypeptide on fat absorption and bone metabolism

 

2013
Anne Kristine Amstrup, læge og ph.d.-studerende, Medicinsk Endokrinologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, 50.000 kr.
Projekttitel: Kan melatonin øge BMD og forbedre livs- og søvnkvalitet?

Sofie Hertz Rønn, læge og ph.d.-studerende, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, 50.000 kr.
Projekttitel: Vitamin K´s betydning for modning af protein i kroppen

Randi Maria Hanghøj, Klinisk sygeplejespecialist, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, 50.000 kr.
Projekttitel: Rettidig diagnosticering og behandling kan forebygge næste fraktur. Tværprojekt (kirugi/medicin) for mennesker med lavenergifraktur

 

2012
Maiken Stilling, læge og ph.d.-studerende, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital,
50.000 kr.
Projekttitel: Osteosyntese-skinne til behandling af 3-parts og 4-parts frakturer i proximale humerus

Læs den publicerede artikel her

Rune Tønnesen, klinisk assistent, Diagnostisk afdeling, Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Glostrup Hospital, 50.000 kr.
Projekttitel: Vitamin D status hos yngre voksne i DK, betydning for knogletæthed, renin-angiotensin-systemet og det sympatiske nervesystem

 

2011
Mette Juhl Rothmann, cand.scient.san. og ph.d.-studerende, Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, 14.800 kr.
Projekttitel: Risikostratificeret screening af osteoporose – et studie med fokus på patientperspektivet

Carrinna Hansen, sygeplejerske og ph.d.-studerende, Gentofte Hospital, 50.000 kr
Projekttitel: At leve med osteoporose – et epidemiologisk og kvalitativt studie

Gitte Valentin, fysioterapeut, stud.scient.san., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, 50.000 kr.
Projekttitel: Måling af muskelstyrke i rygekstensorerne hos kvinder med osteoporose: Intratesterreliabilitet af brugen af håndholdt dynamometer

 

2010
Jannie Hald, læge og ph.d.-studerende, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, 70.000 kr.
Projekttitel: Støtte til indkøb af XtremCT scanner

Annesofie Lunde Jensen, klinisk sygeplejespecialist, Århus Sygehus, 30.000 kr.
Projekttitel: Gruppebaseret patientundervisning – anvendelse og integration

 

2009
Rune Dueholm Bech, læge og ph.d.-studerende, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, 50.000 kr.
Projekttitel: Smertebehandling med lokalbedøvelse efter operation for hoftenært lårbensbrud som følge af osteoporose

 

2008

Dorthe Brask Lindemann, læge og ph.d.-studerende, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus, 50.000 kr.
Projekttitel: KOL og osteoporose

Jesper Skovhus Thomsen, lektor, dr.med. og Annemarie Brüel, lektor, cand.med., ph.d., Bindevævsbiologisk Afdeling, Aarhus Universitet, 50.000 kr.
Projekttitel: Kan behandling med strontium og PTH forhindre immobilisations-induceret osteoporose?

Torben Harsløf, læge og ph.d. studerende, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, 100.000 kr.
Projekttitel: Effekten af polymorfier i myostatin- og myostatinreceptorgenet på BMD og frakturrisiko

 

2007
Dorthe Nielsen, sygeplejerske, ph.d.-studerende, Odense Universitetshospital, 75.000 kr.
Projekttitel: Effekten af gruppebaseret undervisning til osteoporosepatienter

Torben Harsløf, læge og ph.d. studerende, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, 75.000 kr.
Projekttitel: Effekten af rosiglitazon-behandling på knoglemarv og knogleomsætning

Claus Brasen, læge og ph.d.-studerende, Odense Universitetshospital, 75.000 kr.
Projekttitel: Generiske polymorfiers indflydelse på knogleopbygning og forekomst af osteoporotiske frakturer

Opdateret d. 29. april 2024