Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Osteoporoseforeningen blev stiftet i 1992. Vi er en landsdækkende forening med flere end 16.500 medlemmer, ca. 175 frivillige og 22 lokalafdelinger fordelt over hele landet.

Vision

Vores vision er, at flest mulige bevarer sunde knogler livet igennem.

Mission

Vi arbejder for, at færre får knogleskørhed, og at mennesker med knogleskørhed får et bedre liv.

Vores overordnede mål

  • Vi arbejder for, at befolkningen, sundhedsfaglige personer og beslutningstagere har kendskab til knogleskørhed, konsekvenserne deraf og mulighederne for at forebygge sygdommen.
  • Vi tilbyder alle med knogleskørhed og deres pårørende støtte og rådgivning til at leve et godt og aktivt liv med knogleskørhed og adgang til fællesskaber med andre i samme situation.
  • Vi søger politisk indflydelse, så mennesker i risiko for knogleskørhed bliver systematisk og rettidigt opsporet og får tilbudt undersøgelse – og således at alle, der har behov, får tilbudt den nødvendige og rigtige behandling, undervisning og rehabilitering.
  • Vi støtter forskning til gavn for patienter med knogleskørhed og forskning som afsæt for udvikling og implementering heraf, både nationalt, regionalt og kommunalt.

Osteoporoseforeningen arbejder endvidere for at øge antallet af medlemmer.

Opdateret d. 23. januar 2024