Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Osteoporoseforeningen arbejder for at færre får knogleskørhed, at mennesker med knogleskørhed får bedre liv og at flest mulige bevarer sunde knogler livet igennem. 

Hvem er vi?

Osteoporoseforeningen blev stiftet i 1992. Vi er en landsdækkende forening med flere end 17.000 medlemmer, ca. 200 frivillige og 21 lokalafdelinger fordelt over hele landet. Hvert år arrangerer vi mere end 200 arrangementer – alt fra foredrag, webinarer og netværksmøder til ølsmagning, gåture i det fri og træningshold. 

Osteoporoseforeningen støtter forskning i knogleskørhed og samarbejder med eksperter inden for sygdommen. Som en del af vores rådgivningstilbud kan vores medlemmer ringe til vores tilknyttede læger, sygeplejerske, fysioterapeut og diætist flere gange om ugen.  

 

Vision

Vores vision er, at flest mulige bevarer sunde knogler livet igennem. 

 

Mission 

Vi arbejder for, at færre får knogleskørhed, og at mennesker med knogleskørhed får et bedre liv. 

 

Det kæmper vi for

Osteoporose er en usynlig folkesygdom i Danmark, der går ud over den enkelte patients livskvalitet og koster samfundet dyrt. Derfor er det en vigtig sag, som vi arbejder for!

Vi vil udbrede kendskabet til knogleskørhed. Vi arbejder for, at befolkningen, sundhedsfaglige personer og beslutningstagere har kendskab til knogleskørhed, konsekvenserne deraf og mulighederne for at forebygge sygdommen. 

Vi tilbyder støtte og rådgivning. Vi tilbyder alle med knogleskørhed og deres pårørende støtte og rådgivning til at leve et godt og aktivt liv med knogleskørhed og adgang til fællesskaber med andre i samme situation. 

Vi arbejder for politisk indflydelse. Vi søger politisk indflydelse, så mennesker i risiko for knogleskørhed bliver systematisk og rettidigt opsporet og får tilbudt undersøgelse – og således at alle, der har behov, får tilbudt den nødvendige og rigtige behandling, undervisning og rehabilitering. 

Vi støtter forskning i knogleskørhed. Vi støtter forskning til gavn for patienter med knogleskørhed og forskning som afsæt for udvikling og implementering heraf, både nationalt, regionalt og kommunalt. 

 

Vores kerneværdier

I Osteoporoseforeningen arbejder vi for, at flest mulige bevarer sunde knogler livet igennem, og vi udfører vores arbejde og indsatser med en række kerneværdier i hånden. På den måde når vi sammen vores fælles mål. Lokalt og nationalt. 

Nærværende og omsorgsfulde. Osteoporoseforeningen har mennesket i centrum, uanset om der er tale om patienter med knogleskørhed, mennesker i risiko, pårørende, sundhedsfaglige, frivillige eller ansatte. Vi lytter, støtter og tilbyder et fællesskab. 

Åbne og lyttende. Medlemsdemokrati, frivillighed og dialog er vores fundament. Ved at være synlige og i dialog gør vi det let og meningsfuldt at engagere sig i vores fælles sag. Det er også sådan, vi løbende sikrer, at vi har fokus på udfordringer og muligheder. 

Troværdige og relevante. Veldokumenteret viden og sundhedsfaglige anbefalinger er grundlaget for vores indsatser. Vi forholder os til det, der optager vores medlemmer, og vi arbejder for langsigtede resultater, der gør en forskel for den enkelte og for det samfund, vi er en del af. 

Respektfulde og favnende. Vi kommunikerer målrettet og er lydhøre over for andres erfaringer og holdninger. Ved at møde alle ligeværdigt danner vi rammen om vores indsats for en udbredt folkesygdom. 

Var jeg blevet udredt for knogleskørhed straks efter mit brud, kunne jeg være kommet i behandling 3,5 år tidligere og dermed have fået hjælp og vejledning til forebyggelse af evt. senere brud
Grethe Lolck, 68 år

Vores mærkesager

Osteoporoseforeningen har tre vigtige anbefalinger til regioner og kommuner, der handler om at forebygge, skabe sammenhæng og tilbyde støtte til patienterne med osteoporose. Klik på de enkelte anbefalinger for at læse mere. 

  1. Osteoporose skal opdages tidligere
  2. Behandlingen skal tage udgangspunkt i patienten
  3. Alle patienter skal have tilbud om hjælp til et godt liv med sygdommen
Opdateret d. 4. juni 2024