Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Lægerådgivning er en del af Osteoporoseforeningens medlemstilbud. Den varetages af 6 dygtige praktiserende, som rådgiver på skift om emner som diagnosen, smerter, valg af behandling, behandlingspauser, bivirkninger, kosttilskud og naturmedicin samt tvivl om beskeder fra egen læge.

Her kan du få indblik i ofte stillede spørgsmål til lægerådgivningen.

Spørgsmål og svar

Jeg har hørt, at calciumkarbonat (det billige) er pulveriseret tavlekridt, og at der er meget lav optagelse af det. Er det rigtigt? Jeg har også hørt, at det er nødvendigt med magnesium. Hvad siger I til det?

Tak for dit spørgsmål. Det er rigtigt, at tavlekridt er lavet af calciumkarbonat (kalk). Kalken i kosttilskuddet er imidlertid baseret på en højere kvalitet og lever op til myndighedernes krav til produktion af kosttilskud. Jeg vil derfor ikke anbefale dig at spise tavlekridt – pulveriseret eller ej. Du har ret i, at calciumkarbonat optages dårligere end andre typer kalk. Derfor anbefales det, at calciumkarbonat spises til et måltid, hvilket forbedrer optagelsen og samtidig øger sandsynligheden for, at man husker at tage sin pille. Det er ikke nødvendigt at spise magnesium, da en almindelig dansk kost indeholder tilstrækkeligt magnesium. Der kan selvfølgelig være enkeltpersoner, der har særlige behov, fx hvis man er småtspisende.

Jeg har i mange år fået syreneutraliserende medicin for at tåle min gigtmedicin, som jeg ikke kan undvære. Men nu har jeg fået osteoporose i en alder af kun 54 år. Kan jeg optage kalken, når jeg får syreneutraliserende medicin?

Tak for dit spørgsmål. Det er formentlig rigtigt, at mavesyre spiller en rolle for optagelsen af kalk, og derfor kan man godt forestille sig, at syreneutraliserende medicin, der sænker mængden af mavesyre, også sænker optagelsen af kalk. Der er dog lavet videnskabelige undersøgelser, hvor man har undersøgt, om syreneutraliserende medicin påvirker optagelsen, og disse viser, at optagelsen ikke nedsættes, så indtil videre skal du regne med, at du fint kan optage kalken.

Må jeg tage kalktilskud sammen med morgenmaden den dag, jeg tager Alendronat? Altså minimum 30 minutter efter indtagelse af medicinen? På apoteket siger de, at jeg først må tage kalktilskuddet til frokost, og i hospitalets materiale står der, at jeg først må tage kalken om aftenen. Min læge har ikke sagt noget, og det står ikke i indlægssedlen. Det er jo ret afgørende, at medicinen tages korrekt, så det ikke mister sin virkning.

Tak for dit spørgsmål. Generelt er Alendronat svært at optage fra tarmen, hvilket er grunden til, at du skal være fastende, når du spiser det. For at forstyrre optagelsen mindst muligt anbefaler jeg derfor, at du, den dag du tager Alendronat, venter til frokost med at tage dit kalktilskud. Jeg mener dog ikke, at der er grund til at vente helt til om aftenen.

Kan man selv få undersøgt knoglemarkører? Min læge fortæller, at det ikke er muligt for hende at lave en sådan blodprøve. Jeg har dog tidligere læst i bladet om muligheden for at lave sådan en prøve efter tre måneders brug af Alendronat for at se, om Alendronat har haft en effekt.

Der er aktuelt stor lokal/regional forskel på, om ens læge kan bestille en knoglemarkørsanalyse, og i hvilken grad knoglemarkørerne bliver anvendt. I nogle endokrinologiske ambulatorier på hospitalerne anvendes markørerne allerede hyppigt til blandt andet at vurdere effekten af behandlingen efter 3 måneders behandling med bisfosfonat, som du nævner. De fleste osteoporosepatienter følges dog i almen praksis, hvor de praktiserende læger indtil nu ikke har haft mulighed for at bestille markørerne. Som de første får de praktiserende læger i Region Hovedstaden snart mulighed for at anvende markørerne til at monitorere bisfosfonat behandling. Der arbejdes aktuelt på nationale vejledninger for brugen af knoglemarkørne i både almen praksis og i de endokrinologiske ambulatorier. Indholdet af vejledningerne vil blandt andet have betydning for, i hvilken grad knoglemarkørerne vil blive taget i brug i de enkelte regioner. Brugen af knoglemarkørerne i Danmark vil blive fulgt i et stort forskningsprojekt, som er støttet af Osteoporoseforeningen. Projektet vil blandt andet undersøge, hvilken betydning det har for den enkelte patient at få målt knoglemarkørerne ift. korrekt medicinindtag, ændring i knoglemasse, ændring i knoglebrudsrisiko og livskvalitet.

Jeg er i tvivl om kulsyreholdige drikke som danskvand og cola. Kan disse drikkevarer have en betydning for kalk?

Mig bekendt er det ikke vist, at kulsyre-holdige drikke i sig selv er dårlige for knoglerne. Undersøgelser har imidlertid vist, at personer, der drikker store mængder cola, indtager for meget fosfat og for lidt kalk. Et kalkindtag, der er for beskedent, kan i sig selv være dårligt for knoglerne.

Rygning øger jo risikoen for knogleskørhed. Jeg vil gerne høre, om det også gælder andre nikotinprodukter. Jeg tager selv snus og bruger e-cigaretter.

Alle former for brug af tobak er sundhedsskadeligt. Når du bruger tobak og nikotinprodukter, så øges din aldersbetingede afkalkning. Det vil sige, at din risiko for knoglebrud stiger. Derfor anbefaler jeg dig en knoglevenlig livsstil, og at stoppe med at ryge og anvende alle former for nikotinprodukter. Fordi du har knogleskørhed og samtidig ryger og benytter nikotinprodukter, anbefaler jeg også, at du søger hjælp til at stoppe for at passe bedst muligt på dine knogler.

Da jeg brækkede ryggen tilbage i år 2000, fortalte en sygeplejerske mig, at jeg skulle indtage 2 dl mælkeprodukt eller 20 g ost lige før sengetid. Begrundelsen var, at det var om natten, at man afkalker og ikke om dagen, hvor man er i bevægelse. Det var ligegyldigt, om det var fede eller magre produkter. Holder det råd stadig?

Generelt anbefaler vi en knoglevenlig livsstil og et tilstrækkeligt indtag af kalkholdige fødevarer. Dertil anbefaler vi at supplere med tilskud af kalk og D-vitamin, så du samlet set opfylder Sundhedsstyrelsens retningslinjer om 1000-1200 mg. kalk og 20-40 mikrogram D-vitamin dagligt.

For en del år siden rådgav fagpersoner i forhold til tidspunktet på dagen for indtagelse af mælk og ost. Det mener vi ikke længere er så vigtigt, og afkalkningen sker ikke kun om natten. Det vigtigste er derfor, at du spiser kalkholdige fødevarer. Tager du tilskud af kalk, er det dog en god idé at fordele det ud over dagen, så du ikke tager din kalktablet samtidig med, at du spiser det mest kalkholdige måltid. Hvis du for eksempel spiser yoghurt og ost til morgenmad, så vent med at tage dit kalktilskud til senere på dagen.

Ved almindelig kontrol på Endokrinologisk Afdeling var mit tal på ”calcium-ion frit” for lavt. Jeg forstod det sådan, at måling af calcium helst skal måles på den måde. Normalt er det bare calcium, der bliver målt i en blodprøve hos egen læge. ”Calcium-ion frit” skulle tages på et laboratorium, der kunne måle det straks. Vil det sige, at prøven taget hos lægen ikke er særlig brugbar? Jeg vil sætte pris på at få en uddybning.

Kalk-prøven målt hos din egen læge er bestemt brugbar. Hvis en rutinekontrol af kalkniveauet målt hos din egen læge viser for lavt eller for højt niveau, kan der være grund til at kontrollere blodprøven på et sygehus-laboratorium, og da benyttes ”calcium-ion”–prøven. Denne blodprøve kan egen læge ikke foretage, men den er brugbar ved udsving i calcium, fordi den er mere præcis. En lav værdi af ”frit calcium” eller ”total calcium”, som er den egen læge måler, kan blandt andet skyldes for eksempel lavt indtag af kalk eller D-vitamin, eller lavt magnesium.

Jeg undrer mig over, at medicinen Ibandronsyre aldrig bliver nævnt. Er det ikke godt? Jeg har nemlig fået det i stedet for Alendronat, som gav mig bivirkninger som hårtab, “tunge tænder” og ømhed/stivhed i mine led. Efter jeg har skiftet medicin, har jeg færre bivirkninger.

Både Alendronat og Ibandronat tilhører gruppen af bisfosfonater, der har dokumenteret effekt ved behandling af knogleskørhed.

Langt de fleste tåler Alendronat uden bivirkninger, men har man bivirkninger, så er der rigtig gode behandlingsalternativer, herunder bl.a. Ibandonat (bisfosfonater), Aclasta (zoledronsyre) eller Prolia (denosumab).

Alendronat foretrækkes typisk som førstevalg frem for Ibandronat, fordi Ibandronat er mindre veldokumenteret i forhold til at reducere brud, end de øvrige bisfosfonater er. Men det er stadig en rigtig god behandling, så fortsæt endelig med den.

Jeg vil gerne vide, hvordan man skal forholde sig til diagnosen, når man ikke mærker noget og ingen sammenfald har haft. Jeg er i Aclasta- behandling på 3. eller 4. år. Ingen forbedring, men heller ikke forværring.

Knogleskørhed er en tilstand, hvor man har mindsket knoglemasse, og hvor knoglevævets struktur er ændret. Knogleskørhed medfører derfor en øget risiko for at få brud på knoglerne, men man mærker ikke noget til knogleskørheden, medmindre man oplever et knoglebrud.

Ved forebyggende behandling, herunder med Aclasta, nedsættes risikoen for fremtidige knoglebrud betydeligt.

At knoglemineralindholdet i dit tilfælde ikke forværres under din behandling, er også et udtryk for gavnlig effekt af behandling, idet man normalvis vil se et aldersbetinget knogletab over tid.

Har du brug for et godt råd eller vejledning ud fra din specifikke situation?

Som medlem af Osteoporoseforeningen kan du gratis benytte dig af foreningens rådgivningstilbud. Find kontaktoplysninger og åbningstider på medlemssiden eller i medlemsbladet.
Læs mere om Osteoporoseforeningens rådgivningstilbud her.

Opdateret d. 6. maj 2024