Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Mange undersøgelser viser, at patienter, der har indsigt i egen sygdom og behandling, klarer sig bedre med deres sygdom og er mere vedholdende med behandling. Derfor er det vigtigt at indføre en række indsatser, som kan klæde patienterne på til et godt liv med osteoporose.

I dag har 22 af landets 98 kommuner patientuddannelsesforløb for patienter med osteoporose. En kommende kvalitetsplan for kroniske sygdomme bør indeholde krav om patientuddannelsesforløb i osteoporose. Nogle patienter kan klare sig med digitale forløb, hvor der også kan tages hensyn til placering uden for arbejdstid, og derfor bør der investeres i nye sundhedsteknologier. Andre patienter har behov for forløb med fysisk fremmøde.

 

Indsats: Patienten skal tilbydes rehabilitering efter behov samt faldforebyggelse
Der skal udarbejdes nationale retningslinjer for rehabiliteringsindsatsen, så patienten bliver tilbudt vidensbaserede rehabiliteringsindsatser, der er tilpasset patientens funktionsniveau. Flere patienter vil have gavn af fortsat fysioterapi, og der bør være adgang til vederlagsfri fysioterapi i hele rehabiliteringsperioden. Endvidere bør der gennemføres tværfaglig udredning af faldtruede ældre i eget hjem, idet fald er en vigtig komponent i at undgå knoglebrud. Fx kan kommunale sundhedsmedarbejdere spille en rolle via forebyggende hjemmebesøg.

 

Indsats: Patienten skal tilbydes patientuddannelsesforløb
Patienter med osteoporose skal tilbydes undervisning om sygdommen, herunder betydning af kost, fysisk aktivitet og medicinsk behandling, og de skal instrueres ved fx fysio- og ergoterapeut i den rette træningsplan og om, hvorledes dagligdags aktiviteter bedst udføres med tanke på at reducere risikoen for fremtidige knoglebrud. En sådan undervisning bør være tværfaglig og tilbydes tidligt efter diagnose, da der i denne fase ofte er mange spørgsmål og stor usikkerhed.

Opdateret d. 26. marts 2024