Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Osteoporose blev i 2002 klassificeret som en folkesygdom på linje med bl.a. kræft og hjertekarsygdomme. Alligevel lever op mod 500.000 danskere med sygdommen uden at vide det. På denne side kan du læse vigtige fakta om osteoporose

Hver 3. kvinde og hver 6. mand over 50 år får osteoporose 

 • Det svarer til op mod 700.000 danskere 
 • 200.000 er diagnosticeret 
 • 500.000 har sygdommen uden at vide det 
 • Mænd udvikler knogleskørhed 10 år senere end kvinder.

 

 

 

Osteoporose fører hvert år til mere end 43.000 knoglebrud, heraf 7.200 hoftenære brud 

Grøn gips på arm

 • Osteoporose betyder nedsat knoglemasse og forringet knoglestruktur. Knoglerne svækkes indefra, bliver skøre og brækker dermed lettere – selv ved beskeden belastning.
 • Osteoporose giver øget risiko for knoglebrud i ryg, hofte og håndled. 
 • Man mærker ikke, at man har knogleskørhed, før der opstår brud.
 • Knoglebrud er forbundet med smerter, sommetider kroniske, og i mange tilfælde funktionsnedsættelse og blivende tab af livskvalitet og funktionsnedsættelse.  
 • Har man først fået ét osteoporotisk knoglebrud, er der markant øget risiko for at få endnu et brud inden for en kort periode, hvis man ikke er i forebyggende behandling. 
 • Hvert andet brud, der rammer et menneske over 50 år, skyldes osteoporose.

 

 

Osteoporose giver stor overdødelighed og er dyrt for samfundet 

Scanning

 • Hver 10. patient med en brækket hofte dør inden for 30 dage, og hver 3. dør inden for et år. 
 • Halvdelen af patienterne får reduceret deres gangfunktion, og hver 10. hjemmeboende patient bliver plejehjemsbeboer. 
 • De mennesker, som genoptager deres tidligere liv efter et brud, har større problemer med daglige aktiviteter, flere smerter, sygedage, lægebesøg og indlæggelser. 
 • Sygdommen og dens følgevirkninger kostede alene i 2011 det danske samfund 11,6 mia. kroner. Den største byrde lå hos kommunerne (55-57%), dernæst regionerne og sygehusene (22-25%), produktivitetstab (13-24%), medicinudgifter (7%) og almen praksis (1%). 
 • Med de demografiske ændringer bliver sygdommen dyrere og dyrere for samfundet. I Sverige, som vi ofte sammenligner os med, forventes udgifterne til sygdommen at stige omkring 30 % fra 2017 til 2030. 

 

 

Osteoporose kan forebygges og behandles effektivt 

Husk din medicin

 • Osteoporose kan forebygges ved hjælp af en knoglevenlig livsstil livet igennem. 
 • Behandlingsmulighederne er mange og effektive, og medicinsk behandling kan nedsætte risikoen for brud med 30-75 %. 

 

 

 

Alle kan få osteoporose 

Osteoporoseforeningen - Familie i naturen

 • Osteoporose rammer flest +50 år, men sygdommen kan ramme alle 
 • Osteoporose vil oftest være uden symptomer, indtil der kommer et brud. Derfor skal man være opmærksom på risikofaktorer. Det er fx tidligere knoglebrud, arvelighed, tidlig overgangsalder, højt alkoholforbrug, rygning, sygdomme og behandlinger der øger tabet af knoglemasse, BMI lavere end 19 

 

 

Kilder:  
Osteoporose. En afdækning af den samlede indsats mod osteoporose, Sundhedsstyrelsen, 2018  
Prævalens, incidens og behandling i sundhedsvæsenet for borgere med osteoporose, Sundhedsdatastyrelsen, 2018  
Femur, hoftenært brud. Lægehåndbogen sundhed.dk, 2019  
A health economic analysis of osteoporotic fractures: who carries the burden? Arch Osteoporosis 8, 2013 
Fragility fractures in Europe: burden, management and opportunities, Arch Osteoporosis, 19, 2020

Opdateret d. 26. marts 2024