Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Politiske udspil og indsatser

I Osteoporoseforeningen er vi i løbende dialog med både politikere, faglige miljøer, regioner og kommuner og andre patientorganisationer for at sætte knogleskørhed på dagsordenen. Vi kommer med politiske udspil, og vi deltager i relevante høringer og debatter. Tag endelig fat i os, hvis du vil vide mere. Nedenfor finde du nogle af Osteoporoseforeningens aktiviteter og udspil.

Indsatser i 2023

Deltagelse i Sundhedstopmødet med Sundhedsstrukturkommissionen (december 2023)

 

Deltagelse i Behandlingsrådets fagudvalg vedr. non-operativ behandling af distale håndledsfrakturer hos patienter over 65 år (oktober-november 2023)

 

Input til Sundhedsstrukturkommissionen og møde med Jesper Fisker (november 2023). Se det her.

 

Høringssvar på udkast til vejledning om osteoporose fra Dansk Selskab for Almen Medicin (november 2023). Se det her.

 

Høringssvar på LKT på Hoftenære lårbensbrud (oktober 2023). Se det her.

 

Henvendelse til Regionsrådet i Region Midtjylland vedr. fuld implementering af opsporingsprogrammet Fracture Liaison Service, FLS (oktober 2023)

 

Høringssvar på Sundhedsstyrelsens ’Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom’. Se det her.

 

Høringssvar på regionernes sundhedsaftaler 2024-2027

 

Deltagelse i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Tandsundhed samt høringssvar angående udvidelse af paragraf 166 i Sundhedsloven, så tandbehandling bliver dækket af den offentlige sygesikring, når patienten bliver henvist til privat specialtandlæge (forår 2023)

 

Møde med Sundhedsstyrelsen – med præsentation af forslag til handlingsplan og data om patienternes oplevelse af sundhedsvæsenet (marts 2023)

 

Indstilling af osteoporose som tema til Behandlingsrådets ulighedsanalyse i 2024 (marts 2023). Se det her.

 

Høringssvar til ændringer af sundhedsloven (om at fastsætte forpligtende krav til kommunernes sundhedstilbud) (februar 2023). Se det her.

 

Oplæg ved kvalificerings-workshop om patient-perspektivet på almen praksis med Danske Regioner, KL, PLO, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen m.fl. (februar 2023)

Opdateret d. 13. februar 2024