Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

I Osteoporoseforeningen er vi i løbende dialog med både politikere, faglige miljøer, regioner og kommuner og andre patientorganisationer for at sætte knogleskørhed på dagsordenen. Vi kommer med politiske udspil, og vi deltager i relevante høringer og debatter. Tag endelig fat i os, hvis du vil vide mere. Nedenfor finde du nogle af Osteoporoseforeningens aktiviteter og udspil.

2023
 • Deltagelse i Sundhedstopmødet med Sundhedsstrukturkommissionen (december 2023)
 • Deltagelse i Behandlingsrådets fagudvalg vedr. non-operativ behandling af distale håndledsfrakturer hos patienter over 65 år (oktober-november 2023)
 • Input til Sundhedsstrukturkommissionen og møde med Jesper Fisker (november 2023). Se det her.
 • Høringssvar på udkast til vejledning om osteoporose fra Dansk Selskab for Almen Medicin (november 2023). Se det her.
 • Høringssvar på LKT på Hoftenære lårbensbrud (oktober 2023). Se det her.
 • Henvendelse til Regionsrådet i Region Midtjylland vedr. fuld implementering af opsporingsprogrammet Fracture Liaison Service, FLS (oktober 2023)
 • Høringssvar på Sundhedsstyrelsens ’Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom’. Se det her.
 • Høringssvar på regionernes sundhedsaftaler 2024-2027
 • Deltagelse i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Tandsundhed samt høringssvar angående udvidelse af paragraf 166 i Sundhedsloven, så tandbehandling bliver dækket af den offentlige sygesikring, når patienten bliver henvist til privat specialtandlæge (forår 2023)
 • Møde med Sundhedsstyrelsen – med præsentation af forslag til handlingsplan og data om patienternes oplevelse af sundhedsvæsenet (marts 2023)
 • Indstilling af osteoporose som tema til Behandlingsrådets ulighedsanalyse i 2024 (marts 2023). Se den her.
 • Høringssvar til ændringer af sundhedsloven (om at fastsætte forpligtende krav til kommunernes sundhedstilbud) (februar 2023). Se det her.
 • Oplæg ved kvalificerings-workshop om patient-perspektivet på almen praksis med Danske Regioner, KL, PLO, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen m.fl. (februar 2023)
Opdateret d. 26. marts 2024