Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

I Osteoporoseforeningen arbejder vi for en national handlingsplan for osteoporose. Her kan du læse vores 10 forslag til indsatser i en national handlingsplan - kort fortalt.

1. Frakturforebyggelsesprogrammer skal indføres på alle akuthospitaler

Borgere over 50 år, der kommer på sygehuset med en fraktur i hofte, håndled, ryg, over- eller underarm eller bækken, skal omfattes af et koordinatorbaseret frakturforebyggelsesprogram (FLS, Fracture Liason Service). 

 

2. Bi-fund ved billeddiagnostik af ryggen skal rapporteres

Patienter, der får påvist brud på ryghvirvler ved billeddiagnostik ved andre sygdomme, skal systematisk undersøges for osteoporose og have tilbud om behandling, hvis det er indikeret. 

 

3. Medicininduceret osteoporose skal forebygges 

Patienter, der behandles med glukokortikoider har høj risiko for knogletab og knoglebrud, skal systematisk undersøges for osteoporose og have tilbud om behandling, hvis det er indikeret. Her er bl.a. tale om binyrebarkhormon, som anvendes bredt, antiøstrogen mod brystkræft og antiandrogen mod prostatakræft. 

 

4. Sekundær osteoporose skal tages alvorligt 

Patienter med sygdomme, der øger risikoen for udvikling af osteoporose, skal have forløbsprogrammer, som sikrer rettidig opsporing og behandling. Her er bl.a. tale om patienter bindevævslidelser, KOL og inflammatoriske tarmsygdomme.  

 

5. Opsporing af osteoporose på baggrund af risikofaktorer skal foregå i primærsektoren 

Hver dag gennemfører sundhedspersonale i primærsektoren vigtige forebyggende helbreds-samtaler og -undersøgelser. For tre grupper bør der ske en vurdering af risiko for osteoporose: a) Kvinder, der opsøger egen læge eller gynækolog i forbindelse med menopausen, b) Mænd over 60 år og kvinder efter overgangsalderen, der kommer til helbredstjek hos praktiserende læge, c) Mænd og kvinder, der modtager forebyggende kommunale hjemmebesøg. 

 

6. Befolkningen skal kende risikofaktorer og knoglevenlig livsstil 

Der er behov for bred folkeoplysning om risikofaktorerne for osteoporose, herunder at sygdommen er arvelig, og om vigtigheden af at opretholde en knoglevenlig livsstil livet igennem. 

 

7. DXA-kapacitet skal være tilstrækkelig, og kalibrering skal sikre tryghed og nærhed 

Der skal være tilstrækkelig DXA-kapacitet i alle regioner til at sikre, at udredningsretten kan overholdes, dvs. at der maksimalt er 4 ugers ventetid på diagnostisk DXA-scanning. Ensartet kalibrering af scannere skal sikre tryghed og nærhed for patienterne. 

 

8. Patienten skal have en skræddersyet behandlingsplan med faste kontroller 

Den enkelte patient skal have en skræddersyet behandlingsplan, der bygger på nationalt gældende minimumskrav, herunder faste kontroller. Tilskudssystemet bør samtidig revideres, så der ikke er begrænsninger for en individualiseret tilgang til valg af behandling. 

 

9. Patienten skal tilbydes rehabilitering efter behov samt faldforebyggelse 

Den enkelte patient skal ved behov tilbydes rehabilitering tilpasset funktionsniveau og fortsat fysioterapi og faldforebyggelse, hvor det er relevant.  

 

10. Patienten skal tilbydes patientuddannelsesforløb  

Patienten skal have tilbud om patientuddannelsesforløb med tværfaglig undervisning og instruktion tilpasset funktionsniveau og behov – for at reducere risikoen for fremtidige brud og støtte op om mestring af egen sygdom. 

Opdateret d. 26. marts 2024