Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt
Estimater for forekomst af osteoporose i befolkningen (2021)

Udarbejdet af Osteoporoseforeningen i 2021.

Hent beregningen: Estimater for forekomst af osteoporose i befolkningen

 

Manglende viden blandt fagfolk (2019)

Der er mangelfuld viden om knogleskørhed blandt en række sundhedsprofessionelle. Dette er hovedresultatet i en undersøgelse gennemført af Osteoporoseforeningen.

Hent undersøgelsen: Osteoporoseforeningens medlemsundersøgelse 2019

 

Hold øje med knoglebrud – og find dem med knogleskørhed (2018)

Knogleskørhed er en af Danmarks allermest udbredte folkesygdomme: 200.000 danskere er diagnosticeret med sygdommen – og op mod 2-3 gange så mange lever med knogleskørhed uden at vide det, viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Hent rapporten: Osteoporose – en afdækning af den samlede indsats

Hent rapporten: Sundhedsstyrelsens 13 forslag til indsatsområder

 

Eksperternes afdækning og prioritering af indsatsområder (2019)

Efter Sundhedsstyrelsens offentliggørelse af afdækningen af den samlede indsats på osteoporoseområdet, blev rapporten gennemgået på et ekspertmøde afholdt af Nationalt Videnscenter for Knoglesundhed med henblik på en diskussion og prioritering af de identificerede nøgleområder.

Hent rapporten: Fagligt indspark til løft af osteoporoseområdet

 

Knogler til hele livet (2019)

Vi lever længere og længere, samtidig bliver vores knogler svagere med alderen. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på at styrke knoglerne allerede fra første leveår, så vi, inden 25-30-årsalderen, hvor knoglemineraltætheden topper, kan få så stærke knogler som muligt.

Hent udgivelsen: Knoglemassen gennem livet

 

Knogleskørhed og -brud kan forebygges (2012)

I 2012 udgav Sundhedstyrelsen en medicinsk teknologivurdering (MTV) af, hvordan man systematisk kan forebygge og behandle knogleskørhed hos patienter med hoftebrud.

Formålet med rapporten var at beskrive de fakta og overvejelser, der kan lægges til grund, såfremt man ønsker at tilbyde systematisk diagnostik og behandling af knogleskørhed til patienter med hoftebrud.

Hent rapporten: Systematisk forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos patienter med hoftebrud – Medicinsk Teknologivurdering.

 

Fagligt indspark til løft af osteoporoseområdet (2019)

Nationalt Videnscenter for Knoglesundhed har sammen med førende eksperter inden for osteoporoseområdet og Osteoporoseforeningen taget initiativ til at arbejde videre med de 13 forslag fra Sundhedsstyrelsen med henblik på at sikre videre fremdrift på området.

I rapporten har de identificeret fire højt prioriterede områder, der kræver en indsats nu: 1) Opsporing i almen praksis og blandt speciallæger samt risikostratificering, 2) Frakturforebyggelsesprogram (FLS), 3) Nationale retningslinjer for behandling af brud og 4) Frakturrehabilitering

Hent rapporten: Afrapportering: Ekspertmøde om osteoporose – Videnscenter for Knoglesundhed

 

Osteoporoseskoler i Danmark (2019)

Sundhedsstyrelsen rapporter om patientuddannelse (2005-2012) konkluderer, at uddannelse af patienter med kroniske sygdomme bedrer sygdomsmestring, bevarelse af autonomi og livskvalitet samt modvirker et eskaleret forbrug for sundhedsydelser.

Videnscenter for Knoglesundhed har med baggrund foretaget en afdækning af de eksisterende regionale og kommunale rehabiliteringstilbud inden for osteoporose i Danmark.

Hent rapporten: Osteoporoseskoler i Danmark (2019)

Opdateret d. 26. marts 2024