Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

I Osteoporoseforeningen arbejder vi for at færre får osteoporose og at mennesker med sygdommen får bedre liv. Derfor kæmper vi for at vores tre mærkesager bliver en politisk prioritering og realitet. Her kan du læse om dem.

1. Osteoporose skal opdages tidligere

Prioritér et koordinatorbaseret frakturforebyggelsesprogram (FLS), som alle borgere bliver omfattet af, hvis de får brud på knoglerne ved en mindre belastning.

Hvorfor? Mange patienter med høj risiko for knoglebrud bliver ikke diagnosticeret. Har man allerede haft ét knoglebrud, er man i høj risiko for at få flere knoglebrud. Hvis vi systematisk diagnosticerer og tilbyder behandling på et tidligt tidspunkt, er chancerne for at undgå flere knoglebrud – også de alvorlige hoftebrud – langt større.  Eksperter har allerede beskrevet tre FLS-modeller med hensyntagen til regionale forskelle, og lignende indsatser har vist sig at være omkostningseffektive i England.

”Var jeg blevet udredt for knogleskørhed straks efter mit brud, kunne jeg være kommet i behandling 3,5 år tidligere og dermed have fået hjælp og vejledning til forebyggelse af evt. senere brud”
Grethe Lolck, 68 år
2. Behandlingen skal tage udgangspunkt i patienten

Udform tværsektorielle forløbsprogrammer, så alle patienter får sammenhængende behandling og systematisk opfølgning.

Hvorfor? Patienter med osteoporose bevæger sig på tværs af vores sundhedsvæsen. Diagnosen stilles på sygehuset, mens almen praksis og kommunen har til opgave at følge op på patienterne. Vi ved, at rådgivning fra sundhedsfagligt personale kan understøtte opstart af behandling og compliance, men kun lidt flere end halvdelen af de diagnosticerede er i medicinsk behandling (1), på trods af at den medicinske behandling alene kan nedsætte risikoen for knoglebrud med op til 80%.

 

3. Alle patienter skal have tilbud om hjælp til et godt liv med sygdommen

Sørg for at alle patienter med osteoporose får tilbud om et vidensbaseret uddannelsesforløb samt rehabilitering. Forløbet skal være tilpasset den enkeltes funktionsevne og behov.

Hvorfor? Alt for mange står alene med deres sygdom. De får stillet en diagnose og ved ikke, hvordan de skal tilpasse deres liv og aktiviteter til den nye situation. Det påvirker det enkelte menneske, familien og jobbet. Patienter med osteoporose har behov for tværfaglig undervisning, der støtter dem i mestring af egen sygdom og reducerer risikoen for knoglebrud og genindlæggelser i fremtiden.

 

Op mod 650.000 danskere lever med osteoporose, men 500.000 ved det ikke (1 og 2).
Sygdommens pris

I Danmark mangler vi systematisk opsporing, forebyggelse og behandling af osteoporose. For samfundet har den manglende systematik store økonomiske konsekvenser. For den enkelte er smertefulde brud og nedsat livskvalitet konsekvenser, som man må leve med – ofte overladt til sig selv. 

Osteoporose fører hvert år til mere end 43.000 knoglebrud (2), heraf 7.200 hoftenære brud. Hver 10. patient med en brækket hofte dør inden for 30 dage, og hver 3. dør inden for et år. Halvdelen af patienterne får reduceret deres gangfunktion, og hver 10. hjemmeboende patient bliver plejehjemsbeboer (4).

Osteoporose giver flere lægebesøg, indlæggelser, sygedage og flere dødsfald (1). Sygdommen og dens følgevirkninger kostede alene i 2011 det danske samfund 11,6 mia. kroner. I Sverige, som vi ofte sammenligner os med, forventes udgifterne til sygdommen at stige omkring 30 % fra 2017 til 2030 (5).

 

Er du journalist? Se pressekontakt her

Hvor lever danskerne med osteoporose?

Region Hovedstaden

192.444 borgere i Region Hovedstaden lever med osteoporose, og 76 procent af dem har ikke fået stillet diagnosen (3).

Kommune                  Forekomst < 50 år             Uopsporet

Albertslund 2.981 2.281 (77%)
Allerød 3.144 2.469 (79%)
Ballerup 6.271 4.671 (74%)
Bornholm 6.731 5.231 (78%)
Brøndby 4.358 3.258 (75%)
Dragør 2.061 1.561 (76%)
Egedal 4.752 3.802 (80%)
Fredensborg 5.391 4.266 (79%)
Frederiksberg 11.137 8.437 (76%)
Frederikssund 6.133 4.733 (77%)
Furesø 5.296 4.046 (76%)
Gentofte 9.500 7.025 (74%)
Gladsaxe 7.528 5.753 (76%)
Glostrup 2.720 1.995 (73%)
Gribskov 6.178 5.053 (82%)
Halsnæs 4.544 3.719 (82%)
Helsingør 8.816 7.066 (80%)
Herlev 3.488 2.588 (74%)
Hillerød 5.854 4.529 (77%)
Hvidovre 5.869 4.244 (72%)
Høje-Taastrup 5.349 4.149 (78%)
Hørsholm 4.148 3.398 (82%)
Ishøj 2.177 1.627 (75%)
København 41.302 30.852 (75%)
Lyngby-Taarbæk 7.106 5.231 (74%)
Rudersdal 8.054 6.204 (77%)
Rødovre 4.692 3.617 (77%)
Tårnby 5.125 3.900 (76%)
Vallensbæk 1.739 1.364 (78%)
Region Sjælland

111.079 borgere i Region Sjælland lever med osteoporose, og 80 procent af dem har ikke fået stillet diagnosen (3).

Kommune                 Forekomst < 50 år             Uopsporet

Faxe 4.752 3.952 (83%)
Greve 6.177 5.077 (82%)
Guldborgsund 9.515 7.690 (81%)
Holbæk 8.798 6.898 (78%)
Kalundborg 6.788 5.388 (79%)
Køge 7.127 5.802 (81%)
Lejre 3.527 2.852 (81%)
Lolland 7.136 5.886 (82%)
Næstved 10.542 8.367 (79%)
Odsherred 5.570 4.345 (78%)
Ringsted 3.842 3.067 (80%)
Roskilde 10.376 8.276 (80%)
Slagelse 10.213 7.888 (77%)
Solrød 2.579 2.004 (78%)
Sorø 3.817 2.967 (78%)
Stevns 3.222 2.647 (82%)
Vordingborg 7.098 5.948 (84%)
Region Midtjylland

149.993 borgere i Region Midtjylland lever med osteoporose, og 71 procent af dem har ikke fået stillet diagnosen (3).

Kommune               Forekomst < 50 år              Uopsporet

Favrskov 5.299 3.699 (70%)
Hedensted 5.656 4.106 (73%)
Herning 10.220 7.345 (72%)
Holstebro 7.073 5.248 (74%)
Horsens 9.790 6.890 (70%)
Ikast-Brande 4.919 3.569 (73%)
Lemvig 3.028 2.328 (77%)
Norddjurs 5.461 4.161 (76%)
Odder 3.033 2.233 (74%)
Randers 11.936 8.786 (74%)
Ringkøbing-Skjern 7.518 5.793 (77%)
Samsø 744 594 (80%)
Silkeborg 10.735 7.360 (69%)
Skanderborg 6.528 4.628 (71%)
Skive 6.414 4.514 (70%)
Struer 3.060 2.210 (72%)
Syddjurs 6.024 4.724 (78%)
Viborg 11.577 8.002 (69%)
Aarhus 30.978 20.728 (67%)
Region Syddanmark

155.538 borgere i Region Syddanmark lever med osteoporose, og 72 procent af dem har ikke fået stillet diagnosen (3).

Kommune           Forekomst < 50 år               Uopsporet

Assens 5.650 4.000 (71%)
Billund 3.328 2.453 (74%)
Esbjerg 14.167 10.017 (71%)
Fanø 613 488 (80%)
Fredericia 6.338 4.488 (71%)
Faaborg-Midtfyn 7.326 5.326 (73%)
Haderslev 7.534 5.609 (74%)
Kerteminde 3.469 2.469 (71%)
Kolding 10.528 7.428 (71%)
Langeland 2.443 1.818 (74%)
Middelfart 5.132 3.707 (72%)
Nordfyns 3.952 2.827 (72%)
Nyborg 4.576 3.301 (72%)
Odense 21.483 14.383 (67%)
Svendborg 8.161 5.836 (72%)
Sønderborg 10.744 8.119 (76%)
Tønder 5.529 4.004 (72%)
Varde 6.655 4.805 (72%)
Vejen 5.390 3.890 (72%)
Vejle 13.141 9.816 (75%)
Ærø 1.289 1.014 (79%)
Aabenraa 8.090 5.990 (74%)
Region Nordjylland

75.547 borgere i Region Nordjylland lever med osteoporose, og 72 procent af dem har ikke fået stillet diagnosen (3).

Kommune                          Forekomst < 50 år             Uopsporet

Brønderslev 5.046 3.696 (73%)
Frederikshavn 9.249 6.824 (74%)
Hjørring 9.033 6.383 (71%)
Jammerbugt 5.291 3.891 (74%)
Læsø 376 301 (80%)
Mariagerfjord 5.605 4.055 (72%)
Morsø 3.137 2.437 (78%)
Rebild 3.508 2.533 (72%)
Thisted 6.079 4.379 (72%)
Vesthimmerlands 5.121 3.621 (71%)
Aalborg 23.102 16.127 (70%)

 

Kilder:

(1) Osteoporose. En afdækning af den samlede indsats mod osteoporose, Sundhedsstyrelsen, 2018

(2) Prævalens, incidens og behandling i sundhedsvæsenet for borgere med osteoporose, Sundhedsdatastyrelsen, 2018

(3) Osteoporoseforeningen.dk. Fakta og Analyse

(4) Femur, hoftenært brud. Lægehåndbogen på sundhed.dk, 2019

(5) Fragility fractures in Europe: burden, management and opportunities, Arch Osteoporosis, 19, 2020

Opdateret d. 23. januar 2024