Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Hvilke udfordringer møder mennesker med knogleskørhed på deres arbejde, og hvilke behov har de? Det stiller Osteoporoseforeningen skarpt på i ny undersøgelse.

I 2024 har Osteoporoseforeningen et fokus på et godt arbejdsliv med knogleskørhed. Som led i dette har foreningen i marts måned foretaget en undersøgelse blandt 600 mennesker med knogleskørhed, som går på arbejde.

Undersøgelsen viser, at  størstedelen arbejder fuldtid eller tæt på fuldtid: 48% af de adspurgte arbejder fuldtid, mens 25% arbejder 30-36 timer om ugen. Af dem som er på nedsat tid, er det kun 4%, der forklarer det med knogleskørheden. Jobbets karakter og arbejdsopgaver varierer blandt respondenterne. Størstedelen har et job, hvor de skifter mellem at sidde stille og være i bevægelse, mens omkring hver tredje har et mere stillesiddende job. Det er en mindre andel, der har et job, hvor de er mest i bevægelse, og meget få har et job med tunge løft. Hver tredje udtrykker, at de er en smule begrænset af knogleskørheden i deres liv som helhed, mens størstedelen på hele 60% ikke føler sig begrænset, hverken på deres arbejde eller i deres fritid.

Hele 59% mærker slet ikke til deres knogleskørhed, når de er på arbejde. Dem, der mærker noget til sygdommen, fokuserer mest på forsigtighed for at undgå brud, bekymringer om sygdommen samt smerter.

 

Bekymringer og begrænsninger

Undersøgelsen spørger ind til, hvor meget knogleskørheden fylder for den enkelte på jobbet. Her svarer 64%, at den ikke fylder noget, mens 23% svarer, at det fysiske aspekt fylder, mens det psykiske aspekt kun fylder mest hos 6% af de adspurgte.

Det, der fylder mest ved dem på arbejde, er daglige smerter, træthed i kroppen, frygt for fald samt bekymringer over korrekt udførelse af bevægelser. De adspurgte bekymrer sig især om løft på arbejdspladsen. Det kommer også frem i åbne udsagn som: ”Jeg skal hele tiden tænke på, hvilke bevægelser og løft jeg gør og undgå løft, hvis jeg kan”. Bag disse bekymringer ligger frygten for brud, og næsten hver tredje er ekstra forsigtig for at undgå dette.

 

Jeg skal hele tiden tænke på, hvilke bevægelser og løft jeg gør og undgå løft, hvis jeg kan

 

Åbenhed om knogleskørhed på arbejdspladsen

Åbenhed er et andet tema, som undersøgelsen har fokus på. For hvor åben er den enkelte om sin knogleskørhed på arbejdspladsen? Tallene viser, at hele 82% har fortalt deres kollegaer om sygdommen, mens 69% har fortalt det til deres leder. Langt de fleste af respondenterne er altså åbne om sygdommen. Blandt dem, som ikke har fortalt det, forklares det med manglende lyst, at de ikke tror, at det vil gøre nogen forskel, mens enkelte frygter fyring eller at blive behandlet anderledes. Andre føler sig ikke tilpasse ved at være åbne om sygdommen, af frygt for at blive ”sat i bås” eller set som svag: ”Jeg ønsker ikke at blive anset som syg og skrøbelig med risiko for fyring” uddyber en respondent i det åbne svar.

Mens disse usikkerheder fylder hos få, mener størstedelen, at deres åbenhed hjælper med at skabe forståelse og hjælper dem i deres dagligdag på jobbet. Hele 85% har svaret, at de ikke har svært ved at være åbne omkring sygdommen på deres arbejdsplads. Blandt dem, som er åbne om deres sygdom, forklares det med et behov for at kunne få godkendt fravær til undersøgelser samt adgang til hjælpemidler. Enkelte lægger også vægt på, at ikke nok kender til knogleskørhed og at åbenhed kan forhindre sygdommen i at blive bagatelliseret: ”Åbenhed er vigtig for at synliggøre sygdommen i stedet for at gøre den til et tabu” udtrykker en respondent i det åbne svar.

 

Hjælpen når knogleskørheden rammer
I undersøgelsens spørgsmål om behovet for hjælp, har hele 69% ikke haft brug for hjælp til deres knogleskørhed på arbejdspladsen. Dog er der 6%, der har haft brug for hjælp, men som ikke har fået den nødvendige hjælp, mens 17% har fået den hjælp, de har haft brug for.

Blandt de adspurgte, er det hovedsageligt deres kollegaer, der har hjulpet dem. Hele 39% af de adspurgte har fået hjælp af deres kollegaer, 26% af deres leder og 24% af en fysioterapeut eller lignende sundhedsfaglig person.

Som nævnt, fylder bekymring omkring løft hos flere af undersøgelsens deltagere. Dette er blandt de udfordringer, flere søger hjælp til hos deres kollegaer. Flere fremhæver også, at de netop har været åbne om deres knogleskørhed på arbejdspladsen for at få den rette hjælp og forståelse i situationer med tunge løft og andre udfordringer:

 

Jeg må være åben for mine kollegaer, så de har forståelse for, at jeg har brug for hjælp af og til

 

Udover løft, er det mange forskellige udfordringer, de adspurgte har fået hjælp til; 29% af de adspurgte har fået hjælp til arbejdsstillinger og ergonomi, mens 21% har fået hjælp til genoptræning og træning og 15% har fået hjælp til gennemgang og omfordeling af opgaver ud fra, hvad de kan klare. Enkelte har fået hjælp til mentale aspekter såsom stress og bekymringer og nogle få har fået hjælp til afklaring af antal arbejdstimer. I de åbne svar er der mange, der udtrykker taknemmelighed for forskellige hjælpemidler såsom armstøtte, hvilerum, lændestøtte og møbler, der kan indstilles.

Der er dog også mange af respondenterne, der ønsker inspiration til sådanne hjælpemidler, øvelser samt arbejdsstillinger på arbejdspladsen. Dette vil fysioterapeut Lene Lebech komme ind på i webinaret ”På arbejde med knogleskørhed” d. 11. juni. Du vil her have mulighed for at få tips, råd og øvelser samt få besvaret nogle af dine egne spørgsmål. Du kan desuden møde et panel med tre deltagere, som alle har knogleskørhed og går på arbejde. Hør deres historie på webinaret. Find webinaret her.

Se hele rapporten med svar fra undersøgelsen her.

 

Fakta om respondenterne 

51,11% er mellem 60-69 år
29,30% er mellem 50-59 år
13,12% er mellem 70-79 år
3,92% er mellem 80-89 år
1,53% er mellem 40-49 år
0,85% er under 40 år

51,59% har haft knogleskørhed i 1-5 år
19,63% har haft knogleskørhed i 5-10 år
14,77% har haft knogleskørhed i 10-20 år
11,59% har haft knogleskørhed i under 1 år
2,43% har haft knogleskørhed i mere end 20 år

 

Fakta om brud hos respondenterne

52,23% har ingen knoglebrud haft efter at være fyldt 30 år
20,63% har haft 1 knoglebrud efter at være fyldt 30 år
13,75% har haft 2 knoglebrud efter at være fyldt 30 år

25,34% af disse brud har været andre brud
21,50% har været håndledsbrud
21,69% har været rygsammenfald/brud i ryghvirvel

 

Fakta om respondenternes arbejde

38,85% har arbejde, hvor de varierer mellem at være stillesiddende eller i bevægelse
34,71% har mest stillesiddende arbejde
20% har arbejde, hvor de er i bevægelse det mest af tiden
6,44% har arbejde med tunge løft

 

Undersøgelsen første til webinaret “På arbejde med knogleskørhed”

Se webinaret her

 

Opdateret d. 14. juni 2024