Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Patientforening: Danskernes knogler smuldrer

Danmark er et af de lande i Europa, hvor flest har knogleskørhed, og hvor flest får hoftebrud. Alligevel halter indsatsen for at forebygge og behandle sygdommen. Det vil Osteoporoseforeningen lave om på og lancerer nu 10 konkrete forslag til en national handlingsplan.

Alarmerende få patienter med hoftebrud bliver behandlet for knogleskørhed – også kaldet osteoporose, viser ny undersøgelse fra Herlev Hospital. Kun 16,7 % af patienterne får den nødvendige opfølgning. Det betyder, at rigtig mange patienter ikke får vurderet sværhedsgraden af knogleskørhed eller får tilbud om medicinsk behandling for knogleskørhed.

”95 % af patienterne med hoftebrud har knogleskørhed, og deres risiko for at brække den anden hofte er øget med op mod 400 % de første to år efter hoftebruddet. Medicinsk behandling kan nedsætte risikoen markant,” forklarer Bente Langdahl, professor og overlæge på afdeling for hormon- og knoglesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Forslag om en national handlingsplan
Der findes ingen strategi for eller systematik i håndteringen af knogleskørhed i Danmark, selvom knogleskørhed er en stor og dyr folkesygdom, der efterlader danskerne med knoglebrud, de kunne have undgået.

Patienter med hoftebrud og andre såkaldte lavenergibrud på knoglerne er én gruppe patienter i høj risiko for osteoporose og knoglebrud. En anden gruppe er patienter i behandling med medicin, der nedbryder knoglerne, og en tredje gruppe er patienter med osteoporose som konsekvens af den anden sygdom.

De tre patientgrupper er lette at finde og hjælpe. Men på trods af, at Sundhedsstyrelsen siden 2018 har anbefalet systematisk opsporing af osteoporose og forslået flere andre indsatser, halter området gevaldigt bagefter.

Derfor offentliggør Osteoporoseforeningen nu 10 konkrete forslag til indsatser i en national handlingsplan. Med de konkrete forslag lægger foreningen op til, at politikerne styrker indsatsen for danskernes knoglesundhed. Det handler både om at finde de patienter, der har knogleskørhed og forbedre deres forløb i sundhedsvæsenet.

”Vi foreslår ti konkrete indsatser med skarpt fokus på at forebygge knoglebrud. Knoglebrud er dyre – både for samfundet og for den enkelte. Vi har medlemmer, som stadig efter tredje eller fjerde brud ikke er blevet knoglescannet, og hvor de i dag selv har ansvaret for at overbevise egen læge om at få en scanning,” siger Linda Garlov, formand, Osteoporoseforeningen.

”I vores forslag til en national handlingsplan har vi fokus på de borgere, der er i højest risiko for osteoporose, på at finde dem og tilbyde dem behandling og opfølgning. Vi har stor forståelse for, at sundhedsvæsenet er presset, men sætter vi ikke tidligt ind, bliver det endnu dyrere for samfundet. For risikoen for brud er større, hvis man ikke bliver behandlet, og risikoen stiger med alderen.”

Eksempelvis koster et hoftebrud i omegnen af en kvart million kroner i samfundsøkonomien, og knogleskørhed og følgevirkningerne kostede det danske samfund 11,6 milliarder kroner i 2011.

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at op mod 650.000 danskere har knogleskørhed, men kun 192.500 har fået stillet diagnosen.

Systematisk indsats betaler sig
På Aarhus Universitetshospital har man siden maj i år systematisk scannet alle patienter over 50 år med lavenergibrud på hofte, ryg og underarm for knogleskørhed. Og her viste det sig, at mere end 25 % havde knogleskørhed og fik tilbud om behandling.

”Jo før patienterne kommer i behandling for knogleskørhed, jo bedre virker det, og jo flere brud kan vi forebygge. Vi kan se i Aarhus, at vi fanger patienterne gennem systematisk opsporing. Og knogleskørhed er netop en sygdom, hvor det er vigtigt at få diagnosen tidligt, fordi vi har gode behandlinger, og fordi patienterne kan gøre meget selv for at få det bedre,” forklarer Bente Langdahl.

”Vi glæder os til at diskutere vores forslag med politikerne og Sundhedsstyrelsen i den kommende tid. Flere partier har allerede hilst planen velkommen,” siger Linda Garlov.


Fakta

Osteoporoseforeningens forslag til en national handlingsplan

Osteoporose skal opdages tidligere
Fx gennem systematisk opsporing af patienter med brud og fokus på patienter med høj risiko for knogleskørhed grundet anden behandling eller andre sygdomme.

Behandlingen skal tage udgangspunkt i patienten
Fx ved at sikre tilstrækkelig scanningskapacitet og skræddersyede behandlingsplaner.

Alle patienter skal have tilbud om hjælp til et godt liv med sygdommen
Fx gennem rehabilitering, faldforebyggelse og patientuddannelse.

Læs mere her

Osteoporoseforeningens forslag til en handlingsplan bygger videre på Sundhedsstyrelsens rapport ”Osteoporose. En afdækning af den samlede indsats mod osteoporose” (2018) og rapporten ”Fagligt indspark til løft af osteoporoseområdet” fra Videnscenter for Knoglesundhed (2019).


Fakta:

Knogleskørhed
Knogleskørhed (osteoporose) er en sygdom i knoglerne, der rammer ca. hver 3. kvinde og hver 6. mand. Sygdommen har ingen synlige ydre tegn, men svækker knoglerne indefra. Resultatet er porøse og svage knogler, der er så afkalkede og skøre, at de let brækker.
Hos Osteoporoseforeningen kan du tage en test for at se, om du er i risiko for at have eller udvikle osteoporose. Tag testen her


Kontakt

Kommunikationschef, Osteoporoseforeningen: Ane Søby Eskildsen ase@osteporose-f.dk. Mobil: 21310424
Landsformand Linda Garlov, Osteoporoseforeningen. Mobil: 27258098
Professor Aarhus Universitet, Bente Langdahl. Mobil: 22661694