Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Osteoporoseforeningens forslag til national handlingsplan

Sunde knogler er afgørende for et aktivt liv. Mennesker med osteoporose har svagere knogler og mindre knoglemasse end andre. Det betyder, at de er i risiko for at brække knoglerne, selv ved meget lille belastning. Et knoglebrud på grund af osteoporose kan nedsætte arbejdsevnen og førligheden, og det kan give kroniske smerter, der gør det vanskeligt at klare dagligdagen og have et socialt liv.

Osteoporose er en kronisk sygdom, som rammer hver 3. kvinde og hver 6. mand over 50 år. I Danmark mangler vi systematisk opsporing, forebyggelse og behandling af osteoporose, og mange med sygdommen er overladt til sig selv. Smertefulde brud og nedsat livskvalitet er konsekvensen for den enkelte. For samfundet har den manglende systematik i opsporing og behandling store økonomiske konsekvenser.


Osteoporoseforeningen opfordrer danske politikere til at rette op på området og præsenterer 10 konkrete forslag til indsatser i en national handlingsplan.

Nøgleordet er forebyggelse.

 

Osteoporose skal opdages tidligere

Indsats 1: Frakturforebyggelsesprogrammer skal indføres på alle akuthospitaler

Indsats 2: Bi-fund ved billeddiagnostik af ryggen skal rapporteres

Indsats 3: Medicininduceret osteoporose skal forebygges

Indsats 4: Sekundær osteoporose skal tages alvorligt

Indsats 5: Opsporing af osteoporose på baggrund af risikofaktorer skal foregå i primærsektoren

Indsats 6: Befolkningen skal kende risikofaktorer og knoglevenlig livsstil

 

Behandlingen skal tage udgangspunkt i patienten

Indsats 7: DXA-kapacitet skal være tilstrækkelig, og kalibrering skal sikre tryghed og nærhed

Indsats 8: Patienten skal have en skræddersyet behandlingsplan med faste kontroller

 

Alle patienter skal have tilbud om hjælp til et godt liv med sygdommen

Indsats 9: Patienten skal tilbydes rehabilitering efter behov samt faldforebyggelse

Indsats 10: Patienten skal tilbydes patientuddannelsesforløb

Se en uddybning af indsatsområderne her


Osteoporoseforeningen foreslår, at en national handlingsplan
  • bygger videre på Sundhedsstyrelsens afdækning af området og forslag til indsatsområder (2018) og ekspertgrupperapporten fra Videnscenter for Knoglesundhed (2019)
  • besluttes af Folketinget og derefter tilrettelægges i praksis af sundhedsmyndigheder, eksperter og patienter i sammenhæng med andre relaterede initiativer på sundhedsområdet, fx forløbsprogrammer og kvalitetsplan for kronikere
  • beskriver hele patientforløbet mht. ansvarsfordeling og organisering på tværs af sektorer
  • indeholder plan for monitering af effekten, så indsatserne har patienten i centrum og samtidig er økonomisk bæredygtige

Fremtidens osteoporoseindsats skal skabe grundlag for, at alle danskerne i hele landet kan bevare et aktivt liv, også når vi bliver ældre. 

Opdateret d. 6. december 2022