Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Hvordan oplever du at bruge appen "Mine Knogler", og er appen en hjælp til at leve godt med osteoporose i hverdagen?

Videnscenter for Knoglesundhed har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udviklet appen “Mine Knogler” til patienter med osteoporose og personer, der ønsker at vide mere om sygdommen.

Nu kan du være med til at evaluere appen – læs mere nedenfor.

Hvad er “Mine Knogler”?
“Mine Knogler” er en osteoporose-app, der tilbyder alle med en smartphone, tablet eller computer information om osteoporose, der er opdateret og afstemt med en bred vifte af eksperter indenfor osteoporoseområdet. Derudover indeholder appen en beskrivelse af det typiske patientforløb, gode råd til kost og træning samt et nyt koncept med rådgivning omkring fysisk aktivitet, der tilpasser træningsøvelser til den enkelte persons osteoporose- og aktivitetsstatus.

Formålet med “Mine Knogler” er, at appen skal være med til at forbedre personer med osteoporoses forudsætninger for at leve godt med osteoporose i deres hverdag. Appen skal dermed være med til at give personer med osteoporose bedre kompetencer til at håndtere deres sygdom, herunder i behandlingen og forebyggelsen af knoglebrud.

Hvorfor en evaluering?
For at sikre, at “Mine Knogler” er en hjælp til hverdagen med osteoporose, er Videnscenter for Knoglesundhed i gang med at teste appen i en større evaluering. Evalueringen løber over 6 måneder, hvor 100 deltagere med osteoporose får tilsendt 3 spørgeskemaer, og enkelte deltagere bliver spurgt, om de vil deltage i et interview omkring appen.

Gennem spørgeskemaer undersøges det, hvorvidt personer med osteoporose kan anvende appen til at søge efter, finde, forstå og vurdere information om osteoporose samt anvende den viden til at adressere eller løse problematikker i forbindelse med deres sygdom. Denne viden suppleres af interviews, der går i dybden med svar fra spørgeskemaerne med fokus på, hvordan personer med osteoporose oplever at bruge appen.

Hvad bruges evalueringen til?
Evalueringen skal give et unikt indblik i, hvad personer med osteoporose får ud af at bruge en osteoporose-app, og hvilke potentielle muligheder og/eller udfordringer, som deltagerne oplever ved brug af appen. Hvis evalueringen viser, at personer med osteoporose er glade for at bruge appen, vil resultaterne fra evalueringen desuden blive anvendt til at forbedre appen, så den bliver tilpasset personer med osteoporoses behov. Resultaterne vil også kunne bruges til videre forskning indenfor patientuddannelser og digitale tilbud til personer med osteoporose og/eller andre kroniske sygdomme.

Jeg vil være med – hvad gør jeg?
I projektet får du som deltager tilsendt 3 spørgeskemaer af 15-20 minutters varighed over en periode på 6 måneder. Hvis du ønsker det, kan du også blive inviteret til et interview. For at deltage i projektet, skal du have osteoporose og være over 45 år.

Hvis du vil tilmelde dig eller ønsker at høre mere om projektet og evalueringen, kan du rette henvendelse til via mail: Videnscenter-knoglesundhed@regionsjaelland.dk eller bodis@regionsjaelland.dk.

Opdateret d. 9. november 2021