Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

I mere end 10 år har Storbritannien haft nationale anbefalinger til den systematiske frakturforebyggelse, FLS. Sverige påtænker at indføre nationale anbefalinger på området i løbet af 2020. I Danmark er der ikke planer om at indføre nationale anbefalinger, selvom sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke kender til de kontante fordele.

Frakturforebyggelsesprogrammet Fracture Liaison Service (herefter kaldet FLS) har til formål at nedsætte risikoen for, at patienter, som allerede har haft ét knogleskørhedsrelateret knoglebrud, efterfølgende pådrager sig et nyt brud. Centralt i programmet er en koordinator, eksempelvis en specialsygeplejerske, som opsøger patienter med lavenergibrud eller flere risikofaktorer for knogleskørhed, og forestår henvisning til DXA-skanning og har ansvaret for at informere, koordinere eller vejlede om opstart af medicinsk behandling. Herefter overgår den videre behandling og kontrol til alment praktiserende læge.

FLS har i studier vist at kunne reducere risikoen for efterfølgende knoglebrud inden for 2-4 år, og flere studier viser endvidere, at et sådant program som minimum er omkostningseffektivt.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har på Folketingets Sundheds- og Ældreudvalgs opfordring i oktober 2019 oplyst følgende i forhold til fx Sverige og Storbritanniens erfaringer med FLS:

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke
Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Foto: Folketinget

I Sverige findes der flere lokale og regionale FLS-initiativer. I Halmstad, fx, har FLS medført, at flere patienter har fået en DXA-skanning efter lavenergibrud (36,5 % mod 6,3 % uden FLS), og at flere har modtaget relevant behandling for knogleskørhed (23,8% mod 7,9% uden FLS). På baggrund af resultaterne påtænker man i 2020 at udarbejde nationale anbefalinger for brug af FLS til implementering i de enkelte sygehuse.

Storbritannien iværksatte allerede i 2009 nationale anbefalinger til implementering af FLS. Ifølge den seneste evaluering blev 43 % af alle lavenergifrakturer identificeret i forbindelse med FLS, 43 % af de identificerede borgere blev anbefalet opstart i medicin mod knogleskørhed, og 46 % blev henvist til indsatser for forebyggelse af fald. Man har i Storbritannien estimeret, at brug af FLS i en population på 300.000 personer kan medføre en nettobesparelse på omtrent 1.460.000 engelske pund (svarende til 12,5 mio. DKK) over en femårig periode, hvilket tager højde for driftsomkostningerne ved FLS.

I Danmark er FLS pr. oktober 2019 indført på fire sygehuse, nemlig Holbæk Sygehus, Hvidovre Hospital, Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest. Derudover har Videnscenter for Knoglesundhed afsat midler til et 2-årigt forsknings- og kvalitetssikringsprojekt med etablering af FLS på Sjællands Universitetshospital, Køge. Antallet af sygehuse, der arbejder systematisk med FLS i Danmark er fordoblet siden 2018. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har ikke planer om at iværksætte nationale anbefalinger til implementering af FLS i Danmark.

Opdateret d. 29. maj 2020