Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Pernille Ravn Jakobsen svarer her på udvalgte spørgsmål, hun ikke nåede omkring under sit online foredrag d. 25. november.

Mange så med, da fysioterapeut og ph.d. i digital sundhed, Pernille Ravn Jakobsen, holdt foredrag om at være ny med knogleskørhed samt Sundhedsstyrelsens app “Mine knogler”. Foredraget blev vist online, og undervejs kunne seerne stille spørgsmål i en chat.

Det var dog ikke muligt at besvare alle spørgsmål i løbet af udsendelsen. Derfor bringer vi her svar på nogle af de spørgsmål, som ikke nåede at komme med – besvaret af Pernille Ravn Jakobsen.

Klik på spørgsmålene nedenfor – så folder svarene sig ud.

Hvornår kan man komme i et specialistforløb på et hospital?

De fleste patienter med osteoporose diagnosticeres og følges af egen læge i almen praksis. Egen læge vil kunne rådgive om kost, motion og udskrive medicin. Den medicinske behandling mod osteoporose inddeles i antiresorptive (knoglebevarende) og anabole (knogleopbyggende) præparater. Behandling med antiresorptive præparater kan som udgangspunkt iværksættes og varetages i almen praksis. Førstevalg er bisfosfonater, alendronat eller risedronat. Hvis disse ikke tåles, hvis der er problemer med komplians, ved kontraindikationer eller ved behandlingssvigt, kan anden behandling overvejes. Og her kan egen læge henvise til specialister på sygehuset.

Den praktiserende læge kan tilbyde følgende patienter en henvisning til en speciallæge i endokrinologi, reumatologi, geriatri og/eller intern medicin, mhp. behandling samt evt. yderligere udredning:

  • Patienter med to eller flere lavenergifrakturer i ryggen mhp. evt. knogleanabol behandling
  • Patienter hvor behandlingen ikke virker (Patienten har på trods af igangsat behandling haft 2 eller flere lavenergifrakturer eller haft mere end 3-5% reduktion af BMD)
  • Præmenopausale kvinder og mænd < 60 år, uden oplagt årsag til osteoporose.

(Sundhedsstyrelsen 2019: Behandling af primær osteoporose i almen praksis)

Kan man få brud eller sammenfald uden at vide det?

Ja, det kan man faktisk godt. Det kan ske ved sammenfald i ryggen, hvor smerterne er så svage, at man ikke forbinder det med et sammenfald, og de fleste af os oplever fra tid til anden at have ondt i ryggen. Sammenfaldet kan så senere blive opdaget i forbindelse med et røntgenbillede, som man får taget i anden sammenhæng. Ved håndledsbrud eller brud andre steder vil man typisk reagere på det, da smerterne er generende.

Må man dyrke yoga uden begrænsninger med osteoporose?

Hvilken form for fysisk aktivitet og herunder yoga, du kan dyrke med osteoporose, afhænger af følgende faktorer:

  • Dit eget funktionsniveau
  • Din T-score. Er den under -3,0 er der nogle ting, du skal være opmærksom på
  • Evt. tidligere brud
  • Andre kroniske sygdomme

Hvad angår yoga så er der stor forskel på, hvor belastende det er. I udgangspunktet er det godt for dig at dyrke yoga, men har du f.eks. haft et sammenfald, eller er din T-score meget lav, så er der nogle hensyn, du skal tage. Snak evt. med din læge eller en fysioterapeut om det. Du kan også se mere i appen "Mine knogler" under ”Knoglevenlig træning” og vigtig viden i forhold til træning.

Vedr. indtastning i app, kan man taste flere scanninger ind, så man kan se udviklingen?

Ja, man kan taste alle de scanninger ind, man har lyst til. Og denne funktionalitet opstod, fordi de patienter der var med til at udvikle appen havde et behov for bedre at kunne følge med i udviklingen af deres sygdom. Ved at indtaste alle sine skanninger kan man bedre se, om ens knoglemineralindhold stiger eller falder. På den måde kan man bedre selv holde øje med, om den igangsatte behandling er tilstrækkelig.

Kan man finde noget forskning hvilken medicin der virker bedst?

Hvilken form for medicin der er bedst, afhænger af forskellige individuelle faktorer. Førstevalget til medicinsk behandling af osteoporose er alendronat eller risedronat, som er en form for knoglebevarende behandling. Hvis dette ikke tåles eller der ikke er den ønskede effekt af denne form for behandling, så kan man forsøge med en anden form for behandling. Her vil man typisk prøve zoledronsyre, som gives intravenøst hver 12. måned eller denosumab som gives subkutant hver 6. måned.

Behandling med knogleopbyggende medicin sker fortrinsvis hos postmenopausale kvinder og mænd over 40 år, som inden for de sidste tre år har pådraget sig en lavenergifraktur i ryggen, og som har en T-score i ryg eller hofte < -3,0, eller som har to eller flere lavenergifrakturer i ryggen. Denne behandling iværksættes og varetages i samarbejde med en speciallæge i endokrinologi, reumatologi, geriatri og/eller intern medicin, som har erfaring med denne type behandling.

Hvordan er aldersfordelingen, når man får konstateret osteoporose?

De nyeste tal, jeg kan finde, er fra Sundhedsdatastyrelsen, og de er sat ind herunder. Tabellen viser incidensen (antal nye tilfælde) af borgere i Danmark, der får osteoporose i løbet af et givent år pr. 1.000 borgere fordelt på køn og aldersgrupper i perioden 2009 – 2017.

Du vil kunne se, at de fleste diagnosticeres efter 65 års alderen.

Er risikoen større for at få det hvis man tidligt får fjernet livmoder/underliv ?

Hvis det kun er livmoderen der er fjernet, øger det ikke risikoen. Livmoderen producerer ikke hormoner, så hvis æggestokkene efterlades, vil hormonproduktionen være uændret. Hvis æggestokkene også er fjernet, og det er sket før overgangsalderen, så er det nødvendigt med et hormontilskud, som f.eks. østrogener for at undgå at gå for tidligt i overgangsalderen, hvilket vil påvirke din knogleomsætning og derved øge risikoen for osteoporose.

Opdateret d. 17. december 2021