Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Vi går nu alle ind i sommerferieperioden efter en lang tid med corona-krise. Nogen udtalte allerede kort tid inde i krise-forløbet, at ”de gamle tider” ikke ville kommer tilbage – verden ville se anderledes ud efter krisen – og allerede nu kan vi se, at fremtiden vil være anderledes i forhold til det, vi kendte så godt.

Rådgivning og information i krisetid

I Osteoporoseforeningen tænker vi meget på medlemmernes ve og vel. Vi er lykkedes med at holde sekretariatet og telefonrådgivningen åben under hele krisen, men fysiske arrangementer har det ikke været muligt at afholde. Vi glæder os derfor til efteråret, hvor arrangementerne kan komme i gang igen. Hold øje med aktivitetskalenderen på hjemmesiden og i medlemsbladet til september.

 

Krisen har vist os, at mange er klar til digital information, og den digitale information kan hjælpe os med at nå ud til flere af de mange, som endnu ikke ved, at de har knogleskørhed. Vi har under krisen offentliggjort fire små videoer med overlæge Lars Hyldstrup. Videoerne giver indsigt i, hvad knogleskørhed er, hvem sygdommen rammer, og hvordan den kan forebygges og behandles. Vi har også offentliggjort træningsvideoer med fysioterapeut Dorte With. Du kan finde materialet her på vores hjemmeside.

 

Den digitale information og kommunikation vil vi gøre mere brug af i fremtiden. Flere af vores medlemmer bruger ikke digitale kanaler i særlig stor udstrækning, så vi vil samtidig bevare den eksisterende kontaktform.

 

Vi styrker arbejdet for osteoporosesagen

Landssekretariatet vil efter sommerferien blive styrket med 2 nye medarbejdere, som begge skal støtte lokalafdelingernes arbejde og medlemskontakten, men også skal være med til at sætte fokus på det politiske arbejde, som stadig er det vigtigste for at opnå den nationale handlingsplan, som vi skal have. I den forbindelse vil jeg gerne sende en særlig hilsen til foreningens medlemmer: I er vores vigtigste aktiv. Foreningen er nødsaget til at have et stort medlemstal for at gøre sig gældende. Vores arbejde kan ikke ske uden jer.

 

Du kan støtte på flere måder

Under corona-krisen har vi desværre oplevet en mindre tilgang af medlemmer og et større frafald end normalt. Vi glæder os derfor til at kunne åbne for foredrag og aktiviteter for nuværende og nye medlemmer.

 

Vi vil samtidig gerne opfordre til at huske muligheden for at give et medlemskab i gave. Det kan være en gave til en ven eller et familiemedlem, som enten er i risiko for at få sygdommen eller ønsker at bære med i arbejdet. Er du allerede medlem, og har du ikke lyst til at fortsætte dit medlemskab, er der mulighed for at fortsætte med som bidragsyder og dermed stadig støtte vores arbejde for osteoporosesagen.

 

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommerferie.

 

Ulla Knappe
Landsformand

 

Opdateret d. 6. august 2020