Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Søg foreningens forskningsmidler

Nu kan du søge Osteoporoseforeningens forskningsmidler til et forskningsprojekt, der kan komme osteoporosesagen og mennesker med knogleskørhed til gavn. Ansøgningsfristen er d. 15. september.

Vil du forske til gavn for osteoporosepatienter? Så læs med og send en ansøgning.

Osteoporoseforeningens mission er, at færre får knogleskørhed, og at flere lever et godt liv med sygdommen. Osteoporoseforeningen støtter forskning i knogleskørhed. I 2022 er der afsat i alt 250.000 kroner, som tildeles ét forskningsprojekt, der kan komme patienter med knogleskørhed til gavn i fremtiden. Ved bedømmelsen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på, at forskningsresultaterne potentielt kan forbedre situationen for patienter med knogleskørhed indenfor en relativ kort tidshorisont.

Sådan ansøger du

Du kan ansøge om foreningens forskningsmidler via Ansøgningsskema til forskningsmidler 2022. Send din ansøgning og bilag i én samlet fil til Osteoporoseforeningen på info@osteoporose.dk (emne: Forskningsstøtte) senest d. 15. september 2022 kl. 12.

Osteoporoseforeningens landsbestyrelse vil efter indstilling fra foreningens sundhedsfaglige udvalg beslutte, hvilket projekt der skal modtage støtte.