Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Landsbestyrelsen kommenterer et TV-indslag om fermenteret rødkløver, bragt i TV 2 Nyhederne den 25. september 2020.

Af landsbestyrelsen i Osteoporoseforeningen

TV 2 nyhederne bragte 25. september en inspirationsfortælling om virksomheden ”Herrens mark”, som bl.a. producerer kosttilskuddet; fermenteret rødkløver. I indslaget blev der sagt, at fermenteret rødkløver er en ny lovende behandling af osteoporose.

Det er alt for tidligt at give sådanne løfter.

Der er gennemført et lille dansk studie med 78 kvinder mellem 60 og 85 år, som ved lodtrækning blev fordelt til 12 måneders behandling med fermenteret rødkløver eller placebo (uvirksom opløsning). Alle fik calcium (1040 mg) og vitamin D (25 mikrog) dagligt. Kvinderne skulle have osteopeni ved indgang i studiet, dvs. fermenteret rødkløver er IKKE undersøgt hos kvinder med osteoporose.

Studiet viste, at kvinder i begge grupper tabte knoglemasse, men kvinderne, der fik fermenteret rødkløver, tabte mindre end de kvinder, der fik snyd.

Fermenteret rødkløver er således ikke undersøgt i nær samme grad som calcium og vitamin D og de af danske og internationale myndigheder godkendte behandlinger af osteoporose. For at opnå en godkendelse, kræves der studier af flere års varighed, der kan vise at de tidlige effekter holder sig over længere tid – osteoporose er jo ikke en tilstand, der blot kræver korttids behandling. Herudover skal behandlinger også vises at kunne forebygge knoglebrud for at kunne godkendes og anbefales til behandling af osteoporose.

En sidste, men ikke uvæsentlig faktor er risikoen for bivirkninger. Der var meget få bivirkninger i det danske studie, men bekymringen er, at isoflavoner, som er det formodede aktive indholdsstof i fermenteret rødkløver, på nogle måder ligner østrogen, det kvindelige hormon, men også på nogle måder er forskellig. Vi ved, at langtidsbehandling med østrogen øger risikoen for brystkræft og måske hjertekarsygdom. Vi ved ikke, om det også kan være tilfældet for fermenteret rødkløver.

Derfor er det meget vigtigt, at patienter med osteoporose ikke udskifter velafprøvet behandling, som de har fået hos den praktiserende læge eller på sygehuset med fermenteret rødkløver. Der er intet bevis for at fermenteret rødkløver kan anvendes som behandling af osteoporose.

Opdateret d. 1. oktober 2020