Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Osteoporoseforeningens repræsentantskab samledes til repræsentantskabsmøde fredag d. 20. maj i Den Gamle By i Aarhus. Repræsentantskabet valgte Linda Garlov som afløser for Ulla Knappe på formandsposten.

Af Inge Hald

Det var til lyden af klaprende hestehove på brosten, at Osteoporoseforeningens øverste myndighed, repræsentantskabet, afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde fredag d. 20. maj. Mødet var nemlig henlagt til hyggelige rammer i Den Gamle By i Aarhus

Sekretariatschef Camilla Nissen Toftdal redegjorde for foreningens planer. De omfatter bl.a. anden halvdel af foreningens store informationskampagne i to spor, rettet mod borgere og sundhedsfaglige, en kampagne på landets apoteker, digitale foredrag og en medlemsundersøgelse.

På repræsentantskabsmødet var der spørgsmål og debat om størrelsen af økonomisk tilskud til afdelingerne. Det blev besluttet, at bestyrelsen i samarbejde med sekretariatet kigger på en løsningsmodel for afdelinger med økonomiske udfordringer.

Som ny formand for Osteoporoseforeningen blev valgt jurist og direktør Linda Garlov. Landsbestyrelsen består nu af følgende medlemmer:

  • Linda Garlov, formand, direktør i AJKS og Formand for Lokalafdeling Hovedstaden (periode på 2 år)
  • Lars Hyldstrup, næstformand, overlæge, dr. med. (valgperiode udløber i 2023)
  • Bente Langdahl, professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital (valgperiode udløber i 2023)
  • Anny Winther, regionsrådsmedlem i Region Nordjylland og formand for Lokalafdeling Nordjylland (valgperiode udløber i 2023)
  • Ingelis Sander, afdelingssygeplejerske i Regionspsykiatrien Vest og byrådsmedlem i Herning (periode på 2 år)
  • Jakob Gaardsted Petersen, administrerende direktør i Happy & Co i Ikast (periode på 2 år)
  • Thomas Klausen, direktør i Dansk Mode & Textil (periode på 1 år)
  • Lene Lebech, fysioterapeut i Kolding Kommune og formand for Lokalafdeling Trekantsområdet (periode på 2 år)

 

Faglige oplæg om forskningsprojekt og videncenter
Efter repræsentantskabsmødet var der to faglige oplæg.

Professor og overlæge Bente Langdahl (th) holdt oplæg om forskningsprojektet OPTIMISE, og overlæge, ph.d. Mette Hitz fortalte om arbejdet i Videncenter for Knoglesundhed.

 

Professor og overlæge Bente Langdahl fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet fortalte om forskningsprojektet OPTIMISE, som hun har modtaget 25. mio. kr. til fra Novo Nordisk Fonden. I forskningsprojektet skal hun i samarbejde med kolleger fra hele landet undersøge, hvordan man bedst behandler patienter med osteoporose.

Forskningsprojektet varer fem år, og i den periode skal forskerne fra de danske hospitaler lave tre kliniske studier samt etablere et nyt register over forekomsten og behandlingen af osteoporose i Danmark. De kliniske studier skal undersøge, hvordan man bedst benytter det nye lægemiddel Evenity (romosozumab) samt konsekvenserne af behandlingspause med Alendronat efter 3-5 år. Derudover vil forskerne finde ud af, om patienter, der stopper behandling med Prolia, kan undgå knogletab og dermed tilbagefald.

I det andet oplæg fortalte overlæge, ph.d. Mette Hitz fra Videncenter for Knoglesundhed om centerets arbejde siden etableringen for 4 år siden.

Tak og farvel til Ulla Knappe
Fredagen i Den Gamle By blev rundet af med en reception, hvor landsbestyrelse, delegerede, sekretariat og fremmødte gæster fik hyldet og sagt tak til Ulla Knappe, der takkede af efter 23 år som formand for Osteoporoseforeningen.

Blandt talerne var professor og overlæge Bente Langdahl, der mindedes hvordan Ulla Knappe engang var hurtig til at foreslå et projekt med osteoporoseskoler, da hun pludselig fik tilbudt en million kroner af en sundhedsminister.

”Vi er evigt taknemmelige for, at du skaffede penge til landets første osteoporoseskole på Aarhus Universitetshospital. Det er et rigtig godt eksempel på den fantastiske politiske tæft, som du har vist mange gange gennem årene. Derudover beundrer jeg dig også for den rummelighed og kærlighed, du altid har vist over for foreningens medlemmer,” lød det bl.a. fra Bente Langdahl.

Osteoporoseforeningens nyvalgte formand, Linda Garlov, hilser på sin forgænger, Ulla Knappe.

 

Fra Amalie Sørensen, lokalformand i afdeling Sønderjylland, lød det bl.a.:
”Ulla, du er helt speciel. Har vi spurgt dig, om du vil komme til et møde, har du aldrig sagt nej. Vi har haft mange gode samtaler, og vi kan også være uenige. Du er altid rolig og velafbalanceret – det er en stor styrke. Du har været en fantastisk landsformand.”

Næstformand i Osteoporoseforningen, overlæge, dr. med. Lars Hyldstrup sagde bl.a.:
”Du har truffet de rigtige valg og har flyttet rigtig meget for Osteoporoseforeningen, for lokalforeningerne og for os i landsbestyrelsen. Og det har været helt ukompliceret at arbejde sammen med dig. Det bliver ikke nemt at afløse dig.”

Efter de mange taler og lovprisninger rundede Ulla Knappe receptionen af:
”Tusind tak for alle de pæne ord. Selvfølgelig vil jeg følge jer fremover, og jeg ønsker alt mulig godt for Osteoporoseforeningen. Det skal bare lykkes!”

Øverste billede:
Osteoporoseforeningens Landsbestyrelse. Fra venstre Lene Lebech, Thomas Klausen, Linda Garlov, Ingelis Sander, Jakob Gaardsted Petersen, Bente Langdahl, Lars Hyldstrup og Anny Winther.

Alle Fotos: Henning G. Jensen.

Opdateret d. 25. maj 2022