Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Patientuddannelse kan forebygge knoglebrud og øge livskvaliteten hos mennesker med knogleskørhed, påpeger Osteoporoseforeningen. Det bliver der brug for i fremtiden. Den nye udgave af Den Nationale Sundhedsprofil viser nemlig, at mange danskerne stadig har en usund livsstil med bl.a. usund kost, rygning og fysisk inaktivitet, og det øger risikoen for at udvikle knogleskørhed.

Hvert år får cirka 17.000 danskere stillet diagnosen knogleskørhed. Kun omkring 1.000 af dem får tilbudt et forløb med målrettet viden om, hvordan de bliver i stand til at leve et godt og aktivt liv med sygdommen. I dag er det nemlig kun cirka en fjerdedel af landets 98 kommuner, der tilbyder undervisning i knogleskørhed i form af fx osteoporoseskoler.

Anny Winther, Osteoporoseforeningens landsbestyrelse og regionsmedlem for venstre i Region NordjyllandDet bør der ændres på, og behovet underbygges af den nye udgave af Den Nationale Sundhedsprofil. Den viser, at rygning, for meget alkohol, for lidt motion og usund kost stadig er udbredt blandt en stor del af danskerne. Faktorer, som kan medvirke til udviklingen af knogleskørhed eller forværre tilstanden hos dem, der allerede har sygdommen.

Derfor er det ifølge Osteoporoseforeningen på høje tid, at landets kommuner opretter målrettede undervisnings- og træningstilbud for mennesker med knogleskørhed. For erfaringen viser, at viden om egen sygdom og kendskab til, hvad man selv kan gøre, ikke alene giver større tryghed, men også bedre livskvalitet og dermed optimale muligheder for at forblive selvhjulpen længst muligt.

”Det handler om forebyggelse, som alle kommuner og regioner taler om. Knogleskørhed er en sygdom, man kan komme til at leve med i 30-40 år. Derfor er det vigtigt tidligt i forløbet at få en viden om, hvordan man med en knoglevenlig kost og livsførelse passer godt på sig selv, så man fx kan forebygge faldulykker og knoglebrud og forblive selvhjulpen længst muligt,” siger Anny Winther, der er medlem af Osteoporoseforeningens landsbestyrelse og medlem af Regionsrådet i Nordjylland for Venstre.

Det handler om forebyggelse, som alle kommuner og regioner taler om. Knogleskørhed er en sygdom, man kan komme til at leve med i 30-40 år.
Anny Winther, medlem af Osteoporoseforeningens landsbestyrelsen

Osteoporoseskoler giver færre fald
Anny Winther fik selv konstateret knogleskørhed for fem år siden og har gennem sit virke i Osteoporoseforeningen en bred kontakt med mennesker med knogleskørhed. I Region Nordjylland blev undervisningstilbud til mennesker med knogleskørhed skrevet ind i Sundhedsaftalen i 2015. Derfor tilbyder alle nordjyske kommuner i dag holdundervisning for osteoporosepatienter.

Mange får et chok, når de får diagnosen knogleskørhed, men undervisningen klæder dem på til at mestre sygdommen bedst muligt.
Anny Winther, medlem af Osteoporoseforeningens landsbestyrelsen

”Tilbagemeldingerne til mig er, at folk er rigtig glade for osteoporoseskolerne. Mange får et chok, når de får diagnosen knogleskørhed, men undervisningen klæder dem på til at mestre sygdommen bedst muligt. Det er rigtig ærgerligt, at så få kommuner har osteoporoseskoler, for det er et af de forebyggelsesinitiativer, der kan etableres uden at man behøver opfinde den dybe tallerken. Man kan blot kigge mod Nordjylland, hvor der er gode erfaringer at hente,” siger Anny Winther, der understreger, at Osteoporoseforeningen er klar til at samarbejde med kommunerne og stille patienterfaringer til rådighed.

Et nyt litteraturstudie fra december 2021 viser en tydelig sammenhæng mellem det at deltage i patientuddannelser og at få et bedre fysisk funktionsniveau. Patienter på osteoporoseskolerne bliver eksempelvis mere mobile, får mere styrke i ryggen og bedre balance, ligesom de oplever færre fald. Samtidig er der en tendens til, at patienternes psyke påvirkes positivt, når de deltager i patientuddannelse, fx i form af færre symptomer på angst.

Handler om det gode liv
Knogleskørhed har hvert år mindst 36.000 knoglebrud på samvittigheden. Hertil kommer op til 13.500 rygbrud, som ikke registreres. Allerede i 2011 kostede sygdommen det danske samfund cirka 11,6 milliarder kroner årligt. En stor del heraf bruges til at behandle og afhjælpe de fysiske og psykiske begrænsninger, som sygdommen kan føre med sig. Begrænsninger, som i mange tilfælde kunne reduceres eller undgås, hvis man som patient mestrer håndteringen af sin sygdom korrekt.

overlæge Mette Friberg Hitz, leder af Videncenter for Knoglesundhed på Sjællands Universitetshospital i Køge

Derfor er forebyggelse vigtigere end nogensinde, lyder det fra overlæge Mette Friberg Hitz, leder af Videncenter for Knoglesundhed på Sjællands Universitetshospital i Køge.

”Vi ved, at mange borgere i dag oplever, at de ikke bliver klædt godt nok på i deres forløb til at mestre sygdommen. Der er brug for at kommunerne tager ansvar for at hjælpe borgerne til at mestre deres sygdom, fx guider dem i forhold til at tage medicin, at undgå tab af funktioner, forebygge brud og undgå at falde ud af arbejdsmarkedet. Ud over øget mestringsevne hos borgeren ligger der også kæmpestore økonomiske besparelser for samfundet gemt i at forebygge brud,” siger Mette Friberg Hitz.

Hun peger på, at en fremtidssikret løsning både kan være digitale og fysiske undervisningstilbud. Nogle mennesker vil fx være meget tilfredse med et forløb med en digital rådgiver, som man i øjeblikket planlægger at teste i Region Sjælland. Andre har mest udbytte af at møde fysisk til undervisning på en osteoporoseskole, hvor de også kan finde et fællesskab med ligesindede.

Osteoporose er udfordrende på den måde, at man ikke mærker sygdommen, før der opstår brud.
Overlæge Mette Friberg Hitz, centerleder af Videncenter for Knoglesundhed

”Osteoporose er udfordrende på den måde, at man ikke mærker sygdommen, før der opstår brud. For at kunne forstå og mestre sygdommen har man brug for viden om, hvorfor det er vigtigt at leve knoglesundt, dyrke motion og efterleve den medicinske behandling. Hvis ikke det sker, kommer det til at påvirke det gode liv med brud og bekymringer,” siger Mette Friberg Hitz.

 

Yderligere informationer, kontakt:
Anny Winther,
medlem af Osteoporoseforeningens Landsbestyrelse.
Telefon 3035 2123. Mail: anny.winther@rn.dk

Mette Friberg Hitz, overlæge, centerleder af Videnscenter for Knoglesundhed, Sjællands Universitetshospital i Køge.
Telefon 2078 0401. Mail: mefh@regionsjaelland.dk

FAKTA

Om knogleskørhed
  • Op mod 650.000 danskere vurderes at have knogleskørhed, hvoraf op mod 500.000 har sygdommen uden at vide det.
  • Mænd udvikler knogleskørhed 10 år senere end kvinder.
  • Sygdommen har mindst 36.000 knoglebrud på samvittigheden hvert eneste år. Hertil kommer anslået 11.500-13.500 rygbrud, som ikke registreres.
  • Et osteoporotisk knoglebrud kan nedsætte arbejds- og bevægeevne og reducere livskvaliteten.
  • Har man først fået et osteoporotisk brud, er der markant øget risiko for at få endnu et brud inden for en kort periode, hvis man ikke er i forebyggende behandling.
  • Manglende diagnosticering og behandling kan ikke alene have alvorlige invaliderende konsekvenser for den, der rammes af sygdommen, men koster samfundet dyrt. Knogleskørhed og dens følgevirkninger (som fx behandling af brud, genoptræning, behov for pleje i hjemmet eller henvisning til plejehjem) kostede det danske samfund 11,6 milliarder kroner i 2011.
Om patientuddannelse

25 af landets 98 kommuner tilbyder patientuddannelse inden for osteoporose. Her mødes mennesker med knogleskørhed i grupper og får undervisning om bl.a. kost, medicin, smertehåndtering, faldforebyggelse samt deltager i fysisk træning.

I dag findes der kommunale tilbud i:

Nordjylland:
Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner.

Midtjylland:
Herning, Holstebro, Horsens, Skive, Viborg kommuner.

Syddanmark:
Fredericia, Billund, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Vejen og Tønder kommuner

Hovedstaden:
Allerød, Hillerød, Frederiksberg og Høje-Taastrup kommuner.

Sjælland:
Ingen tilbud p.t.