Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

I forbindelse med den Internationale Osteoporosedag d. 20. oktober støtter Osteoporoseforeningen tre forskningsprojekter. Årets forskningsmidler går til forskningsprojekter der omhandler grundforskning, etableret medicin og opsporing i almen praksis. Studierne vil være til gavn for mange med knogleskørhed og er nyskabende. Sådan lyder vurderingen fra overlæge Jens-Erik Beck Jensen, som er formand for det sundhedsfaglige udvalg, der står for udvælgelsen.

De tre forskningsprojekter udføres af anerkendte projektgrupper på henholdsvis Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Aarhus og Aalborg Universitetshospitaler.

 

Værktøj til praktiserende læger

”Forestil dig et system, som helt automatisk vurderer en patients risiko for knogleskørhed og sender en direkte besked til lægen om, at denne patient skal udredes. Det håber vi bliver en realitet med dette projekt,” fortæller forskningsassistent Emilie Rosenfeldt Christensen som arbejder i forskningsenheden OPEN, Syddansk Universitet.

Emilie Rosenfeldt Christensen undersøger sammen med sin forskningsgruppe, hvordan man bedst muligt implementerer et digitalt beslutningsstøtteværktøj til almen praksis. Værktøjet, som hedder FREM (Fracture Risk Evaluation Model), er udviklet i Danmark med det formål at støtte almen praksis i tidligt at opspore mennesker med høj risiko for knogleskørhed. Formålet med værktøjet og den tidlige opsporing er at forebygge brud.

 

Studie af lægemiddel

Det andet projekt, som har modtaget forskningsmidler, udføres af læge, ph.d. Anne Sophie Sølling fra Aarhus Universitetshospital.

”Vi ved i dag, at hvis patienter stopper med Prolia (denosumab), oplever de tab af den knoglemasse, som er opbygget under behandlingen. Behandlingspause med Prolia anbefales derfor ikke. Mekanismerne, som fører til knogletab ved ophør med Prolia, er ikke fuldstændigt klarlagt. Det vil vi gerne undersøge nærmere,” forklarer Anne Sophie Sølling, som udfører projektet med kollegaer fra Universitetshospitalerne i Aalborg, Aarhus og Odense.

”Med den samlede viden håber vi at kunne optimere og individualisere behandlingen med Prolia til den enkelte patient. Vi bliver klogere på konsekvenserne ved at stoppe behandlingen og på, hvordan vi modvirker dem,” forklarer Anne Sophie Sølling.

 

Grundforskning
Det tredje projekt, er et klinisk randomiseret studie, som gennemføres på Odense Universitetshospital med læge Shakespeare Jeromdesella i spidsen. Han vil sammen med sit forskerteam undersøge, om vi ved at hæmme de senescente celler i knoglevævet, forbedrer vedligeholdelsen af knoglerne og dermed øger knoglernes styrke og forebygger knogleskørhed.

”Målrettet behandling mod de senescente celler og dermed kroppens grundlæggende mekanismer er en ny tilgang til at modvirke aldersrelaterede sygdomme som knogleskørhed. Hvis det lykkes, åbner det mulighed for at introducere nye tiltag til behandling eller forebyggelse af knogleskørhed,” forklarer Shakespeare Jeromdesella.

 

Læs mere om projekterne i magasinet Knogleliv, som udkommer 1. november.

Opdateret d. 17. oktober 2023