Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Nyt forskningsprojekt kan få stor betydning for patienter med knogleskørhed, og derfor er projektet udvalgt til at modtage forskningsmidler fra Osteoporoseforeningen. En arv øremærket forskning har givet mulighed for at uddele 250.000 kr. til projektet.

”Ingen andre patienter med kroniske sygdomme venter 2-3 år, før de ved, om behandlingen virker. Forestil dig en patient med forhøjet blodtryk, som først fik svar efter flere år. Nej, vel? Men sådan er det i dag, når patienter med knogleskørhed skal have DXA-scanninger som kontrol,” lyder meldingen fra ph.d.-studerende Michael Schønemann Rand.

Han har sat sig for at undersøge effekten af at bruge blodprøver med knoglemarkører til at overvåge behandlingen af patienter med knogleskørhed. Blodprøverne er en meget hurtigere overvågning, som kan foretages hos egen læge.

Det skal ske sammen med et forskerteam på Rigshospitalet og i samarbejde med forskere fra flere sjællandske hospitaler, Odense Universitetshospital og Universitetet i Sheffield samt repræsentanter for Dansk Selskab for Almen Medicin.

Knoglemarkører har stort potentiale
Projektet er det første af sin slags på verdensplan, og resultaterne kan blive banebrydende for behandling og monitorering af knogleskørhed i fremtiden.

”Michael Rands projekt er vigtigt, fordi det kan give evidens for brugen af knoglemarkører. Knoglemarkører i blodprøver har stort potentiale for mennesker med knogleskørhed, fordi de langt hurtigere end i dag vil få svar på, om deres behandling virker, eller om der skal laves ændringer i behandlingen. Vi er stolte af at støtte projektet, som kan få stor betydning for patienterne,” forklarer Linda Garlov, landsformand i Osteoporoseforeningen.

Projektet er støttet med Osteoporoseforeningens forskningsmidler, som uddeles hvert år i forbindelse med den årlige osteoporosedag d. 20. oktober med det formål at forbedre situationen for patienter med knogleskørhed. Det er foreningens sundhedsfaglige udvalg, som vurderer ansøgningerne, og foreningens landsbestyrelse træffer endelig afgørelse. En arv øremærket forskning har givet mulighed for at uddele en ekstraordinær stor sum i år.

”At få et legat fra patientforeningen, betyder rigtig meget for mig. Det er jo patienternes behandling og fremtid, jeg arbejder for,” forklarer Michael Schønemann Rand.

Læs mere om projektet i magasinet Knogleskør som udkommer 1. november.