Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Osteoporoseforeningen uddeler i dag 200.000 kroner til forskningsprojekter til gavn for mennesker med knogleskørhed.

Af Lone Drejet, freelance journalist

Professor, pverlæge Bente Langdahl, Aarhus Universitethospital
Professor, overlæge Bente Langdahl, Aarhus Universitethospital

Osteoporoseforeningen støtter hvert år forskere, der yder en indsats til gavn for mennesker knogleskørhed. Forskningslegaterne uddeles i forbindelse med Den Danske og Internationale Osteoporosedag den 20. oktober – dagen, hvor patientforeninger verden over hvert år sætter fokus på knogleskørhed.

”De tre forskningsprojekter, vi har valgt at støtte i år, repræsenterer vidt forskellige indsatsområder, som har det til fælles, at de kan komme patienter til gode inden for en overskuelig årrække,” udtaler formand for Forskningsudvalget, professor, overlæge Bente Langdahl, der knytter en kommentar til de enkelte projekter nedenfor:

Powertræning til fysisk skrøbelige patienter
Første forskningsprojekt fokuserer på ”powertræning og knoglesundhed hos ældre personer med dissimineret sklerose” og har til formål at udvikle evidensbaseret knoglestyrkende træning. Bag projektet står lektor, ph.d. Lars Næsby Hvid fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

”Ældre med dissimineret sklerose er ofte så fysisk skrøbelige, at de ikke kan leve op til de generelle anbefalinger til fysisk knoglestyrkende aktivitet. Tilsvarende gælder for mange osteoporosepatienter, og vi forventer således, at resultaterne generelt kan komme fysisk svage patienter til gode. Derfor har vi valgt at støtte projektet med 75.000 kroner.”

To fluer med ét smæk
Andet forskningsprojekt undersøger, om man kan opspore flere patienter med tegn på knogleskørhed i forbindelse med CT-skanninger af hjertet. Bag projektet står forskningsårsstuderende, stud. med. Andia Cheneymann fra Hjerteklinikken, Regionshospital Gødstrup.

”Disse CT-skanninger viser ikke bare hjertet, men også de bagvedliggende ryghvirvler. Hvis man kan systematisere undersøgelserne og dermed øge opsporingen af mennesker, der lever med knogleskørhed uden at vide det, vil det komme såvel patienter som sundhedssystemet til gode. Derfor har vi valgt at støtte projektet med 50.000 kroner.”

Endnu bedre osteoporoseskoler
Tredje forskningsprojekt sigter mod en professionalisering og effektivisering af kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud til borgere med knogleskørhed, og det munder ud i konkrete, evidensbaserede anbefalinger til fremtidig praksis. Bag projektet står ph.d.-studerende Mette Rubæk, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Videnscenter for Knoglesundhed.

”Der er behov for evidensbaseret viden, som kan gøre osteoporoseskolerne endnu mere målrettede og effektive – også i forhold til, hvad der skal til for at få patienterne til at omsætte ny viden til nye vaner i hverdagen. Derudover kan projektet bidrage til etablering af endnu flere osteoporoseskoler i fremtiden. Vi har derfor valgt at støtte projektet med 75.000 kroner.”

Læs mere om projekter, der tidligere har fået støtte fra Osteoporoseforeningen – klik her.

Opdateret d. 19. oktober 2021