Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Vil du være med til at gøre en forskel for de op mod 650.000 danskere, der lever med osteoporose? Og ønsker du at sætte et præg på den almene og den politiske interessevaretagelse for foreningens mere end 14.000 medlemmer?

Du har nu mulighed for at blive en del af Osteoporoseforeningens organisation ved at søge medlemskab af foreningens nye sundhedsfaglige udvalg.

Vi søger
Vi søger 1-3 speciallæger, 1 læge fra almen praksis, evt. 1 sygeplejerske, 1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut og 1 diætist til det nye udvalg.

For at blive en del af udvalget skal du have lyst til at stille din faglige viden til rådighed, og du skal være/have været aktiv inden for osteoporoseområdet samt medlem af foreningen. For at sikre uvildighed beder foreningen om at få deklareret potentielle interessekonflikter.

Opgaver
Udvalget rådgiver landsbestyrelsen og landssekretariatet i spørgsmål vedrørende forebyggelse og behandling af osteoporose og bistår med viden derom. En anden af udvalgets opgaver er at monitorere videnskab, udvikling og implementering på osteoporoseområdet og afdække mangler. Én gang om året indstiller udvalget kandidater til at modtage forskningsstøtte fra foreningen.

I Kommissoriet her kan du læse mere om udvalgets opgaver og arbejdsform.

Arbejdsindsats
Udvalget bistår løbende landssekretariatet med rådgivning og holder minimum to møder årligt. De vil normalt foregå uden for almindelig arbejdstid og afholdes digitalt, dog med ét årligt fysisk møde i Aarhus. Kørselsomkostninger dækkes af foreningen.

Udvalgsarbejdet er ulønnet.

Udvælgelse
Landsbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget for en 3-årig periode, herunder udvalgets formand. Det sker ved landsbestyrelsesmøde d. 20. januar 2022. Udvalget virker pr. 1. februar 2022.

Landsbestyrelsen vil i udvælgelsen tilstræbe, at udvalget samlet har:

  • Repræsentation fra alle sektorer i sundhedsvæsenet og bred indsigt i patienternes vilkår og hvilken udvikling og forskning, der er brug for.
  • Repræsentation fra hele landet og diversitet i køn og alder.

Ansøgning
Send din ansøgning til sekretariatschef Camilla Nissen Toftdal, cnt@osteoporose.dk. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af din motivation for at søge ind i udvalget og dit CV. Senest ansøgning er d. 2. januar 2022.

Opdateret d. 6. december 2021