Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Efter 22 år på posten ønsker Ulla Knappe at give opgaven videre. Foreningens repræsentantskab vælger ny landsformand d. 20. maj, og du kan stille op indtil d. 20. april.

Ved foreningens repræsentantskabsmøde i 2020 blev Ulla Knappe genvalgt som landsformand for en toårig periode. Hun meddelte samtidig, at perioden ville blive hendes sidste.

”Jeg har arbejdet for, at foreningen skulle blive kendt i hele landet og nyder at rejse rundt og være i kontakt med medlemmer og lokalbestyrelser i de 22 lokalafdelinger, som vi har fået etableret. Det har også været en vigtig opgave at bygge en god økonomi op, så der er midler til den udvikling, vi er gået i gang med. Nu er tiden kommet til, at foreningen skal have en yngre landsformand,” fortæller hun.

Ulla Knappe og den øvrige landsbestyrelse har derfor beskrevet opgaver og kompetencer og har arbejdet aktivt for at finde potentielle kandidater. Indtil videre har to nuværende medlemmer af landsbestyrelsen meddelt, at de stiller op til posten som landsformand.

Nedenfor kan du læse deres svar på tre spørgsmål:

  • Hvem er du?
  • Hvad er din motivation for at stille op?
  • Hvad vil du gerne udvirke for foreningen?

Landsbestyrelsen ønsker en åben proces, og derfor kan alle finde information om valget her.

Opstillede kandidater

Ingelis Sander

Ingelis SanderIngelis Sander – kandidat til posten som landsformand

"Jeg har lang ledelseserfaring fra sygehus- og plejesektoren og er i dag afdelingssygeplejerske på hospitalet i Herning. Efter 20 år i Ringkøbing amtsråd og Herning byråd har jeg mange politiske
kontakter.

Jeg har haft osteoporose tæt inde på livet, siden jeg var 25 år. Da blev min mor ramt af sygdommen, og jeg fulgtes med hende til lægen og til inspirerende arrangementer i Osteoporoseforeningen. Informationsniveauet i samfundet skal højnes, således at flere bliver opmærksomme på risikoen for osteoporose og dermed fx årsagen til
sammenfald i ryggen og andre knoglebrud.

Det er vigtigt med mange flere medlemmer, som kan være med til at styrke den politiske bevidsthed om osteoporose."

Linda Garlov

Linda GarlovLinda Garlov – kandidat til posten som landsformand

"Vi skal sikre handling, påvirke den politiske dagsorden og yde støtte til borgere med osteoporose.

Jeg har selv osteoporose og må ligesom andre medlemmer acceptere det som et vilkår i livet. Derfor har jeg engageret mig i Osteoporoseforeningen som formand for lokalafdelingen Hovedstaden Nord. Jeg er jurist og direktør i en interesseorganisation – og har i mange år arbejdet med både politisk interessevaretagelse, kommunikation og medlemsinvolvering i lokale afdelinger.

Vores forening er i spændende udvikling, som jeg vil medvirke til at fastholde og styrke. Vi skal fortsætte og videreudvikle Osteoporoseforeningens arbejde og vi skal sammen øge kendskabet til osteoporose og sikre mere handling fra politikere og beslutningstagere."