Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Osteoporoseforeningen holder repræsentantskabsmøde d. 24. maj

Foreningens repræsentantskab samles d. 24. maj i Vejle og skal blandt andet drøfte retning og indsatser for 2024 og vælge formand og medlemmer til landsbestyrelsen.

Fredag d. 24. maj er en festdag for foreningsdemokratiet. Osteoporoseforeningens repræsentantskab mødes for at se tilbage på 2023 og sætte forslag og spørgsmål til debat. Retningen for 2024 lægges fast, og vi runder dagen af med workshops.

Vil du stille op til landsbestyrelsen?
Osteoporoseforeningens landsbestyrelse har blandt andet ansvar for den strategiske og politiske udvikling af foreningen. I år er der valg til posten som formand. Der er også valg til posterne som bestyrelsesmedlem og suppleant. Se nedenfor, hvordan du stiller op.

 

Vigtige datoer 

  • 24. april: Frist for at stille op til landsbestyrelsen. Kandidater skal melde deres kandidatur til landsformand Linda Garlov på lg@osteoporose.dk
  • 26. april: Frist for at indsende forslag til behandling ved repræsentantskabsmødet. Forslag sendes til sekretariatschef Camilla Nissen Toftdal på cnt@osteoporose.dk
  • 24. maj: Repræsentantskabsmødet afholdes på Vejle Center Hotel fra kl. 10.30 med forventet sluttidspunkt kl. 15.30

 

Patientforening med en klar mission

Osteoporoseforeningen har omkring 17.000 medlemmer og er til stede i hele landet med 21 lokalafdelinger drevet af 215 frivillige. Medlemsdemokrati, frivillighed og dialog er vores fundament, og flere og flere involverer sig i at arbejde for den fælles mission: At færre får knogleskørhed, og at mennesker med knogleskørhed får et bedre liv.

 

Her kan du læse mere om foreningens overordnede strategiske målsætninger og de værdier, vi tager afsæt i. (link: https://www.osteoporose.dk/hvem-er-vi/om-foreningen/).

 

Om landsbestyrelsen i dag

Landsbestyrelsen har i dag 8 medlemmer, og det tilstræbes, at bestyrelsen samlet set har kompetencer inden for politik, strategi, ledelse, økonomi og sundhed. Diversitet i alder, køn og geografi er også ønsket, sådan at landsbestyrelsen samlet set bedst repræsenterer hele medlemsskaren. Medlemmer af landsbestyrelsen skal være medlemmer af foreningen.

 

Landsformanden står blandt andet i spidsen for at for at definere den strategiske retning for foreningen, varetage medlemmernes interesser og repræsentere foreningen udadtil. Formanden modtager et mindre, årligt honorar, og øvrige medlemmer af landsbestyrelsen er engageret på frivillig basis.

 

Her kan du se den nuværende landsbestyrelse: https://www.osteoporose.dk/organisation/landsbestyrelsen/

 

Nuværende landsformand, Linda Garlov, og bestyrelsesmedlem Lene Lebech genopstiller. Bestyrelsesmedlemmerne Jakob Gaardsted Petersen og Ingelis Sander genopstiller ikke.

 

Sådan stiller du op til Osteoporoseforeningens landsbestyrelse

For at sikre en god proces sender vi kandidatpræsentationer til repræsentantskabet forud for valget. Vi spørger derfor alle nye kandidater om at sende os følgende inden fristen d. 24. april.

  • Præsentation (max 1 side): Fakta om dig, hvilken post eller hvilke poster du er kandidat til, din motivation for at stille op
  • CV og foto (max 1 side)

 

Du er velkommen til at kontakte landsformand Linda Garlov på 27258098 eller sekretariatschef Camilla Nissen Toftdal på 71796414, hvis du overvejer at stille op og har spørgsmål til foreningen og bestyrelsens arbejde.