Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Foreningens repræsentantskab samles d. 12. maj i Horsens og skal blandt andet drøfte retning og indsatser for 2023 og vælge ny næstformand og medlemmer til landsbestyrelsen.

Fredag d. 12. maj er en festdag for foreningsdemokratiet. Osteoporoseforeningens repræsentantskab mødes for at se tilbage på 2022 og sætte forslag og spørgsmål til debat. Retningen for 2023 lægges fast, og vi runder dagen af med faglig inspiration.

Vil du stille op til landsbestyrelsen?
Osteoporoseforeningens landsbestyrelse har blandt andet ansvar for den strategiske og politiske udvikling af foreningen. I 2022 blev Linda Garlov valgt som ny formand, og i år er der valg til posten som næstformand. Der er også valg til posterne som bestyrelsesmedlem og suppleant.


Patientforening med en klar mission
Osteoporoseforeningen har 15.500 medlemmer og er til stede i hele landet med 22 lokalafdelinger drevet af 215 frivillige. Medlemsdemokrati, frivillighed og dialog er vores fundament, og et voksende antal involverer sig i at arbejde for den fælles mission: At færre får knogleskørhed, og at mennesker med knogleskørhed får et bedre liv.

Du kan læse mere om foreningens overordnede strategiske målsætninger og de værdier, vi tager afsæt i her. Du kan også tage fat i landsformand Linda Garlov på 27258098, hvis du overvejer at stille op til landsbestyrelsen.


Om landsbestyrelsen i dag
Landsbestyrelsen har i dag 8 medlemmer inkl. formanden. Det tilstræbes, at landsbestyrelsen samlet set har kompetencer inden for politik, strategi, ledelse, økonomi og sundhed. Diversitet i alder, køn og geografi er også ønsket, sådan at landsbestyrelsen samlet set bedst repræsenterer hele medlemsskaren.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Nuværende næstformand, Lars Hyldstrup, genopstiller ikke, men stiller op som ordinært bestyrelsesmedlem. Nuværende bestyrelsesmedlem, Bente Langdahl, opstiller til posten som næstformand. Anny Winther genopstiller som bestyrelsesmedlem, og Thomas Klausen genopstiller ikke.

Her kan du se den nuværende landsbestyrelse.

 

Vigtige datoer

  • 12. april: Frist for at stille op til landsbestyrelsen. Kandidater skal melde deres kandidatur til landsformand Linda Garlov på lg@osteoporose-f.dk
  • 14. april: Frist for at indsende forslag til behandling ved repræsentantskabsmødet. Forslag sendes til sekretariatschef Camilla Nissen Toftdal på cnt@osteoporose-f.dk
  • 12. maj: Repræsentantskabsmødet afholdes på Comwell Bygholm Park i Horsens fra kl. 10.30.