Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

International Osteoporosedag

Den 20. oktober er International Osteoporosedag. I den forbindelse afholdes oplysningskampagner overalt i verden for at udbrede kendskabet til knogleskørhed, hvis udbredelse er stigende på alle kontinenter – og ikke mindst i de nordiske lande.

Indsatsen, som har overskriften Sunde knogler hele livet, har til formål at opspore borgere med uopdaget knogleskørhed, så de kan komme i behandling og til at hjælpe apotekerpersonale med at give den bedst mulige vejledning om knogleskørhed, herunder kalk og vitamin D. På apotekerne uddeles foldere om knogleskørhed, og mange steder vil repræsentanter fra Osteoporoseforeningen være til stede – klar til at besvare spørgsmål og gå i dialog med alle med interesse for emnet. Herudover har Osteoporoseforeningen udarbejdet et målrettet faktamateriale, der skal bidrage til yderligere at styrke apotekspersonalets viden om knogleskørhed.

Opdateret d. 9. december 2019