Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Læserbrev: "I gode hænder hos Region Nordjylland" - eller hvad?

”I gode hænder hos Region Nordjylland”. Med dette mantra ønsker Region Nordjylland at signalere, hvad vi som borgere og patienter kan forvente. Og det er ifølge regionens egen hjemmeside ”store ord, der både omfatter tryghed, professionalisme, kompetencer, omsorg og meget mere.”

Region Nordjylland har desværre taget munden for fuld.

Ifølge Sundhedsstyrelsen lever omkring 550.000 danskere med knogleskørhed[1] – heraf anslået 65.000 i Region Nordjylland[2]. 2/3 har sygdommen uden at vide det og lever dermed med unødvendig stor risiko for at brække deres knogler. Risikoen for knoglebrud på grund af knogleskørhed kan nemlig minimeres med medicin, tilskud af kalk og vitamin d, en knoglerigtig kost og motion. Derfor er det vigtigt, at mennesker med knogleskørhed opspores og tilbydes behandling. Allerhelst før det første brud.

Dette har man for længst indset i Region Nordjylland, som siden 2015 har sat skub i opsporingen af nordjyder med knogleskørhed. Sundhedsplanen, der styrker samarbejdet mellem regionens sektorer, så en større andel af regionens borgere med knogleskørhed udredes og tilbydes behandling, har allerede båret frugt. Region Nordjylland kan således bryste sig af en førsteplads på landsplan hvad angår andelen af opsporede patienter i behandling. Ikke mindst opsporingen af borgere med svær knogleskørhed har taget fart. Med den nye sundhedsplan forebygger Region Nordjylland allerede cirka 100 hoftebrud om året – foruden alle de øvrige brud, ikke mindst rygbrud.

Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. Kæden er faldet af, og regionens alt for lille kapacitet til DXA-skanning, som er en forudsætning for at få stillet diagnosen, betyder, at nordjyderne skal vente det meste af et år for at blive udredt. Ventetiden til en DXA-skanning på Aalborg Universitetshospital er fx nu på 41 uger i Thisted, på 35 uger i Farsø, på 30 uger i Aalborg og på 27 uger i Frederikshavn.

Det er for meget. Omvisitering til andre regioner er ikke en løsning, for har man knogleskørhed, skal der jævnligt følges op på knoglernes tilstand med DXA-skanninger, og disse skanninger skal foretages på præcis den samme DXA-skanner hver gang. Derfor skal Region Nordjylland sikre, at der er tilstrækkelig skannings-kapacitet i rimelig nærhed af – vores ofte ældre og ikke altid fuldt mobile – borgerne med knogleskørhed.

Den nuværende situation er ikke holdbar. Vi håber på vegne af de 65.000 nordjyder med knogleskørhed, at der er fundet en løsning, når regionens Patientudvalg har emnet på dagsordenen den 12. september. For som situationen er nu er borgere, der har behov for en DXA-skanning, afgjort ikke i gode hænder i Region Nordjylland.

 

Formand for Osteoporoseforeningens lokalafdeling Nordjylland, Anny Winther

Formand for Osteoporoseforeningen lokalafdeling Vendsyssel, Bodil Vestergaard

Formand for Osteoaporoseforeningens lokalsafdeling Thisted-Morsø, Elly Bloch

 

 

 

 

[1] Rapport fra Sundhedsstyrelsen 26/11-2018: https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/hold-oeje-med-knoglebrud-og-find-dem-med-knogleskoerhed

[2] Kilde: Professor, overlæge Peter Vestergaard og cand. scient, ph.d. Louise Hansen, Aalborg Universitet og Universitetshospital. Tallene er 2011-tal.

Opdateret d. 9. december 2019