Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Behandlingsrådet kommer med anbefaling om behandling af håndledsbrud

Et fagudvalg under Behandlingsrådet har evalueret behandlingen af håndledsbrud (distrale radiusfrakturer) hos patienter over 65 år. På den baggrund har Behandlingsrådet nu udsendt anbefaling om at øge brugen af non-operativ behandling, dvs. gips frem for operation, ved håndledsbrud for patienter over 65 år.

Begrundelsen for den nye anbefaling er ifølge Behandlingsrådets pressemeddelelse, at der er lige så gode effekter af gips som operation, og at operation er mere ressourcekrævende. Behandlingsrådet forventer en årlig besparelse på ca. ni millioner kroner – ressourcer som kan frigives til anden aktivitet i sundhedsvæsenet.

Dog bemærker Behandlingsrådet, at lægen i dialog med patienten bør tage individuelle behov og forhold i betragtning i valget af behandling, og at anbefalingen bør følges op af en klinisk retningslinje, som indeholder kriterier for, i hvilke situationer operation bør anvendes.

Osteoporoseforeningen: Den individuelle vurdering er afgørende
De nye anbefalinger vil betyde, at mange, som tidligere vil have fået operation, fremover vil blive behandlet med gips.

Da håndledsbruddet ofte skyldes knogleskørhed (osteoporose), har er den nye anbefaling stor betydning for Osteoporoseforeningens medlemmer. Sekretariatschef Camilla Nissen Toftdal har været udpeget som patientrepræsentant for Danske Patienter i fagudvalget bag evalueringen, og hun fortæller:

”Vi skal bruge ressourcerne i sundhedsvæsenet rigtigt, og vi skal derfor vælge den rigtige behandling til hver eneste patient. Derfor er det vigtigt, at vi får trukket konklusionen i evalueringen frem: At gips kan være standardbehandlingen, men at lægerne fortsat bør foretage en individuel vurdering, hvor de blandt andet tager hensyn til patientens funktionsniveau. Patienter over 65 år er en meget stor og forskelligartet gruppe. Rigtig mange er stadig i job, kører mountainbike, går til yoga, passer børnebørn og laver frivilligt arbejde. Alt sammen aktiviteter, der er forudsætningen for gode, sunde og lange liv.”

 

Klar opfordring til patienterne
Osteoporoseforeningen kommer derfor med en klar opfordring til patienter med håndledsbrud.

”Sørg for at få en god dialog med lægen. Fortæl lægen om dit liv og dit aktivitetsniveau før bruddet. For i nogle tilfælde vil operation være den rigtige behandling, og så skal lægen fortsat tilbyde det. Det skal ikke være dåbsattesten alene der afgør, hvilken behandling du får.”

Derudover er et håndledsbrud ofte første tegn på knogleskørhed. Derfor understreger Osteoporoseforeningen, at hvis man er over 50 år og får et håndledsbrud, så er det vigtigt at blive udredt for knogleskørhed. Har man knogleskørhed og haft et brud, er risikoen for nye brud nemlig meget større, hvis man ikke kommer i forebyggende behandling.

 

Ønske om ny klinisk retningslinje
Osteoporoseforeningen oplever store regionale forskelle i tilgangen til behandling af håndledsfrakturer, og derfor er det godt, at Behandlingsrådet har evalueret området. Patientforeningen støtter også Behandlingsrådets opfordring til at få udarbejdet en klinisk retningslinje, som vil vejlede mere præcist omkring, hvem der vil have gavn af operation, og hvem der ikke vil – så ingen unødigt skal gennemgå en operation med de risici og komplikationer, der er forbundet med en operation.

”Der er behov for en klinisk retningslinje med de nødvendige nuanceringer, før ny praksis skal implementeres på landets hospitaler. En klinisk retningslinje kan understøtte den individuelle vurdering, så alle patienter får den rigtige behandling – og så vi bruger ressourcerne rigtigt,” siger Camilla Nissen Toftdal.

 

Fakta om håndledsbrud

  • Det mest almindelige knoglebrud i Danmark med en forekomst på ca. 15.000 brud om året.
  • Behandles med en immobiliserende bandage (gips) eller med operation.
  • Særligt hyppig hos personer over 65 år og udgør ca. 1/3 af alle brud hos denne patientgruppe.
  • Sker ofte ved fald på udstrakt arm og på grund af knogleskørhed.
  • Kan medføre begrænset bevægelighed og smerter. Hvis bruddet heles i en ændret stilling, kan det resultere i permanent reduceret bevægelighed.
  • I 2022 var der ca. 6.900 patienter over 65 år med håndledsbrud, jf. Landspatientregisteret

 

Link til Behandlingsrådets pressemeddelelse 14. februar

Link til Behandlingsrådets evaluering og anbefaling: Non-operativ behandling af distale radiusfrakturer hos patienter over 65 år

Opdateret d. 19. februar 2024