Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Læs årets julehilsen fra landsformand i Osteoporoseforeningen, Ulla Knappe, der fortæller om året der gik med corona, og om næste års spændende initiativer.

Af Ulla Knappe, landsformand i Osteoporoseforeningen

Afslutningen på et usædvanligt år nærmer sig. Vi kommer alle til at tænke tilbage på 2020 som året, der var som intet andet. Coronaens skygge har ligget tungt over hele vores måde at leve og arbejde på, men midt i mørket har små lysglimt heldigvis også vist, at der er håb forude.

I Osteoporoseforeningen har vi naturligvis også mærket pandemien. Men vi har også set og vist, at særligt vores frivillige ude i lokalafdelingerne yder en ekstraordinær indsats til gavn for vores medlemmer og mennesker med knogleskørhed. Trods restriktioner og besværligheder har vi takket være deres indsats kunnet gennemføre arrangementer i hele landet. Der skal lyde en dybfølt tak herfra.

I landsforeningen har 2020 lykkeligvis også været et år med fremdrift og resultater. Der er kommet nye ansigter til på medarbejderfronten, og med vores efterhånden ikke så nye sekretariatschef, Camilla Nissen Toftdal, ved roret i landssekretariatet, føler jeg mig sikker på, at fremtiden ser endnu lysere ud for vores forening.

Aktuelt er vi i fuld sving med vores projekt ”Omsorgsopkald til medlemmer af Osteoporoseforeningen”, hvor medlemmer i særlig risiko for ensomhed og mistrivsel under coronakrisen bliver ringet op. Opkaldene bliver vel modtaget, og vi lærer samtidig vores medlemmer bedre at kende.

Det er vores klare forventning at øge kendskabet til knogleskørhed både hos borgere og sundhedsfaglige medarbejdere i hele landet
Ulla Knappe, landsformand

Politisk glæder jeg mig særligt over tre ting. Vi mærker interesse for osteoporoseområdet fra Christiansborg, og der er planlagt møde i kalenderen, hvor jeg vil tale om behovet for en national handlingsplan på osteoporoseområdet.

Det er også værd at fremhæve, at vi i landsforeningen er i god dialog med Danske Regioner, som jeg har foreslået flere indsatser, der vil kunne forbedre mulighederne for hjælp og behandling for mennesker med knogleskørhed i hele landet. Vi er blevet orienteret om, at en tværregional arbejdsgruppe, som har modtaget disse forslag, vil kunne afrapportere inden længe.

Derudover ser jeg frem til, at 2021 forhåbentlig bliver året, hvor vi ser de nye retningslinjer til praktiserende læger på osteoporoseområdet. Jeg ved, at DSAM er i gang med det vigtige arbejde.

Næste år bliver forhåbentlig også året, hvor coronaen slipper sit jerngreb, og hvor vi i Osteoporoseforeningen kan rulle vores store kampagnesatsning ud. Kampagnen sætter knogleskørhed som folkesygdom i fokus gennem konferencer, temaaftener, internet-tests og målrettet informationsmateriale.

Det er vores klare forventning at øge kendskabet til knogleskørhed både hos borgere og sundhedsfaglige medarbejdere i hele landet.

Sundhedsstyrelsen giver faglig sparring på en del af kampagnen, og vi har fået afklaret med dem, hvordan sygdommens tal kan formidles. I vil fremover se, at vi med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens afdækning af osteoporose (2018) formidler, at op mod 650.000 danskere har knogleskørhed, og at op mod 500.000 formodes at have sygdommen uden at vide det.

Netop det høje mørketal skal vi have gjort noget ved – blandt andet ved hjælp af den førnævnte kampagne, så flere kan leve et knoglesundt liv uden smerter og brud.

Jeg håber desuden, at kampagnen får flere til at melde sig ind i Osteoporoseforeningen, og at den vækker en vedvarende interesse hos de sundhedsfaglige medarbejdere. Sidst, men ikke mindst, skal kampagnen gerne påvirke de politiske beslutningstagere, så vi alt i alt kan se henimod en lysere fremtid for mennesker med knogleskørhed, når coronamørket forhåbentlig snart er fortid.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Ulla Knappe
Landsformand i Osteoporoseforeningen

Jule- og nytårslukket fra 23. december indtil 4. januar

Osteoporoseforeningens landssekretariat holder jule- og nytårslukket fra onsdag den 23. december 2020 indtil mandag den 4. januar 2021.

Foreningens rådgivningstelefoner såsom lægetelefonen, diætisttelefonen og patient-til-patient telefonen vil ligeledes være lukket i samme tidsrum.