Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Danske Regioner vil gøre projektet ”Kom Trygt Hjem” til en landsdækkende indsats. Projektet skal bidrage til at nedbringe dødelighed og genindlæggelser hos patienter med hoftebrud.

Mange af de patienter, der udskrives fra sygehuset efter et hoftenært brud, indlægges igen senere. Dette skal det nye projekt ”Kom Trygt Hjem” ændre på. På Lillebælt Sygehus og i Region Sønderjylland har man gode erfaringer med projektet, og nu vil Danske Regioners bestyrelse udrulle det i hele landet. 

Ældre mennesker med hoftebrud udgør en af sundhedsvæsnets mest sårbare patientgrupper. Heldigvis er der gode nyheder til fremtidige hoftepatienter. For Danske Regioner vil nu gøre ”Kom Trygt Hjem” til en landsdækkende indsats.  

”Kom Trygt Hjem” er et projekt, der har til formål at reducere antallet af genindlæggelser, øge de enkelte patienters livskvalitet efter udskrivning og skabe en tryggere og bedre hjemkomst for ældre, der sendes hjem fra sygehuset efter behandling af et hoftenært brud.  

Kom Trygt Hjem’ viser en stor positiv effekt for patienterne, og derfor giver det mening for alle regioner at udbrede indsatsen i samarbejdet med kommunerne. Jeg synes det er dejligt, når lokale projekter på den måde kan gøres landsdækkende. For selvfølgelig skal vi lære af hinandens bedste initiativer. 
Christoffer Buster Reinhardt, formand for Danske Regioners Udvalg for det nære sundhedsvæsen
Regioner.dk

Med ”Kom Trygt Hjem” får sygehuset behandlingsansvaret for patienter med hoftenært lårbensbrud i 14 dage efter udskrivelsen, og derfor bliver det prioriteret at klæde patienter bedre på inden de udskrives fra sygehuset.  

Gennem vejledning, genoptræning og instruktionsvideoer skal det gøres lettere for patienter at tage ansvar for egen rehabilitering på et oplyst grundlag. Derudover skal det give mere sammenhængende behandlingsforløb, hvor de gode genoptrænings-, livsstils- og medicinvaner fortsætter hjemme på matriklen. 

Ved at sætte ind tidligere, kan man skabe flotte fald i antallet af genindlæggelser og dødelighed. Derudover har ”Kom Trygt Hjem” også en positiv effekt på ældres trivsel, livskvalitet og tryghed. Projektet bidrager også til mere systematiske og ensartede opfølgninger i behandlingen af hoftepatienter i alle Danmarks regioner.

 

Læs nyheden på Danske Regioners hjemmeside her.

Læs nyheden på Sygehus Sønderjyllands hjemmeside her.