Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Den er der til genoptræningen, ved skranken, på plejecenteret og under hjemmebesøget. Ja, man må sige, at kontakten mellem borgere og sundhedsfaglige medarbejdere sker mange steder – og ikke mindst ofte. I disse rum, hvor borgere og sundhedsfaglige mødes, gemmer sig et potentiale. Et potentiale for at forbedre opsporing af osteoporose i Danmark. Det potentiale skal en ny kampagne fra Osteoporoseforeningen bidrage til at forløse. Her på siden kan du læse om nogle af de engagerede sundhedsfaglige medarbejdere, der allerede nu gør en særlig indsats for osteoporoseområdet.

Leif er fysioterapeut: Vores faggruppe skal være særligt opmærksomme på at forebygge og opspore osteoporose hos patienter

I Varde har fysioterapeut Leif Christiansen sin egen klinik. Her hjælper han vidt forskellige patienter, som så mange andre med samme faglighed gør hver eneste dag. Den store kontaktflade, tiden med patienterne og det at han ser dem ofte er for Leif de mest oplagte grunde til, at han som fysioterapeut kan hjælpe med forebyggelse og opsporing af osteoporose.

Fysioterapeut Leif Christiansen, Varde. Foto: Jonathan Hammershøi

”Første gang patienterne kommer, har vi dem inde i omkring 45 minutter, og nogle af dem er i forløb, der strækker sig over 10-12 gange. Så patienterne kan nå at fortælle mig mange ting, som jeg tænker, at jeg vil kigge nærmere på,” siger han.

Leif Christiansen er derfor altid opmærksom på, om patienterne i hans klinik, som kommer af andre årsager, kunne være i risiko for at udvikle osteoporose. Eksempelvis spørger han ind til risikofaktorer som arvelighed, tidligere brud og uhensigtsmæssig livsstil. Og det har han gode grunde til at gøre.

”Hvis en patient får brud, kan det være svært for vedkommende at klare indkøb eller gøre rent. Vi ved alle sammen, at vi har det bedst med ikke at være afhængige af andre. Det er livskvalitet at kunne klare sig selv. Og den livskvalitet er vigtig at værne om.”

Diætisten Camilla hjælper klienter med at skabe klarhed, så de kan holde knoglerne stærke

Klinisk diætist Camilla Frydenberg, Allerød. Foto: Jonathan Hammershøi

”Jeg bruger meget tid på at hjælpe folk med at navigere i alle kostrådene. Folk er ikke for fine til at give kostråd til sin nabo, tante eller ven, så jeg oplever, at der er misinformation,” fortæller klinisk diætist Camilla Frydenberg, der tidligere har arbejdet ved Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Hospital, men nu er privatpraktiserende.

Camilla mener, at diætister kan og bør have et større fokus på, at danskerne får rådgivning om kostens betydning for knoglerne, og at de som faggruppe kan bidrage til at gøre opmærksom på sygdommens risikofaktorer – ja, endda bidrage med opsporing.

”Hvis man er osteoporosepatient eller i risiko for at udvikle osteoporose, kan det være rigtig nyttigt at få rådgivning ved en diætist. En diætist kan hjælpe med at sikre, at man hverken får for meget kalk og D-vitamin eller for lidt. Det er vigtigt at finde den rette balance,” siger hun.

SOSU-assistenten Randi: Jeg skylder mine borgere, at de undgår at falde

Fald kan køre til knoglebrud, der kan få stor betydning for livskvaliteten. Ifølge SOSU-assistent Randi Frederiksen Møller er den hjælp, hun kan tilbyde sine borgere, derfor vigtig. Og hun opfordrer til, at andre SOSU-assistenter og -hjælpere også vil være opmærksomme på osteoporose hos deres borgere.

SOSU-assistent Randi Frederiksen Møller, Nordborg. Foto: Jonathan Hammershøi

”Det betyder rigtig meget for borgeren selv at kunne varetage sin personlige pleje og tage tøjet af og på. Hvis en borger vælger og eksempelvis får et hoftebrud, skal borgeren have mere hjælp af os og måske mere medicin,” siger hun.

Lavenergibrud forbundet med osteoporose forårsager betydelige folkesundhedsproblemer, især i de ældre befolkningsgrupper. Derfor kan SOSU-assistenter og -hjælpere spille en stor rolle for samfundet, men særligt for den enkelte.

”Jeg skylder mine borgere, at de undgår at falde. At de ikke skal indlægges og skal igennem et sygdomsforløb af længere varighed,” slutter Randi.

Få viden om osteoporose og opsporing
Historierne på disse sider er smagsprøver på artikler fra kampagnesiden www.osteoporoseviden.dk, hvor man som sundhedsfaglig medarbejder kan:

  • Teste sin viden om osteoporose
  • Melde sig til gratis konferencedage
  • Læse flere historier og se videoer med Leif, Camilla, Randi og andre sundhedsfaglige
  • Downloade gratis informationsmateriale om osteoporose