Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Alle sundhedsfaglige med interesse for patienter med osteoporotiske brud på knoglerne har fået deres eget netværk: Fragility Fracture Network Denmark. Deler du visionen om, at alle med et lavenergi-brud på knoglerne skal opnå optimalt funktionsniveau og livskvalitet uden yderligere frakturer?

Er du sygeplejerske, terapeut, diætist, geriater, ortopædkirurg, endokrinolog, epidemiolog eller forsker, og savner du at dele din entusiasme for området og blive inspireret af andre? Så læs med her. Vi har sat forperson Henrik Palm, der er cheflæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, stævne til en snak om netværket, og hvad man kan bruge det til som sundhedsfaglig.

 


Hvad er ideen med netværket?

Behandlingen af brækkede knogler hos patienter med osteoporose, der er faldet, er oftest båret af lokale faglige entusiatser, og det er skønt. Men det kan være svært at opretholde entusiasmen alene i årevis. Så ideen med netværket er at inspirere og dele viden på tværs. Netværket skal motivere den enkelte og bekræfte én i, at det arbejde, man gør, er rigtigt og vigtigt. Og dermed løfte behandlingen endnu bedre.

 

Hvad får man ud af at være med?

Vi vil invitere til en kongres hvert år. Der vil være tid til at netværke, præsentere ny forskning og dele viden om, hvordan vi gør i den daglige drift lokalt. I bestyrelsen taler vi også om at lave et udvekslingsprogram, så man kan besøge hinanden, og vi vil gerne lave et landkort med kontakter for at understøtte erfaringsudvekslingen. Desuden vil vi gerne være med til at planlægge mindre arrangementer med fokus på nyeste tendenser inden for akut behandling, faldforebyggelse, rehabilitering, sekundær osteoporose-forebyggelse, kvalitet og patientsikkerhed, samt internationalt samarbejde.

 

Hvorfor er netværket vigtigt?

Vi har brug for tværfaglighed og tværsektorielt samarbejde for patientgruppen. Det er et mål, at hvert akuthospital har en tværfaglig gruppe. Det tværsektorielle samarbejde kan medvirke til at gøre dklart, hvor man sender patienten hen, hvilke aftaler der er, samt hvad opfølgningsprogrammet er.

 

Hvorfor er tværfagligheden central for patientgruppen?

Når patienter kommer ind med et brud på akutafdelingen eller ortopædkirurgisk afdeling, kan vi kirurger godt sætte det sammen. Men patienterne fejler ofte også mange andre ting, som gør, at der er brug for andre medicinske specialer. For det første har de ofte knogleskørhed og skal udredes. Der har vi brug for endokrinologerne. Men vi skal også have et link til mange andre medicinske specialer, ikke mindst geriaterne, som har helhedsblikket for den ældre patient og fx kan give en specialiseret faldudredning. Samtidig har vi brug for sygeplejerskernes og terapeuternes viden, fx når det gælder genoptræningen, både på hospitalet og i kommunen.

 

Hvad kigger I ellers på i bestyrelsen?

Vi vil samle fagpersonerne om, hvad der er behov for at gøre for patientgruppen. Selv har jeg hver dag i 20 år behandlet mennesker, som kunne have undgået at få det brud, der ofte næsten tog livet af dem. Så vi ser konsekvensen af manglende handling, og vi ser en fragmenteret behandling, og det vil vi gerne ændre på. Blandt andet ved at bidrage til at udbrede de mange gode initiativer på området til alle dele af landet.

 

Hvordan er netværket kommet fra start?

Vi stiftede netværket i oktober måned, og vi er allerede nu på tværs af hele landet mere end 100 medlemmer, som arbejder med brud, fald og knogleskørhed. Vi vil gerne have mange flere med, og vi mangler specielt at få medarbejdere fra kommunerne og de alment praktiserende læger med.

 

Besøg netværkets hjemmeside og bliv en del af netværket: https://ffndanmark.dk/ffn-danmark

 

Første kongres er 16. maj i Aarhus.