Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Det har i årevis været kendt, at det betaler sig at lave systematisk opsporing af knogleskørhed hos mennesker, der har haft et knoglebrud. Nu er flere regioner i gang med at indføre frakturprogrammet FLS til forebyggelse af næste knoglebrud.

Af journalist Inge Hald

Den 1. maj 2022 gik Aarhus Universitetshospital i gang med at tilbyde systematisk undersøgelse for knogleskørhed til patienter over 50 år, som brækker en knogle. Den systematiske opsporing sker med frakturprogrammet FLS (Fracture Liaison Service), der skal forebygge næste knoglebrud. Dette sker efter en beslutning i Region Midtjylland om, at alle akutsygehuse skal indføre FLS.

I september godkendte Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, at der fra 2023 indføres FLS på alle akutsygehuse i regionen med afsæt i den FLS-ordning, der allerede er igangsat på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Det samme skete i Region Nordjylland.

Dermed efterkommer stadig flere hospitaler og regioner Sundhedsstyrelsens anbefaling fra 2018 om at indføre en mere systematisk opsporing af knogleskørhed.

Internationalt har der de seneste år været fokus på programmer til forebyggelse af knoglebrud, og både Osteoporoseforeningen og den internationale osteoporoseforening, IOF, anbefaler modellen FLS.

Anbefalingerne kom på baggrund af Sundhedsstyrelsens undersøgelse af den samlede indsats på osteoporoseområdet. Heri skønnede styrelsen, at op mod 500.000 danskere lever med knogleskørhed uden at vide det. Med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger blev der i 2019 nedsat en tværregional arbejdsgruppe for at belyse, hvordan regionerne i fællesskab kan styrke opsporingen af knogleskørhed.

I juni 2021 udkom arbejdsgruppens rapport, der bl.a. anbefalede at indføre frakturprogrammer som FLS på alle danske hospitaler, som behandler mennesker med knoglebrud.

Vigtigt at dele erfaringer
Videncenter for Knoglesundhed på Sjællands Universitets­hospital i Køge følger udviklingen inden for FLS tæt. Videncenteret har bl.a. kortlagt, hvilket initiativer der findes rundt om i landet til opsporing af patienter med brud. Derudover afsatte
Videnscenteret i 2018 midler til et toårigt forsknings- og kvalitetssikringsprojekt med etablering af FLS på universitetshospitalet i Køge.

Det handler om, at patientforløbene bliver gode og at afdække, hvad der mest effektivt forebygger det næste knoglebrud.
Mette Friberg Hitz, overlæge og leder af Videncenter for Knoglesundhed

”Status er, at programmet med systematisk opsporing ser ud til at være godt i gang rundt omkring i landet. I processen med implementering af FLS-programmet er det en god ide at tage udgangspunkt i lokale forhold. Både i forhold til de tilgængelige ressourcer, fagligheder men også til hvilke samarbejdsrelationer, der eksisterer lokalt. Det handler om, at patientforløbene bliver gode og at afdække, hvad der mest effektivt forebygger det næste knoglebrud. Derfor er det også vigtigt, at vi deler vores erfaringer og lærer af hinanden,” siger overlæge Mette Friberg Hitz, der er leder af Videncenter for Knoglesundhed.

Få mere viden

Fakta om FLS

• FLS (Fracture Liaison Service) er et frakturforebyggelsesprogram med formålet at nedsætte risikoen for, at patienter, som allerede har haft ét knoglebrud, efterfølgende pådrager sig et nyt brud.

• Centralt i programmet er en FLS-koordinator, fx en specialsygeplejerske, der sikrer, at patienter med lavenergibrud eller flere risikofaktorer for knogleskørhed modtager tilbud om DXA-scanning og eventuelt udredning og behandling.

• FLS har i studier vist sig at kunne reducere risikoen for efterfølgende knoglebrud inden for to-fire år.

• Flere studier viser, at et FLS-program som minimum er omkostningseffektivt.

Oversigt over FLS-programmer på danske akuthospitaler:

Region Midtjylland:
Der findes FLS-programmer på Hospitalsenhed Midt og Hos­pitals­enheden Vest. Regionshospitalerne Horsens og Randers har anden form for systematisk opsporing af knogleskørhed.

Den 1. maj 2022 indførte Aarhus Universitetshospital et FLS-­program.

Region Nordjylland:
Der findes ingen egentlige FLS-­programmer. Regionen har nedsat en lokal arbejdsgruppe, der er i gang med at se på en mulig implementering af FLS på regionens akutsygehuse.

Region Syddanmark:
En FLS-ordning er i gang på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. I maj 2022 indstillede Sundhedsudvalget til regionsrådet, at der fra 2023 indføres FLS på alle regionens akutsygehuse.

Region Hovedstaden:
Der er FLS-programmer på Nordsjællands Hospital og Hvidovre Hos­pital. Der er initiativer i gang for at indføre FLS på Bispebjerg Hospital samt på Herlev-Gentofte Hospital.

Region Sjælland:
FLS er indført på Sjællands Universitetshospital i Køge samt sygehusene i Holbæk og Nykøbing Falster. Man er i gang med at starte FLS på sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted.

Opdateret d. 29. september 2022