Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Influenzasæsonen står endnu engang for døren. Find ud af, om du kan blive vaccineret gratis mod influenza.

Fra d. 1. oktober kan personer i øget risiko og andre udvalgte grupper blive gratis vaccineret mod influenza, og Sundhedsstyrelsen opfordrer til at tage imod tilbuddet, fremgår det af styrelsens hjemmeside.

Vaccination beskytter mod et alvorligt sygdomsforløb med influenza, og særligt i år er det vigtigt, at de personer, der får et gratis tilbud, tager imod det. Det er det, fordi COVID-19 stadig cirkulerer i samfundet, og fordi der er risiko for infektioner generelt, nu hvor vi igen ser mange mennesker i vores hverdag.

”Influenzavaccination beskytter de sårbare og er med til at mindske sygdom i samfundet, og dermed også belastningen på sygehusene. Derfor håber vi på en ekstra høj tilslutning i år,” siger overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen.

Gratis vaccination for millioner
Influenzavaccination er gratis for en række udvalgte grupper, som er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb hvis de får influenza. Det gælder personer over 65 år, hvis immunforsvar naturligt svækkes med alderen, og personer, der lever med en kronisk sygdom, gravide i 2. og 3. trimester, svært overvægtige og andre personer, der er i særlig risiko for svær influenzasygdom.

”For langt de fleste danskere er influenza ikke en alvorlig sygdom. Men for nogle personer kan influenza udvikle sig meget alvorligt og i værste fald være livstruende. Der er hvert år mellem 1.000 og 2.000 danskere, der dør som følge af komplikationer af influenza. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer i særlig risiko tager imod vaccinationstilbuddet,” siger Bolette Søborg.

Er man omfattet af det gratis vaccinationstilbud, kan man bestille tid til vaccination hos lægen, møde op på apoteket eller henvende sig der, hvor man plejer at blive vaccineret.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Fakta fra Sundhedsstyrelsen

Hvorfor er det vigtigt at blive vaccineret mod influenza?

Hver vinter bliver mange mennesker i Danmark ramt af influenza. Nogle år kan vi konstatere så mange tilfælde af influenza, at der er tale om en epidemi. Når det sker, kan op til 20 % af befolkningen blive ramt af sygdommen, der er meget smitsom og kan udvikle sig livstruende for personer, der er i særlig risiko.

Under epidemien med COVID-19 sidste vinter var der ekstraordinært mange, der tog imod tilbuddet om influenzavaccination. Sidste år blev 1.339.014 danskere vaccineret mod influenza, og håbet er, at en lige så stor gruppe danskere vil lade sig vaccinere i år. Det skyldes, at COVID-19 stadig cirkulerer i befolkningen, og at de personer, der er i øget risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19, også er i øget risiko ved smitte med influenza.

Hvert år dør omkring 1.000-2.000 personer i Danmark på grund af komplikationer efter influenza. Immunforsvaret svækkes naturligt med alderen, og derfor er det typisk ældre, der får komplikationer, hvis de bliver smittet med influenza. På samme måde kan kronisk syge og andre personer i særlig risiko få vanskelige sygdomsforløb. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret mod influenza, hvis du tilhører en af disse grupper – også selvom du føler sig sund og rask.

Når du bliver vaccineret, mindsker du risikoen for at blive syg af influenza og derfor også risikoen for at smitte dem, du omgås.

Beskytter den vaccination, jeg har fået mod COVID-19, også mod influenza?

Nej, det gør den ikke. Selvom du lige er blevet vaccineret mod COVID-19, er det derfor stadig en god ide at få vaccinationen mod influenza. Vaccinationen mod COVID-19 beskytter nemlig kun mod coronavirus, mens det kun er vaccinationen mod influenza, der beskytter dig mod influenzainfektion.

Kan jeg blive vaccineret mod influenza lige efter, at jeg er blevet vaccineret mod COVID-19?

COVID-19-vaccinerne kan gives med et hvilket som helst interval til andre vacciner. Man må dog ikke blande vaccinerne i samme sprøjte, og det anbefales også, at de ikke gives samme sted på kroppen.

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination?

Herunder kan du se, hvem der er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination.

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, kan du kontakte lægen, som kan hjælpe med at vurdere, om vaccinationen er relevant for dig.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination hvert år fra den 1. oktober til 15. januar:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
 • Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
  - Kronisk lungesygdom
  - Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - Diabetes 1 eller 2
  - Medfødt eller erhvervet immundefekt
  - Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - Kronisk lever- og nyresvigt
  - Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige med BMI >30
 • Førtidspensionister
 • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Børn på 2-6 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
Hvordan får jeg vaccinationen?

Er du ansat i sundheds- eller plejesektoren, kan du forhøre dig på din arbejdsplads.

Hvis du er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination, kan du bestille tid til vaccination hos lægen, henvende dig på apoteket, eller der hvor du plejer at blive vaccineret. Vaccinationen kræver kun et enkelt besøg, dog skal børn, der ikke tidligere er vaccineret, vaccineres to gange med mindst fire ugers mellemrum. Vaccinen til børn gives med en næsespray.

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, der er beskrevet her på siden, kan du kontakte lægen, som kan hjælpe dig med at vurdere, om vaccinationen er relevant for dig.

Er du sundheds- og plejeansat, kan du forhøre dig om vaccinationen på din arbejdsplads.

Sådan bliver du vaccineret mod influenza:

 • Spørg hos din praktiserende læge og få en tid til vaccination
 • Spørg hos en vaccinationsklinik og få en tid til vaccination
 • Se på apoteket.dk hvilke apoteker, der tilbyder vaccination eller spørg på apoteket
 • Se på din kommunes hjemmeside, om der er lokale tilbud om vaccination
 • Se efter vaccinationstilbud i din lokalavis
Hvad er influenza?

Influenza er en meget smitsom virus, som smitter gennem små dråber fra hoste, nys og overflader, der er blevet forurenet med virus, eksempelvis dørhåndtag, telefoner og andre kontaktpunkter. Hvis du eksempelvis har virus på hænderne og efterfølgende rører dig selv i øjet, ved munden eller næsen, kan du blive smittet. Du kan derfor også blive smittet, selvom du ikke har været i nærheden af en person, som er smittet med influenza.

Influenza viser sig ved pludselig feber (over 38°C), muskelsmerter, kulderystelser, hovedpine, ondt i halsen og i nogle tilfælde opkastning og diarré. Sygdommen varer typisk i 4-5 dage og i nogle tilfælde 1-2 uger. For ældre og andre personer i særlig risiko kan sygdommen dog udvikle sig langt mere alvorligt og føre til hospitalsindlæggelse og i værste fald død.

Influenza kan forebygges på to måder. For det første kan du mindske smitterisikoen for dig selv og andre ved at følge Sundhedsstyrelsens hygiejneråd:

 • Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer på sygdom
 • Vask hænder ofte eller brug håndsprit
 • Gør rent og hav særlig fokus på steder, som mange mennesker rører ved
 • Luft ud ofte og skab gennemtræk
 • Host/nys i ærmet

For det andet kan influenza forebygges med en vaccination. Er du fyldt 65 år, særligt udsat for smittefare eller i særlig risiko på anden vis, bør du overveje denne mulighed.

Læs mere om influenza

Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at sundheds- og plejepersonale vaccineres?

Sundheds- og plejepersonale har deres daglige gang blandt patienter og andre borgere i særlig risiko. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger og andet sundheds- og plejefagligt personale med kontakt til patienter, der er i særlig risiko for alvorlig influenzasygdom, bliver vaccineret. Både for at beskytte sig selv mod influenza, men også for at beskytte borgere og patienter. Personale omfattet af vaccinationsprogrammet fremgår af ”bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper”.

Det forventes, at sundheds- og plejepersonale kan blive vaccineret på deres arbejdsplads. Men man har også mulighed for at blive vaccineret hos sin praktiserende læge, på apoteket eller der, hvor man plejer at blive vaccineret.

Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret?

Hos langt de fleste børn er influenza en mild infektion med et ukompliceret forløb. Men en lille andel af de smittede børn kan få komplikationer i luftvejene i form af nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at man tilses af en læge og eventuelt indlægges. Det er dog sjældent, at børn dør af influenza.

Mindre børn spiller en stor rolle i spredningen af influenza i samfundet, da de er meget smitsomme, når de har influenza. Samtidig møder de mange mennesker i løbet af en dag, som kan blive smittet, hvis de kommer i kontakt med barnet. Derfor kan vi ved at vaccinere børn på 2-6 år i forebygge mange influenzatilfælde i den samlede befolkning, herunder formodentlig også tilfælde i sårbare grupper, der kan blive alvorligt syge af influenza.

Trivslen i mange børnefamilier har under epidemien været presset af mange hjemsendelser og sygedage. Ved at vaccinere de 2-6 årige, er håbet at kunne forebygge yderligere sygdom og bekymring i familierne og at forhindre fravær, isolation og brud på hverdagen blandt både børn, men også øvrige familiemedlemmer, som børnene kan smitte. Herunder de helt små søskende, som risikerer at blive alvorligt syge af influenza.

Om vaccinationen mod influenza

Influenzavirus findes i forskellige varianter, og virussen ændrer sig løbende. Fordi influenzatyperne hele tiden ændrer sig, skal du vaccineres hvert år for at være beskyttet. Derfor er du heller ikke fuldt beskyttet mod influenza den kommende sæson, selvom du blev vaccineret mod influenza sidste år. Der er ingen risiko for, at vaccinen giver dig influenza.

Hvert år udvikles der en ny influenzavaccine, hvor man prøver at matche de typer af influenza, der er i omløb i den nye sæson. Vaccinen bliver lavet på baggrund af en vurdering fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Den hyppigste bivirkning ved influenzavaccination er ømhed der, hvor du er blevet stukket. Mindre hyppige bivirkninger er utilpashed og muskelsmerter. Influenzavaccinationens bivirkninger overvåges over hele verden, og der er rapporteret meget få tilfælde af alvorlige bivirkninger.