Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Brugen af kunstig intelligens i sundhedssystemet er i kraftig vækst. Det gælder også inden for knogleskørhed, hvor et softwareprogram kan bidrage til opsporing af rygbrud i forbindelse med billeddiagnostiske undersøgelser af eksempelvis bryst og maveregion.

Af Lone Drejet, freelance journalist

Får man foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse af eksempelvis bryst og maveregion, vil billedet samtidig afsløre eventuelle brud (sammenfald) på den medskannede del af rygsøjlen. Men røntgenlægerne rapporterer i dag kun mellem 10 og 15 % af disse tilfældigt fundne brud til patienten eller dennes læge, så årsagen til rygbruddene kan blive afklaret.

Fotograf Camillahey.dk

Der ligger dermed et stort uudnyttet potentiale i opsporing af knogleskørhed i forbindelse med CT- eller røntgenundersøgelse i anden anledning. Og det har et netop igangsat projekt på Videnscenter for Knoglesundhed og Billeddiagnostisk afdeling på Sjællands Universitetshospital, Køge sat sig for at rette op på.

”Vi ved fra andre lande, at vi ved hjælp af kunstig intelligens vil kunne øge opsporingen af rygbrud i forbindelse med andre billeddiagnostiske undersøgelser. Derfor har vi i samarbejde med softwarevirksomheden Zebra implementeret et software på Billeddiagnostisk afdeling, således at røntgenlægerne automatisk får besked, hvis softwaren finder et brud på patientens rygsøjle,” siger overlæge og leder af Videnscenter for Knoglesundhed, Mette Hitz, som leder projektet, der kommer til at omfatte 10.000 patienter.

 

Vi ved fra andre lande, at vi ved hjælp af kunstig intelligens vil kunne øge opsporingen af rygbrud
Mette Hitz, overlæge og leder af Videnscenter for Knoglesundhed

Mette Hitz satser på, at man med den nye software vil kunne opspore en stor del af de patienter, der har moderate til svære rygbrud.

”Når vi om et halvt års tid har indsamlet billederne fra 10.000 patienter over 50 år, vil vi sideløbende med analysen af data følge op på, hvor mange af de fundne rygsammenfald, som efter et år er blevet henvist til udredning for knogleskørhed. Målet er, at alle konstaterede rygbrud fører til en vurdering af sammenhængen med knogleskørhed,” slutter Mette Hitz.

Om sammenfald

Rygsammenfald er lumske. Sammenfald af en ryghvirvel medfører ikke altid smerter, og skulle man have rygsmerter, bliver det ikke altid koblet med risikoen for et rygbrud, da rygsmerter kan have mange årsager og af mange anses for at være en naturlig del af det at blive ældre.

Selvom smerterne efter rygsammenfald ofte vil fortage sig over tid, skal årsagen opspores og behandles, for er der tale om knogleskørhed, vil risikoen for at få endnu et brud på rygsøjlen være markant forhøjet.
Det anslås, at danskerne rammes af 18.000 rygsammenfald hvert eneste år. Kun godt 3.600 opdages og fører til behandling.