Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Medlemsundersøgelse: Egen læge er vigtig for opsporing og opfølgning

I efteråret gennemførte Osteoporoseforeningen en undersøgelse blandt medlemmerne. Svarene gør os klogere på, hvordan osteoporose bliver opdaget, og hvordan der følges op på sygdommen i sundhedsvæsenet. I denne artikel dykker vi ned i svarene om almen praksis.

På bare fire år er antallet af ansatte i almen praksis steget med næsten 20 procent, viser seneste opgørelse fra Praktiserende Lægers Organisation. Mens antallet af læger stagnerer, kommer der flere sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og bioanalytikere. Ved seneste overenskomst fik personalet mulighed for selvstændigt at udføre årsstatus for blandt andet patienter med ukompliceret osteoporose.

Opsporing af osteoporose
Osteoporoseforeningen hilser udviklingen velkommen og håber, den kan frigøre tid til, at lægerne i højere grad kan prioritere at opspore dem, der er i høj risiko for osteoporose og knoglebrud, men som endnu ikke har fået stillet diagnosen.

I foreningens medlemsundersøgelse er det nemlig kun 14 %, der svarer, at deres osteoporose blev opdaget, fordi lægen foreslog en undersøgelse. Det er en stigning fra 11 % i 2019, da vi sidst stillede spørgsmålet. Knap en tredjedel (30 %) fortæller derimod, at de selv henvendte sig til deres læge og bad om en undersøgelse.

”Det er positivt, at lidt flere medlemmer oplever, at egen læge tager initiativ til en undersøgelse. Vi ved, at tid er en begrænsende faktor, og derfor foreslår vi, at lægerne systematisk bruger de eksisterende helbredsundersøgelser til at spørge ind til de væsentligste risikofaktorer, fx arvelighed. Lægen kender både risikofaktorerne, den enkelte patient og ofte også familien,” siger sekretariatschef i Osteoporoseforeningen, Camilla Nissen Toftdal.

Opfølgning på osteoporose
Osteoporoseforeningen lancerede i december et forslag til en national handlingsplan. Heri indgår indsatser, der skal sikre opsporing af mennesker i høj risiko for osteoporose og forebyggelse af knoglebrud både gennem kontakten til egen læge og ved kontakt til hospitalet i forbindelse med et knoglebrud eller anden sygdom.

Systematisk opfølgning på behandlingen er også med i forslaget. Ifølge medlemsundersøgelsen oplever 14 % af medlemmerne, at egen læge i høj grad spørger ind til deres osteoporose, og 15 % har fået en årsstatus hos sygeplejersken i lægehuset.

”Opfølgninger er vigtige, så vores patienter ikke mister motivationen for egenomsorg eller glemmer formålet med den forebyggende behandling. Derfor er det godt, at sygeplejerskerne nu kan udføre årsstatus. De har interessen og ressourcerne til opgaven, og de vil gerne efteruddanne sig inden for området,” siger Camilla Nissen Toftdal, der til sidst fortæller, at Osteoporoseforeningen er i dialog med centrale aktører bag efteruddannelse i almen praksis.

Medlemsundersøgelsen fandt sted i september 2022. I alt 10.199 med mailadresse modtog et digitalt spørgeskema, og 4.373 svarede på hele eller dele af undersøgelsen.

 

 

Artiklen er bragt i Knogleskør, februar 2023.