Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt
Forud for behandling og målrettet træning med osteoporosepatienten

Der er stor forskel på anbefalingen til personer uden sammenfald og personer med sammenfald. Afklaring af knoglestruktur, risiko og funktionsniveau på individuelt niveau er derfor essentielt, inden du som fysioterapeut iværksætter en egentlig stratificering af behandlingsplanen med information, viden, og instruktion til træning.

Risikovurdering

Risikovurderingen er første skridt, inden funktionsniveauet bestemmes. Ud over den viden du får om patientens samlede muskuloskeletale situation via din fysioterapeutiske undersøgelse og patientens øvrige patologi, er det vigtigt, at du har kendskab til knoglestatus (T-score) og hvorvidt der er aktuelle eller tidligere brud (RTG).

Fra risikovurdering til behandlingsplan

Pilen herunder skal ses som en ramme for at lave en samlet behandlingsplan/strategi. På baggrund af din fysioterapeutiske undersøgelse, viden om knogletilstanden og overvejelser omkring risikofaktorer opnår du en samlet risikovurdering, som vil kunne indgå i bestemmelse af patientens funktionsniveau.

Patienten har behov for tryghed, hvilket du som fysioterapeut kan skabe gennem viden, råd og vejledning om Medicin-Kost-Motion.

Sammen med patienten kan du nu lave en strategi, og tilrettelægge en samlet behandlingsplan.

RISIKOVURDERING TRYGHED BEHANDLINGSPLAN
Hvad ved vi klinisk Patientens viden Samlet strategi
Knoglestatus (RTG, T-score)? Information Patientens mål
Risikofaktorer? Råd og vejledning Træning/aktivitet
Anden patologi? Medicin og kost Knoglesundhed
Den fysioterapeutiske undersøgelse?
Funktionsniveau?

j

Du kan også inddrage patientens nuværende træningsaktivitet i risikovurderingen. Nogle træningsaktiviteter har høj risiko for brud pga. høj intensitet. Videnscenter for Knoglesundhed har udviklet risikotrappen som et sundhedspædagogisk redskab til brug i samtalen med patienten.

Vurdering af funktionsniveau

Det kan være en fordel at inddele patienterne i disse kategorier, der er udviklet i samarbejde mellem Videnscenter for Knoglesundhed og Sundhedsstyrelsen. Inddelingen er udgangspunktet for træningsmodaliteterne, som du finder under træningsmodaliteter.

  1. Funktionsbegrænset (personer der anvender ganghjælpemidler eller er stillesiddende)
  2. Hverdagsaktiv med vertebral fraktur
  3. Hverdagsaktiv uden fraktur
  4. Træningsaktiv med vertebral fraktur
  5. Træningsaktiv uden fraktur
Opdateret d. 7. maj 2021