Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Fysioterapeuter møder osteoporosepatienter, der er henvist fra forskellige sektorer, og det er derfor ofte meget varierende, hvilken information de har modtaget. Mange patienter bliver utrygge omkring hverdagsaktivitet og træning, når de får konstateret osteoporose, og det er meget forskelligt, hvordan de mestrer deres nye diagnose.

Sundhedsstyrelsens rapport fra 2018 [1] havde mestringsevne som et opmærksomhedspunkt, og som opfølgning nedsatte de i 2019 en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med dette emne. Det blev besluttet at udarbejde en app med generel information om T-score, sygdomsindsigt, aktiviteter, træning m.m. i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Videnscenter for Knoglesundhed.

Overordnet handler tryghed ift. knoglesundhed om viden rettet mod: Medicin-Kost-Træning

Paradigmeskifte

Tidligere har vi i Danmark været meget restriktive, og på et spinkelt grundlag anbefalet løft af max. 5 kg samt ingen fleksion og rotation af ryggen. I dag tages der udgangspunkt i den enkelte patient med skelen til Emma Clarks forskning. I 2018 lavede man i England et systematisk review for at identificere, om der var utilsigtede hændelser i forbindelse med træning hos voksne med osteoporose eller osteopeni. Resultaterne udspringer af en sammensmeltning af 14 observationsstudier (1226 deltagere) og en opdatering af 57 reviews (ca. 6000 deltagere) [2]. Resultaterne peger på, at de utilsigtede hændelser drejer sig om muskel- og ledsmerter ved træning, og at der kun i helt sjældne tilfælde, ved aktiviteter forbundet med ekstrem foroverbøjning, var øget risiko for vertebrale frakturer.

Results: For the observational synthesis 14 studies were included. The majority of studies reported no adverse events, reduced incidence/improvement, or no significant change after physical activity or exercise. Activities that involved spinal flexion (certain yoga moves and sit-ups) were associated with a greater risk of vertebral fractures but these events were rare. For the update of reviews, 57 additional studies were identified. Exercise was generally associated with a greater number of minor adverse events including mild muscle/joint pain. Serious adverse events were rare and could not be attributed to the intervention.
Conclusion: Patients with osteoporosis/osteopenia can safely participate in structured exercise programmes, whether at home or in supervised facilities.

Konklusion
Patienter med osteoporose eller osteopeni kan trygt deltage i strukturerede træningsprogrammer, uanset om det er hjemmetræning eller under superviserede forhold. På baggrund af denne forskning har man i dag en mindre restriktiv tilgang til træning, og der ses langt flere fordele ved at forblive fysisk aktiv, end der ses ulemper. 

Dog er overdrevne bevægelser med forceret fleksion ikke tilrådelige (se eksempler nedenfor). 

Modificerede øvelser under supervision og med en gradueret tilgang vil kunne gennemføres (se eksempler nedenfor).

Overdrevne bevægelser

The various positions can cause extreme spinal flexion. Yoga Spinal Flexion Positions and Vertebral Compression Fracture in Osteopenia or Osteoporosis of Spine: Case Series (Sinaki, 2012).

m

Modificerede bevægelser

 

Opdateret d. 7. maj 2021