Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt
Det overordnede formål med træning og fysisk aktivitet for osteoporosepatienten

Samlet set handler det for patienter med osteoporose først og fremmest om at undgå frakturer, så der er mulighed for at bevare funktionsniveau, aktivitetsmuligheder og livskvalitet. Det betyder, at din fysioterapeutiske indsats og træningen skal målrettes mod at forebygge fraktur, ved at:

  • Vedligeholde knoglestyrke ved osteogene trænings- og motionsformer
  • Vedligeholde/styrke muskulaturen
  • Vedligeholde/styrke funktioner
  • Styrke balanceevnen
  • Identificere og styrke andre muskuloskeletale udfordringer

 

Træningens specifikke formål afhænger af patienten

Det er vigtigt, at du er opmærksom på differentieringen i forhold til både knogletilstanden og de forskellige funktionsniveauer, som er beskrevet mere detaljeret i afsnittet ’Træningsmodaliteter’.

Boksene herunder kan hjælpe dig med at differentiere i forhold til knoglestatus:

Akutte frakturer i ryg

Osteoporosepatienter med akutte frakturer i ryggen (sammenfald)

Formål: Smertelindring og mobilisering.

Fokus: Smertelindrende og mobiliserende træningsformer, der kan bidrage til at bevare funktionsniveau.

Smertelindrende og mobiliserende træning

Tidligere frakturer og lav T-score eller funktionsniveau

Osteoporosepatienter med tidligere frakturer, med meget lav T-score eller med nedsat funktionsniveau

Formål: Opbygge/bevare muskelmasse og vedligeholde/forbedre balanceevne for at bevare funktionsniveau og livskvalitet. Mindske risikoen for fald med brud til følge, så patienten i højere grad kan leve et fysisk aktivt liv, som er grundlaget for at bevare BMD.

Fokus: Funktionsbevarende og faldforebyggende træningsformer

Træning til personer med nedsat funktionsniveau

Ingen fraktur

Osteoporosepatienter uden fraktur

Formål: Vedligeholde knogler, muskler og balanceevne for at mindske risikoen for frakturer i fremtiden.

Fokus: På inddragelse af osteogene træningsformer i modificerede udgaver, samt muskelstyrke.

Træning til personer uden brud
Opdateret d. 7. maj 2021