Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Formålet med at bruge en aktiv rygbandage eller andre rygstøttende hjælpemidler er, at hjælpe patienten med at opretholde en god holdning, reducere presset på den hvirvel der er faldet sammen samt aflaste/lindre spændinger i ryggen. Herigennem fastholdes patienten mest mulig aktiv og livskvalitet kan bevares. Generelt er der ikke særlig meget evidens omkring bandagering til osteoporotiske vertebrale frakturer (det meste er lavet ift. traumatiske frakturer af ryggen), men der er dog enkelte gode studier og ikke mindst “best practice” at læne sig op af.

Det følgende afsnit beskriver kort de mest relevante muligheder til patienter med kroniske smerter som følge af vertebrale frakturer samt støttebandager, der kan hjælpe patienten til at opretholde en aktiv hverdag. Listen er ikke udtømmende.

Har patienten lettere smerter, eller er vedkommende lettere påvirket ift. sin kropsholdning, kan det være en mulighed at afprøve om Kinesiotape, holdningskorrigerende undertøj/T-shirts (med lynlås) eller holdningskorrigerende skulder- eller rygstøtte kan gøre en forskel for patienten. Stärka vesten findes i to udgaver. Disse muligheder kan hjælpe til at give en øget bevidsthed omkring kropsholdningen og dermed lindre muskelsmerter, der opstår som følge af en ikke hensigtsmæssig holdning.

 

Lændebælter

Lændebælter forebygger, ifølge Den Danske Lægehåndbog i afsnittet om fysioterapi, ikke ryggener – men ikke desto mindre føler nogle patienter lindring ved at bruge en form for lændebælte, hvis de har haft vertebrale frakturer lumbalt. Nogle af de mere moderne lændebælter har anatomisk god udformning med justeringsmuligheder, så de både støtter godt, men samtidig tillader at musklerne kan bevæge sig indenunder.

På billederne herunder vises lændebælter fra Bauerfeind, hhv. Lumbo Train og Lordodoc, med en pris på ca. 1.200-1.400 kr.

Brug af 3 punktskorset til stabilisering af vertebrale frakturer

De patienter, der indlægges med vertebrale frakturer – hyppigst pga. meget stærke smerter – kommer ofte hjem med et 3 punktskorset, der skal bæres døgnet rundt i 12 uger, dog må det kortvarigt tages af i forbindelse med bad og personlig hygiejne. Korsettet har til formål at stabilisere ryggen omkring den vertebrale fraktur og samtidig reducere bevægelse i helingsperioden

Der er flere gode grunde til at erstatte 3 punktskorsettet med en aktiv rygbandage.
Korsettet giver kraftig bevægeindskrænkning, og patienten har dermed ikke mulighed for hverken at lave hensigtsmæssige øvelser eller klare ret mange dagligdagsaktiviteter i den periode, hvor de har korsettet på. Mange patienter føler sig oven i købet endnu mere ”slappe” og får mange smerter igen, når korsettet må fjernes efter 12 uger, da musklerne har været fuldstændigt immobiliseret i perioden. Der findes ikke evidens for anvendelsen af 3 punktskorset til behandling af osteoporotiske vertebrale frakturer. I studier lavet på ustabile traumatiske frakturer peger evidensen i retning af, at der ikke er nogen klare fordele ved at bruge et 3 punktskorset, når der måles på frakturskred samt smerter og funktionsniveau.
.

"Der er mangelfuld evidens for effekten af 3 punktskorsetter, semi-regide korsetter eller fleksible rygbandager til patienter med vertebrale frakturer i den akutte fase. Det er således uvist, hvorvidt patienter kan have gavn af at anvende korset eller rygbandage i de første tre måneder efter en fraktur. Der er en del gener og bivirkninger forbundet med anvendelse af tre-punktskortset i form af smerter, ubehag, tryksår og kompromitteret lungekapacitet" (Valentin og Jørgensen, 2016)

 

Nyeste evidens peger på, at patienter med vertebrale frakturer har godt af at lave isometriske øvelser samt let rotation af columna, allerede i den akutte fase.

I artiklen af Valentin beskrives det, at: ”Fleksible rygbandager er udviklet til at øge den proprioceptive feedback, således at patienten bliver bevidst om at opretholde en god kropsholdning. Den proprioceptive feedback indebærer øget aktivering af trunkusmuskulaturen under dagligdagsaktiviteter, og patienter kan således styrke musklerne i ryg og bug uden at gennemføre specifikke øvelser, men blot bære rygbandagen (Valentin & Jørgensen, 2016).

En aktiv rygbandage til brug i forbindelse med dagligdags aktiviteter

Der findes forskellige aktive rygbandager, som patienten med vertebrale frakturer/kroniske rygsmerter tager på, når de skal udføre dagligdagsaktiviteter, gå en længere tur, handle ind o. lign. Bandagerne har til formål at støtte ryggen ift. at opnå smertelindring, samtidig med at de tillader musklerne at arbejde, mens man har det på.

Spinomed forhandles af firmaet Medi. Den kom til Danmark omkring 2010, og er første gang nævnt i Osteporoseforeningens blad i 2011 af fysioterapeut Birgitte Malmros, tidl. AUH. Spinomed er inkluderet i de tyske kliniske retningslinjer for osteoporotiske vertebrale frakturer.

Der foreligger forskellige studier omkring brugen af Spinomed og lignende aktive rygbandager, herunder et pilotstudie fra Aarhus Universitetshospital, lavet af Fysioterapeut Gitte Valentin i 2013. I studiet deltog 13 kvinder over en periode på 3 måneder. Resultaterne viste, at kvinderne fik en klinisk relevant forbedring af styrken i deres rygekstensionsmuskler. Forskellen i smerteniveau og fysisk funktionsniveau var klinisk relevant og borderline signifikant. (Valentin G.H., 2013). Se også artiklen på fysio.dk.

I et studie fra 2011 sammenlignede man 2 nyudviklede ortoser ift. holdning, muskelstyrke omkring truncus samt livskvalitet hos postmenupausale kvinder. Studiet viste, at "brugen af en rygbandage øger muskelstyrken i truncus og bedrer derfor holdningen hos patienter med vertebrale frakturer som følge af osteoporose. I tillæg dertil opnår patienterne øget livskvalitet som følge af reduktion af smerter, færre begrænsninger ift. dagligdagsaktiviteter og bedre velbefindende. Derfor kan rygbandager udgøre en effektiv nonpharmakologisk behandlingsmulighed for osteoporose i rygsøjlen” (Pfeifer, Kohlwey, Begerow, & Minne, 2011).

Et senere studie fra 2017, med inddragelse af kun 34 ældre, undersøgte om hhv. Spinomed og en lignende bandage, ”Posture training support” (PTS), havde effekt på evnen til at gå for ældre mennesker med kyfose. Man fandt her, at såvel Spinomed som PTS var effektive ift. resultatet på alle primære outcome measures, med enslydende forbedringer ved begge bandager. Resultaterne viste, at begge antikyfoseringsrygbandager havde en vigtig rolle hos de ældre med hyperkyfosering ift. at forbedre deres gangfunktion (Namdar N., 2017).

Spinomed og lignende aktive rygbandager kan således være en god støtte for patienter med kroniske smerter som følge af vertebrale frakturer. Der findes, forfatteren bekendt, 3 forskellige udgaver af den aktive rygbandage i Danmark. Spinomed forhandles af Medi, Spinova Osteo er fra Bauerfeind og forhandles af fysioshop, og Sporlastic forhandles af Clinical Innovation. De tre bandager fungerer ens, men har lidt forskellige indstillingsmuligheder, og er lidt forskellige i volumen.

Bandagen koster fra ca. 2.500-5.000 kr.

Rygbandagen tages af og på som en vest, så den er nem for patienten at håndtere. Den tages på, når patienten skal være aktiv med dagligdagens gøremål, når de går tur osv. Når patienten hviler sig eller sidder stille, tages bandagen enten af eller åbnes foran. Stropperne kan let justeres, så bandagen sidder tæt og behageligt ind til kroppen. Den kan både bruges under og uden på tøjet, bare man gør det samme hver dag. Der sidder en aluminiumsskinne i ryggen, der skal formes efter patientens nuværende kropsholdning. I løbet af prøveperioden (op til 3 mdr.) justeres skinnen ca. hver 3. uge, så den tilpasses patientens holdning. Patienten starter med at bruge bandagen 30-60 min. dagligt og øger langsomt op til habituelt behov.

Langt de fleste patienter vil opleve at få en mere opret holdning ved længerevarende brug, da ryggens ekstensorer arbejder, mens man har bandagen på.

Bevilling

Fælles for bandagerne er, at de kan bevilges som et kropsbåret hjælpemiddel hos patientens hjemkommune.

Såvel lændebælter som de aktive rygbandager kræver dog oftest en afprøvning i op til 3 måneder for at se, om patienten har gavn af at bruge bandagen. Holdningskorrigerende undertøj, skulderstøtte og Stärka Vesten er forholdsvis billigt at anskaffe, og det vil derfor som udgangspunkt ikke kunne bevilges. Til gengæld tilbyder flere firmaer en afprøvningsperiode med returret, hvis man ikke oplever effekt. 3 punktskorsettet bruges udelukkende i forbindelse med sygehusbehandling.

Når borgeren er klar til at ansøge om den bandage, I har afprøvet, kan du med fordel skrive en epikrise, hvor det fremgår, hvor mange vertebrale frakturer patienten har, på hvilket niveau de sidder, om smerterne er reduceret og hvilke aktiviteter patienten i væsentlig grad nu er selvhjulpen med. Det er lidt forskelligt, om patienten kan ansøge direkte ved sin hjemkommune, eller om ansøgningen skal omkring egen læge først.

Opdateret d. 19. maj 2021