Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Fysioterapeuter kan spille en vigtig rolle i opsporingen af personer med osteoporose. Kendskab til risikofaktorerne er derfor afgørende. Ved dette fokus kan du være med til både at forebygge osteoporose samt opspore u-diagnosticerede personer med henblik på relevant behandling.

Læs og print fysioterapeut Leif Christiansens tanker om sin rolle i forhold til opsporing af osteoporose

Hvor møder vi mennesker med osteoporose?

I primær sektor:

Hos privatpraktiserende fysioterapeuter, kiropraktorer eller i lægehuse

I kommunerne:

  • I borgerens hjem via mobil fysioterapi eller hverdagsrehabilitering
  • På plejecentre / lokalcentre
  • På genoptræningscentre, sundhedscentre, rehabiliteringscentre

I sekundær sektor:

  • I skadestuen / akutmodtagelsen, f.eks. når de kommer ind med en fraktur
  • Ved hospitalsindlæggelse i forbindelse med brud eller i forbindelse med anden sygdom
  • På endokrinologisk afdeling / ambulatorie

 

Hvordan sker opsporingen?

Typisk diagnosticeres personer med osteoporose i forbindelse med en fraktur eller i forbindelse med behandling for anden sygdom.

Diagnosen stilles på baggrund af:

  • RTG. der viser brud på ryghvirvel(vertebral fraktur VF) eller brud af hofte efter mindre fald
  •  DXA-scanning, hvor T-scoren er -2,5 eller lavere.

T-score er et udtryk for knoglevævets mineraltæthed (BMD). Bed din patient medbringe en kopi af scanningsresultatet, så I sammen kan tale om, hvad tallene betyder. Da osteoporose er en ”skjult” sygdom, der ikke er symptomgivende, er det derfor vigtigt at kende risikofaktorerne.

Prøv opsporingsguiden

Prøv Osteoporoseforeningens Opsporingsguide for borgere over 50 år. Det er et nemt og overskueligt værktøj til at få overblik over risikofaktorer for knoglebrud. Opsporingsguiden er udviklet af Osteoporoseforeningen i samarbejde med fysioterapeut Dorte With.

Opdateret d. 28. juni 2022