Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt
Hvor møder man personer med osteoporose?

Ergoterapeuter vil typisk møde personer med opdaget/uopdaget osteoporose på følgende steder ifm:

 • De forebyggende hjemmebesøg
 • Træning efter Servicelovens §83a
 • Ortopædkirurgisk genoptræning efter Sundhedslovens §140
 • Hjælpemiddelformidling
Hvordan sker opsporingen?

Ergoterapeuter kan spille en vigtig rolle i opsporingen af personer med osteoporose.
Typisk diagnosticeres personer med osteoporose i forbindelse med, at de er i behandling for en anden problemstilling eller ved klager over rygsmerter uden klar årsag. Ofte vil det første symptom på sygdommen være en fraktur. De hyppige frakturer er collum femoris-fraktur, Colles fraktur og vertebral fraktur (rygsammenfald). Disse frakturer sker typisk ved fald fra samme niveau (lavenergi-frakturer). Rygsammenfald kan vise sig ved højdereduktion (obs. på større højdereduktioner – 4-6 cm og lille costa-crista afstand).

.

Risikofaktorer

Du kan spille en stor rolle i opsporingen af osteoporose og blive en vigtig medspiller i borgerens liv ved at være opmærksom på de væsentligste risikofaktorer, som kan føre til behov for yderligere udredning hos egen læge.

Risikovurdering
 • Har borgeren oplevet lavenergibrud?
 • Er borgeren i risiko for at falde?
 • Får borgeren tilstrækkeligt kalk og D-vitamin?
 • Er – eller har borgeren været – i længerevarende behandling med Prednisolon?
 • Ryger borgeren?
 • Er borgeren varigt immobiliseret?
 • Har borgeren et BMI under 19 kg/m2
 • Er borgeren gået i overgangsalder før 45 år
 • Har borgeren oplevet tab af kropshøjde på > 4 cm?
 • Har borgeren et stort alkoholforbrug?
 • Er der osteoporose blandt forældre/søskende?

Flere af risikofaktorerne kan borgeren selv gøre noget ved; fx ved at være fysisk aktiv, spise knoglevenligt med tilstrækkeligt indtag af kalk og D-vitamin, påbegynde rygestop eller reducere et stort alkoholforbrug. Dette kan nedsætte risikoen for at få osteoporose eller risikoen for at forværre allerede opstået sygdom.

På baggrund af en individuel gennemgang af  borgerens samlede risikofaktorer kan lægen vælge at udrede for osteoporose med DXA-scanning og blodprøver.

Sygdomme associeret med osteoporose

Nogle sygdomme kan påvirke knoglerne og dermed øge risikoen for at udvikle osteoporose, enten direkte pga. sygdomsmekanismen eller pga. behandlingen. For eksempel:

 • KOL
 • Reumatoid artritis og Mb Bechterew
 • Sygdomme i mave, tarm eller bugspytkirtel

Dansk Knoglemedicinsk Selskab har lavet en komplet liste over sygdomme og tilstande som er associeret med osteoporose og knoglebrud. Du kan finde den her.

Opsporingsguide

Prøv Osteoporoseforeningens Opsporingsguide for borgere over 50 år. Det er et nemt og overskueligt værktøj til at få overblik over risikofaktorer for knoglebrud. Opsporingsguiden er udviklet af Osteoporoseforeningen i samarbejde med fysioterapeut Dorte With.

Udover denne guide findes også værktøjet FRAX, som kan bruges til at estimere frakturrisikoen for en person over tid.

Symptomer

Hvilke symptomer skal du holde øje med?
Osteoporose giver i sig selv ikke anledning til symptomer. Opstår der knoglebrud eller sammenfald i ryggen, og har borgeren samtidig en eller flere risikofaktorer, kan det dog give mistanke om osteoporose.

 • Knoglebrud
  I mange tilfælde stilles diagnosen først i forbindelse med behandling af et brud på fx underarm, håndled, hofte eller som følge af smerter, der er opstået efter sammenfald af en ryghvirvel. Ved sammenfald af en ryghvirvel vil der klassisk være pludseligt indsættende, kraftige, lokaliserede smerter og bankeømhed samt evt. ændret kropholdning.
 • Tab af højde
  Tab af legemshøjde på mere end 4 centimeter i forhold til pashøjde kan være et tegn på, at hvirvlerne i rygsøjlen er faldet sammen.
 • Rygkrumning
  Øget krumning af ryggen kan være tegn på osteoporose og skyldes, at én eller flere ryghvirvler er "faldet sammen".
 • Maven buler ud
  Når der sker brud på lændehvirvlerne, vil bughulen automatisk blive presset sammen og få maven til at bule ud. Det kan være meget smertefuldt, hvis der er tale om mange brud, og ribbenene glider mod hoftekammen, når borgeren bevæger sig eller bøjer sig forover.
Opdateret d. 26. april 2021