Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Ifølge Sundhedsstyrelsen lever op mod 650.000 danskere med osteoporose i større eller mindre grad. Cirka 172.000 har fået stillet diagnosen, og cirka 90.000 får osteoporosemedicin. De fleste lever dermed med sygdommen uden at vide det. Risikoen for at udvikle osteoporose stiger med alderen og er hyppigere blandt kvinder end blandt mænd.

Osteoporose er karakteriseret ved forandringer i knoglevævet, som gør knoglestrukturen mere porøs, hvorved risikoen for fraktur øges. De hyppigste frakturer ved osteoporose er i underarm (Colles-fraktur), ryghvirvler og hofte, og er lavenergifrakturer, dvs. frakturer, der opstår i forbindelse med almindelig daglig belastning eller fald fra samme niveau.

Hos kvinder kan ca. en tredjedel og hos mænd ca. to tredjedele af tilfældene af osteoporose imidlertid kobles til en underliggende sygdom eller risikofaktor (fx glukokortikoidbehandling) og betegnes da sekundær osteoporose.

Opsporingsguide

Prøv Osteoporoseforeningens opsporingsguide her. Det er et nemt og overskueligt værktøj til at få overblik over risikofaktorer for osteoporose. Opsporingsguiden er udviklet af Osteoporoseforeningen i samarbejde med Dorte With.

Opdateret d. 20. maj 2021