Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Vi hjælper dig gerne, hvis du er interesseret i at skrive opgave om osteoporose – et på mange måder underbelyst sygdomsområde.

Hvad du skriver om, afhænger naturligvis af dig selv og den uddannelse, du er i gang med. Neden for kan du læse et par forslag til opgaveemner. Du kan også få ideer og hjælp til opgaver ved at kontakte os på: research@osteoporose.dk

Du kan downloade relevante rapporter og finde flere oplysninger om osteoporose på siden Fakta og analyse

Problemstillinger og opgaveforslag

Problemsstilling 1: Forbedret opsporing

172.000 danskere er diagnosticeret med osteoporose – men op mod 2-3 gange så mange lever med sygdommen uden at vide det, viser rapport fra Sundhedsstyrelsen. Der er derfor et alvorligt opsporingsproblem i forhold til osteoporose.

Opsporing er særligt udfordrende i forbindelse med osteoporose, fordi sygdommen umiddelbart ikke har nogle symptomer, før det første brud indtræder.

Der findes en række forskellige strategier til opsporing af osteoporose, som involverer forskellige faggrupper. FLS (Fracture Liaison Service) er en omkostningseffektiv måde at opspore osteoporose i forbindelse med brud. Andre tilgange er risikovurdering via redskaber, som eksempelvis FRAX.

Problemsstilling 2: Forebyggelse

Over 500.000 danskere vurderes at lide af osteoporose. Med en stigende levealder i befolkningen må antallet af osteoporoseramte forventes at stige. Forebyggelse af osteoporose bliver derfor en uhyre vigtig udfordring for sundhedsvæsnet i fremtiden.

Udfordringen ved forebyggelse af osteoporose kan være, at knoglesundhed- og opbygning spiller en meget vigtig rolle allerede i bardommen og ungdommen. Samtidig er det generelle kendskab til sygdommen meget lille i befolkningen.

 

Problemstilling 3: Fysisk aktivitet og træning

Mennesker med osteoporose anbefales at kombinere konditionstræning og styrketræning, fordi fysisk aktivitet fører til øget knoglemasse. Har man osteoporose med høj risiko for brud, skal man vælge aktiviteter med lille risiko for fald samtidig med, at øvelser, hvor ryggen foroverbøjes eller vrides under belastning, skal undgås. Dog er der manglende kendskab til, hvilken form for fysisk aktivitet og træning, der er den mest effektive til at forebygge fald og frakturer, og dermed forbedre livskvaliteten for den enkelte.

Opdateret d. 15. juni 2020