Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt
Mestring
Som sygeplejerske kan du:
 • Hjælpe borgeren med at håndtere den nye livssituation
  Du kan hjælpe med at håndtere den nye livssituation med en kronisk sygdom. At få stillet en kronisk diagnose, kan hos nogle give en psykisk reaktion. Lyt og snak med borgeren; målet er at møde borgeren og give denne redskaber til at håndtere sin situation og en forståelse for, hvad osteoporose er med henblik på at ruste borgeren til at kunne leve med sygdommen.
 • Have den koordinerende rolle i forhold til borgerens behandlingsforløb
  Du kan have en koordinerende rolle som ressourceperson, der hjælper borgeren med at få kontakt til andre relevante sundhedsprofessionelle.
Såfremt borgeren har haft osteoporotisk brud

Du kan supplere med vejledning og information om:

 • Smertebehandling og smertehåndtering - Læs her
 • Fysisk aktivitet og træning - Læs her
 • Forebyggelse af obstipation
 • Ergonomi, herunder hjælpemidler - Læs her
.
Behandling
Som sygeplejerske kan du:
 • Vejlede om medicinsk behandling og eventuelle bivirkninger
  Du kan hjælpe med at vejlede i at tage medicinen korrekt og støtte, når det bliver svært.
 • Være opmærksom på behandlingsforløbet
  Du kan være opmærksom på behandlingsforløbet. Følges behandlingsplanen? Hvornår er næste blodprøve og næste scanning? Tåles medicinen, eller er der behov for ændringer? Er der behov for justering i indtaget af kalk og D-vitamin

.

Faldforebyggelse
Som sygeplejerske kan du:
 • Anbefale borgeren at tale med sin læge om forebyggelse af fald
  Du kan afdække, om borgeren er faldet før. Har borgeren tendens til at være svimmel, eller tager denne receptpligtige lægemidler, som kan øge risikoen for fald? Det kan fx være blodtrykssænkende medicin, psykofarmaka og morfika-præparater.
 • Anbefale borgeren at få udarbejdet et godt træningsprogram
  Du kan fortælle borgeren, at det er vigtigt at træne regelmæssigt med opmærksomhed på muskelstyrkende træning af ben og træning af balancen. Se træningstips og øvelser her.
 • Anbefale borgeren at faldsikre sit hjem
  Du kan anbefale borgeren at fjerne forhindringer eller opsætte gelændere, der skal sikre støtte.
  For konkrete eksempler, se her
Opdateret d. 18. maj 2021