Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Op mod 700.000 danskere lever med osteoporose i større eller mindre grad. Cirka 200.000 har fået stillet diagnosen, og cirka 90.000 får osteoporosemedicin. De fleste lever dermed med sygdommen uden at vide det. Risikoen for at udvikle osteoporose stiger med alderen og er hyppigere blandt kvinder end blandt mænd.

Osteoporose er karakteriseret ved forandringer i knoglevævet, som gør knoglestrukturen mere porøs, hvorved risikoen for fraktur øges. De hyppigste frakturer ved osteoporose er i underarm (Colles-fraktur), ryghvirvler og hofte, og er lavenergifrakturer, dvs. frakturer, der opstår i forbindelse med almindelig daglig belastning eller fald fra samme niveau.

Hos kvinder kan cirka en tredjedel og hos mænd cirka to tredjedele af tilfældene af osteoporose imidlertid kobles til en underliggende sygdom eller risikofaktor (fx glukokortikoidbehandling) og betegnes da sekundær osteoporose.

Opdateret d. 7. april 2023